Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Βρήκαμε γαμπρό και αρραβωνιαστήκαμε! (3η)

Κυριακή – 03/10/2021 Περικοπή: Προς Εφεσίους 5:22-33 22 Οι γυναίκες, υποτάσσεστε στους άνδρες σας, όπως στον Κύριο· 23 επειδή, ο άνδρας είναι η κεφαλή τής γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι η κεφαλή τής εκκλησίας, κι αυτός είναι ο σωτήρας τού σώματος. 24 Αλλά, όπως η εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες [να...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, αρχή νέας ζωής! (2η)

Κυριακή – 03/10/2021 Περικοπή: Ιωάννης 3:1-21 1 ΥΠΗΡΧΕ δε ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους, που ονομαζόταν Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων. 2 Αυτός ήρθε στον Ιησού μέσα στη νύχτα και του είπε: Ραββί, ξέρουμε ότι ήρθες Δάσκαλος από τον Θεό· επειδή, κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτά τα σημεία που εσύ κάνεις, αν ο Θεός δεν...

Περιάλης Αντώνης – Θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας! (1η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας! (1η)

Κυριακή – 03/10/2021 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 11:20-30 20 Τότε, ο Ιησούς άρχισε να επιπλήττει τις πόλεις, στις οποίες έγιναν τα περισσότερα θαύματά του, επειδή δεν μετανόησαν: 21 Αλλοίμονο σε σένα, Χοραζίν, αλλοίμονο σε σένα, Βηθσαϊδάν, επειδή, αν τα θαύματα που έγιναν ανάμεσά σας, γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα, θα μετανοούσαν πριν από πολύ καιρό...

Περιάλης Αντώνης – Με όλα τα φώτα αναμμένα! (3η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Με όλα τα φώτα αναμμένα! (3η)

Κυριακή – 26/09/2021 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 5:14-26 14 Εσείς είστε το φως τού κόσμου. Πόλη που κείτεται επάνω σε βουνό, δεν μπορεί να κρυφτεί. 15 Ούτε ανάβουν λυχνάρι, και το βάζουν κάτω από το μόδι, αλλά επάνω στον λυχνοστάτη, και φέγγει σε όλους αυτούς που είναι μέσα στο σπίτι. 16 Έτσι ας λάμψει το φως...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Από γενιά σε γενιά, λάθη και κληρονομιά! (2η)

Κυριακή – 26/09/2021 Περικοπή: Ιησούς του Ναυή 1:1-9 1 Και μετά τον θάνατο του Μωυσή, του δούλου τού Κυρίου, ο Κύριος είπε στον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, τον υπηρέτη τού Μωυσή, λέγοντας: 2 Ο Μωυσής, ο υπηρέτης μου, πέθανε· τώρα, λοιπόν, αφού σηκωθείς, διάβα αυτόν τον Ιορδάνη, εσύ και ολόκληρος αυτός ο λαός, προς...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Ο θάνατος συναντά την ζωή! (1η)

Κυριακή – 26/09/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 7:1-17 1 ΚΑΙ αφού τελείωσε όλα τα λόγια του στις ακοές τού λαού, μπήκε μέσα στην Καπερναούμ. 2 Ο δε δούλος κάποιου εκατόνταρχου, που ήταν σ’ αυτόν πολύτιμος, βρισκόμεννος σε κακή κατάσταση επρόκειτο να πεθάνει. 3 Και ακούγοντας για τον Ιησού, έστειλε σ’ αυτόν μερικούς πρεσβύτερους των Ιουδαίων, παρακαλώντας...

Περιάλης Αντώνης – Πήγαινε σε ειρήνη! (3η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πήγαινε σε ειρήνη! (3η)

Κυριακή – 19/09/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 7:36-50 36 Και ένας από τους Φαρισαίους τον παρακαλούσε να φάει μαζί του· και μπαίνοντας μέσα στο σπίτι τού Φαρισαίου, κάθησε στο τραπέζι. 37 Και ξάφνου, μια γυναίκα στην πόλη, που ήταν αμαρτωλή, μαθαίνοντας ότι κάθεται στο τραπέζι στο σπίτι τού Φαρισαίου, έφερε ένα αλάβαστρο με μύρο· 38 και...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Ψυχή μου ησύχασε! (2η)

Κυριακή – 19/09/2021 Περικοπή: Ψαλμός 116:1-13 1 Χαίρομαι που ο Κύριος εισάκουσε τη φωνή μου, τις δεήσεις μου· 2 που έκλινε το αυτί του προς εμένα· και, ενόσω ζω, θα Τον επικαλούμαι. 3 Πόνοι θανάτου με περικύκλωσαν, και στενοχώριες τού άδη με βρήκαν· θλίψη και πόνο συνάντησα. 4 Και επικαλέστηκα το όνομα του Κυρίου: Ω,...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Μετάνοια κι επιστροφή! (1η)

Κυριακή – 19/09/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 15:11-32 11 Είπε δε: Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους· 12 και ο πιο νέος απ’ αυτούς είπε στον πατέρα: Πατέρα, δώσ’ μου το μέρος τής περιουσίας που μου ανήκει. Και τους μοίρασε τα υπάρχοντά του. 13 Και ύστερα από λίγες ημέρες, ο νεότερος γιος, αφού τα μάζεψε όλα, αποδήμησε...

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός θέλει εσένα που φεύγεις! (3η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός θέλει εσένα που φεύγεις! (3η)

Κυριακή – 12/09/2021 Περικοπή: Ιωνάς 1:1-5 1 ΚΑΙ έγινε λόγος τού Κυρίου στον Ιωνά, τον γιο τού Αμαθί, λέγοντας: 2 Σήκω, πήγαινε στη Νινευή, τη μεγάλη πόλη, και κήρυξε εναντίον της· επειδή, η ασέβειά τους ανέβηκε μπροστά μου. 3 Και ο Ιωνάς σηκώθηκε για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου, προς τη Θαρσείς, και...