Περιάλης Αντώνης – Φωτισμός στο μυαλό μας!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Φωτισμός στο μυαλό μας!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 14/11/2021 Περικοπή: Προς Εφεσίους 1:15-23 15 Γι’ αυτό, και εγώ, όταν άκουσα την πίστη σας στον Κύριο Ιησού, και την αγάπη σε όλους τούς αγίους, 16 δεν παύω να ευχαριστώ τον Θεό για σας, αναφέροντας εσάς στις προσευχές μου· 17 προκειμένου, ο Θεός τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο...

Περιάλης Αντώνης – Χριστιανικές σχέσεις…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Χριστιανικές σχέσεις…

Ομιλία Πριν την Κοινωνία – 07/11/2021 Περικοπή: Προς Γαλάτας 6:1-5 1 ΑΔΕΛΦΟΙ, και αν ένας άνθρωπος, απερίσκεπτα, πέσει σε κάποιο παράπτωμα, εσείς οι πνευματικοί διορθώνετε αυτού τού είδους τον [άνθρωπο], με πνεύμα πραότητας· προσέχοντας στον εαυτό σου, μήπως κι εσύ πειραστείς. 2 Βαστάζετε ο ένας τα βάρη τού άλλου, και εκπληρώστε έτσι τον νόμο τού...

Περιάλης Αντώνης – Δαιμόνια: Παρανοήσεις και υπερβολές!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δαιμόνια: Παρανοήσεις και υπερβολές!

Ομιλία Πριν την Κοινωνία – 31/10/2021 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 12:43-45 43 Και όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει μέσα από άνυδρους τόπους, και ζητάει ανάπαυση, και δεν βρίσκει. 44 Τότε λέει: Ας γυρίσω στο σπίτι μου, απ’ όπου βγήκα. Και αφού έρθει, το βρίσκει αδειανό, σκουπισμένο και στολισμένο. 45 Τότε, πηγαίνει και...

Περιάλης Αντώνης – Υποταγή…με πραότητα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Υποταγή…με πραότητα!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 13/09/2020 Προς Τίτον 3:1-2 1 Υπενθύμιζε σ’ αυτούς να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι σε κάθε αγαθό έργο, 2 να μη βλασφημούν κανέναν, να είναι άμαχοι, συμβιβαστικοί, να δείχνουν κάθε πραότητα σε όλους τούς ανθρώπους.  

Περιάλης Αντώνης – Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 23/08/2020 Προς Τιμόθεον Β’ 4:6-8 6 Επειδή, εγώ γίνομαι ήδη σπονδή, και ο καιρός τής αναχώρησής μου έφτασε. 7 Τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, τον δρόμο τελείωσα, την πίστη διατήρησα· 8 τώρα, πλέον, μου απομένει το στεφάνι τής δικαιοσύνης, το οποίο ο Κύριος θα μου αποδώσει κατά την ημέρα...

Περιάλης Αντώνης – Θεολογία του Σταυρού
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Θεολογία του Σταυρού

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 16/08/2020 Πράξεις των Αποστόλων 8:1-2 1 Την πρώτη διήγηση, βέβαια, έκανα, ω Θεόφιλε, για όλα όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει, 2 μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναλήφθηκε, αφού διαμέσου τού Αγίου Πνεύματος έδωσε εντολές στους αποστόλους, που διάλεξε·  

Περιάλης Αντώνης – Η μαρτυρία Του μέσα μας!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η μαρτυρία Του μέσα μας!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 02/08/2020 Ιωάννου Α’ 5:10 10 Όποιος πιστεύει στον Υιό τού Θεού, έχει μέσα του τη μαρτυρία· όποιος δεν πιστεύει στον Θεό, έκανε τον Θεό ψεύτη, επειδή δεν πίστεψε στη μαρτυρία, την οποία μαρτυρία ο Θεός έδωσε για τον Υιό του.

Περιάλης Αντώνης – Γεμάτοι καλοσύνη!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Γεμάτοι καλοσύνη!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 26/07/2020 Προς Ρωμαίους 15:14 14 Είμαι δε, αδελφοί μου, και εγώ ο ίδιος πεπεισμένος για σας, ότι κι εσείς είστε πλήρεις από αγαθοσύνη, γεμάτοι από κάθε γνώση, ώστε να μπορείτε και να νουθετείτε ο ένας τον άλλον.

Περιάλης Αντώνης – Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας;

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 05/07/2020 Προς Ρωμαίους 8:31-32 31 Τι θα πούμε, λοιπόν, απέναντι σ’ αυτά; Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας; 32 Επειδή, αυτός, που τον ίδιο του τον Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων μας, πώς και μαζί μ’ αυτόν δεν θα χαρίσει...