Περιάλης Αντώνης – Αντίσταση σε πονηρές εισηγήσεις και διαίρεση! (3η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αντίσταση σε πονηρές εισηγήσεις και διαίρεση! (3η)

Κυριακή – 11/07/2021 Περικοπή: Γένεσις 3:1-24 1 Τo φίδι, μάλιστα, ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα τού χωραφιού, που έκανε ο Κύριος ο Θεός· και το φίδι είπε στη γυναίκα: Στ’ αλήθεια, είπε ο Θεός: Μη φάτε από κάθε δέντρο τού παραδείσου; 2 Και η γυναίκα είπε στο φίδι: Από τον καρπό των δέντρων...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Μαθαίνουμε όσο αγαπάμε! (2η)

Κυριακή – 11/07/2021 Περικοπή: Προς Κορινθίους Α’  13:1-13 1 Αν μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα ένα κομμάτι χαλκός που βγάζει ήχους ή ένα κύμβαλο που ξεκουφαίνει. 2 Και αν έχω προφητεία, και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Δέξου την πρόσκληση, βάλε ένδυμα γάμου! (1η)

Κυριακή – 11/07/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 16:19-31 1 ΚΑΙ απαντώντας ξανά ο Ιησούς, τους είπε, με παραβολές, λέγοντας: 2 Η βασιλεία των ουρανών ομοιώθηκε με έναν άνθρωπο βασιλιά, που έκανε γάμους στον γιο του· 3 και έστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους προσκαλεσμένους στους γάμους· και εκείνοι δεν ήθελαν να ρθουν. 4 Έστειλε ξανά...

Περιάλης Αντώνης – Αληθινοί άνθρωποι και ζιζάνια! (3η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αληθινοί άνθρωποι και ζιζάνια! (3η)

Κυριακή – 04/07/2021 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 13:24-30, 36-43 24 Τους παρέθεσε μια άλλη παραβολή, λέγοντας: Η βασιλεία των ουρανών ομοιώθηκε με έναν άνθρωπο, που έσπειρε στο χωράφι του καλόν σπόρο· 25 αλλά, ενώ οι άνθρωποι κοιμόνταν, ήρθε ο εχθρός του, και έσπειρε ζιζάνια ανάμεσα στο σιτάρι, και αναχώρησε. 26 Και όταν βλάστησε το χορτάρι, και...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Καλλιεργώντας κλίμα! (2η)

Κυριακή – 04/07/2021 Περικοπή: Ησαϊας  53:1-12 1 Ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας; Και ο βραχίονας του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε; 2 Επειδή, ανέβηκε μπροστά του σαν τρυφερό φυτό, και σαν ρίζα από ξερή γη· δεν έχει είδος ούτε κάλλος· και τον είδαμε, και δεν είχε ωραιότητα, ώστε να τον επιθυμούμε. 3 Καταφρονημένος και απορριμμένος από...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Δύο ζωές, δύο θάνατοι, δύο μετά θάνατον καταστάσεις! (1η)

Κυριακή – 04/07/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 16:19-31 19 Υπήρχε δε κάποιος άνθρωπος πλούσιος, και ντυνόταν [με] πορφύρα, και στολή από βύσσο, ευφραινόμενος καθημερινά με μεγαλοπρέπεια. 20 Υπήρχε δε [και] ένας φτωχός, με το όνομα Λάζαρος, γεμάτος πληγές, τον [έβαζαν] έβαζαν κοντά στην πύλη του, 21 και επιθυμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα, που έπεφταν από...

Περιάλης Αντώνης – Η Πεντηκοστή μας πόσο αυθεντική είναι; (3η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η Πεντηκοστή μας πόσο αυθεντική είναι; (3η)

Κυριακή – 27/06/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 7:1-10 1 ΚΑΙ αφού τελείωσε όλα τα λόγια του στις ακοές τού λαού, μπήκε μέσα στην Καπερναούμ. 2 Ο δε δούλος κάποιου εκατόνταρχου, που ήταν σ’ αυτόν πολύτιμος, βρισκόμεννος σε κακή κατάσταση επρόκειτο να πεθάνει. 3 Και ακούγοντας για τον Ιησού, έστειλε σ’ αυτόν μερικούς πρεσβύτερους των Ιουδαίων, παρακαλώντας...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Χαμένος ο μικρός, χαμένος κι ο μεγάλος! (2η)

Κυριακή – 27/06/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 15:11-32 11 Είπε δε: Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους· 12 και ο πιο νέος απ’ αυτούς είπε στον πατέρα: Πατέρα, δώσ’ μου το μέρος τής περιουσίας που μου ανήκει. Και τους μοίρασε τα υπάρχοντά του. 13 Και ύστερα από λίγες ημέρες, ο νεότερος γιος, αφού τα μάζεψε όλα, αποδήμησε...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Το κάλεσμα και η δικαιοσύνη του Κυρίου! (1η)

Κυριακή – 27/06/2021 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 20:1-16 1 Επειδή, η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με έναν άνθρωπο οικοδεσπότη, που βγήκε έξω αμέσως το πρωί για να μισθώσει εργάτες για τον αμπελώνα του· 2 και αφού συμφώνησε με τους εργάτες για ένα δηνάριο την ημέρα, τους έστειλε στον αμπελώνα του. 3 Και βγαίνοντας έξω γύρω...

Περιάλης Αντώνης – Η Πεντηκοστή μας πόσο αυθεντική είναι; (3η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η Πεντηκοστή μας πόσο αυθεντική είναι; (3η)

Κυριακή – 20/06/2021 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 7:37-39 37 Κατά δε την τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγων· Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ και ας πίνη. 38 Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. 39 Τούτο δε είπε...