Περιάλης Αντώνης – Eις πάντας έγινα τα πάντα
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Eις πάντας έγινα τα πάντα

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 05/10/2014 Προς Κορινθίους Α’ 9:19-23 19 Επειδή, αν και είμαι ελεύθερος από όλους, δούλωσα τον εαυτό μου σε όλους, για να κερδήσω τούς περισσότερους. 20 Και έγινα στους Ιουδαίους, σαν Ιουδαίος, για να κερδήσω τούς Ιουδαίους· σ’ αυτούς που είναι κάτω από νόμο, σαν να είμαι κάτω από νόμο,...

Περιάλης Αντώνης – Κάνε πάντοτε το καλό!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κάνε πάντοτε το καλό!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 10/06/2014 Εκκλησιαστής 11:1-6 1 Ρίξε το ψωμί σου επάνω στην επιφάνεια των νερών· επειδή, μέσα στις πολλές ημέρες θα το βρεις. 2 Δώσε μερίδιο σε επτά, κι ακόμα σε οκτώ· επειδή, δεν ξέρεις τι κακό θα γίνει επάνω στη γη. 3 Αν τα σύννεφα είναι γεμάτα, θα διαχύσουν βροχή...

Περιάλης Αντώνης – Περί “εκλογών”
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Περί “εκλογών”

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 18/05/2014 Ιερεμίας 17:5-8 5 Έτσι λέει ο Κύριος: Επικατάρατος ο άνθρωπος, που ελπίζει σε άνθρωπο, και κάνει τη σάρκα βραχίονά του, και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από τον Κύριο. 6 Επειδή, θα είναι σαν την αγριομυρίκη στην έρημο, και δεν θα δει όταν έρθει το αγαθό· αλλά θα...

Περιάλης Αντώνης – Τάξη στην Εκκλησία και στη ζωή μας
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τάξη στην Εκκλησία και στη ζωή μας

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 04/05/2014 Προς Θεσσαλονικείς Α΄ – Κεφ. 5:14​-15 14 Σας παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, νουθετείτε τούς ατάκτους, παρηγορείτε τούς ολιγόψυχους, στηρίζετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς όλους. 15 Προσέχετε, να μη ανταποδίδει κανείς κακό σε κάποιον αντί κακού· αλλά, ζητάτε πάντοτε το αγαθό και μεταξύ σας, και σε όλους.

Περιάλης Αντώνης – Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν ταπεινοφροσύνη
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν ταπεινοφροσύνη

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 27/04/2014 Πέτρου Α’ 5:5-7 5 Παρόμοια, οι νεότεροι, υποταχθείτε στους πρεσβύτερους· όλοι, μάλιστα, καθώς θα υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον, ντυθείτε την ταπεινοφροσύνη· επειδή, «ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς, όμως, δίνει χάρη». 6 Ταπεινωθείτε, λοιπόν, κάτω από το πανίσχυρο χέρι τού Θεού, για να σας υψώσει εν...

Περιάλης Αντώνης – Το Πάσχα στην Καινή Διαθήκη
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το Πάσχα στην Καινή Διαθήκη

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 20/04/2014 Κατά Λουκάν 22:14-20 14 Και όταν ήρθε η ώρα, κάθησε στο τραπέζι, και οι δώδεκα απόστολοι μαζί του. 15 Και τους είπε: Πολύ επιθύμησα να φάω με σας αυτό το Πάσχα, προτού να πάθω· 16 επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί...

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα εν Χριστώ
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα εν Χριστώ

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 06/04/2014 Πρoς Eφεσίους 4:1​-5 1 Σας παρακαλώ, λοιπόν, εγώ ο φυλακισμένος, χάρη τού Κυρίου, να περπατήσετε άξια της πρόσκλησής του, με την οποία προσκληθήκατε, 2 με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον με αγάπη, 3 φροντίζοντας με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος...

Περιάλης Αντώνης – Για την συμπροσευχή
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Για την συμπροσευχή

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 30/03/2014 Πράξεις 1:12​-14 12 Τότε, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το βουνό που αποκαλείται των Ελαιών, το οποίο είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ, απέχοντας δρόμον σαββάτου. 13 Και όταν μπήκαν μέσα, ανέβηκαν στο ανώγειο, όπου είχαν το κατάλυμα, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος...