Περιάλης Αντώνης – Το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί

Κυριακή – 11/01/2015 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων 8:4-25 4 Εκείνοι μεν, λοιπόν, που διασπάρθηκαν διαπέρασαν τους τόπους, ευαγγελιζόμενοι τον λόγο. 5 Ο ΔΕ Φίλιππος, αφού κατέβηκε στην πόλη τής Σαμάρειας, τους κήρυττε τον Χριστό. 6 Και τα πλήθη ως μια ψυχή πρόσεχαν στα λεγόμενα από τον Φίλιππο, ακούγοντας και βλέποντας τα θαύματα που έκανε. 7...

Περιάλης Αντώνης – Μην πιάνεις κουβέντα με τον πονηρό
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μην πιάνεις κουβέντα με τον πονηρό

Κυριακή – 04/01/2015 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 4:1-11 1 Τότε, ο Ιησούς φέρθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. 2 Και αφού νήστεψε 40 ημέρες, και 40 νύχτες, έπειτα πείνασε. 3 Και αφού ήρθε σ’ αυτόν ο πειράζων, είπε: Αν είσαι Υιός τού Θεού, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά....

Περιάλης Αντώνης – Καρποί άξιοι της μετανοίας
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Καρποί άξιοι της μετανοίας

Κυριακή – 28/12/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 3:1-14 1 Και κατά τον 15ο χρόνο τής ηγεμονίας τού Καίσαρα Τιβέριου, όταν ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε στην Ιουδαία, και στη Γαλιλαία τετράρχης ήταν ο Ηρώδης, ενώ ο αδελφός του ο Φίλιππος ήταν τετράρχης τής Ιτουραίας και της χώρας τής Τραχωνίτιδας, και ο Λυσανίας ήταν τετράρχης τής Αβιληνής, 2...

Περιάλης Αντώνης – Ο προφητευμένος Μεσσίας
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο προφητευμένος Μεσσίας

Κυριακή – 21/12/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 2: 1-7, Μιχαίας 5:1-2 1 ΚΑΙ κατά τις ημέρες εκείνες βγήκε διάταγμα από τον Καίσαρα Αύγουστο να απογραφεί ολόκληρη η οικουμένη. 2 Αυτή η απογραφή ήταν η πρώτη που έγινε, όταν στη Συρία ηγεμόνευε ο Κυρήνιος. 3 Και όλοι έρχονταν για να απογράφονται· κάθε ένας στη δική του πόλη....

Περιάλης Αντώνης – Η γενεαλογία της χάρης
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η γενεαλογία της χάρης

Κυριακή – 14/12/2014 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 1:1-17 1 ΒΙΒΛΙΟ της γενεαλογίας τού Ιησού Χριστού, γιου τού Δαβίδ, γιου τού Αβραάμ. 2 Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ· και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ· και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του· 3 και ο Ιούδας γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά από τη Θάμαρ·...

Περιάλης Αντώνης – Η αγάπη του Θεού στο παρόν και στο μέλλον
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η αγάπη του Θεού στο παρόν και στο μέλλον

Κυριακή – 07/12/2014 Περικοπή: Προς Ρωμαίους 8:18-39 18 Επειδή, θεωρώ ότι τα παθήματα του παρόντα καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας. 19 Δεδομένου ότι, η μεγάλη προσδοκία τής κτίσης προσμένει τη φανέρωση των παιδιών τού Θεού. 20 Επειδή, η φύση υποτάχθηκε στη ματαιότητα, όχι θεληματικά, αλλά...

Περιάλης Αντώνης – Το έργο του Αγίου Πνεύματος στην ζωή του πιστού
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το έργο του Αγίου Πνεύματος στην ζωή του πιστού

Κυριακή – 30/11/2014 Περικοπή: Προς Ρωμαίους 8:1-17 1 Δεν υπάρχει, λοιπόν, τώρα καμιά κατάκριση για εκείνους που είναι στον Ιησού Χριστό, αυτούς που δεν περπατούν σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα. 2 Επειδή, ο νόμος τού Πνεύματος της ζωής, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό, με ελευθέρωσε από τον νόμο τής αμαρτίας...

Περιάλης Αντώνης – Η πονηρή γενεά ζητάει σημείο
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η πονηρή γενεά ζητάει σημείο

Κυριακή – 23/11/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 11: 29-35 29 Και ενώ τα πλήθη συγκεντρώνονταν, άρχισε να λέει: Αυτή η γενεά είναι πονηρή· σημείο ζητάει· και σημείο δεν θα της δοθεί, εκτός από το σημείο τού προφήτη Ιωνά. 30 Επειδή, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινευίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός τού ανθρώπου σ’...

Περιάλης Αντώνης – Ο ισχυρός και ο ισχυρότερος
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο ισχυρός και ο ισχυρότερος

Κυριακή – 16/11/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 11:14​-28 14 Και έβγαζε ένα δαιμόνιο, κι αυτό ήταν κουφό· και αφού το δαιμόνιο βγήκε, μίλησε ο κουφός· και τα πλήθη θαύμασαν. 15 Μερικοί απ’ αυτούς, όμως, είπαν: Διαμέσου τού Βεελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων, βγάζει τα δαιμόνια. 16 Και άλλοι, πειράζοντας, ζητούσαν απ’ αυτόν ένα σημείο από τον...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ιωάννην 3:14-36
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ιωάννην 3:14-36

Κυριακή – 09/11/2014 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 3:14-36 14 Και ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας, (και είδαμε τη δόξα του, δόξαν ως μονογενή από τον Πατέρα), γεμάτος χάρη και αλήθεια. 15 Ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία γι’ αυτόν, και φώναξε, λέγοντας: Αυτός ήταν για τον οποίο είπα: Εκείνος που έρχεται πίσω από μένα είναι...