Περιάλης Αντώνης – Οι αδύνατοι και οι δυνατοί!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Οι αδύνατοι και οι δυνατοί!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 15/09/2019 Προς Ρωμαίους 15:1-3 1 Οφείλουμε, μάλιστα, εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων, και να μη αρέσουμε στον εαυτό μας· 2 αλλά, κάθε ένας από μας ας αρέσει στον πλησίον για το καλό προς οικοδομή. 3 Δεδομένου ότι, και ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του,...

Περιάλης Αντώνης – Ο Κύριος θα ρίξει φως στα κρυμμένα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Κύριος θα ρίξει φως στα κρυμμένα!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 08/09/2019  Προς Κορινθίους Α’ 4:5-6 5 Ώστε, μη κρίνετε τίποτε προ καιρού, μέχρις ότου έρθει ο Κύριος· ο οποίος και θα φέρει στο φως τα κρυφά που υπάρχουν στο σκοτάδι, και θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών· και τότε ο έπαινος θα γίνει στον κάθε έναν από τον Θεό....

Περιάλης Αντώνης – Μη ζηλεύεις τους αμαρτωλούς!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μη ζηλεύεις τους αμαρτωλούς!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 01/09/2019 Παροιμίες 23:17-19 17 Ας μη ζηλεύει η καρδιά σου τους αμαρτωλούς· αλλά να είσαι στον φόβο τού Κυρίου όλη την ημέρα· 18 επειδή, σίγουρα υπάρχει αμοιβή, και η ελπίδα σου δεν θα αποκοπεί. 19 Εσύ, γιε μου άκου, και γίνε σοφός, και κατεύθυνε την καρδιά σου στον δρόμο....

Περιάλης Αντώνης – Αυτοί που τον προσμένουν…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αυτοί που τον προσμένουν…

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 25/08/2019 Προς Εβραίους 9:27​-28 27 Και καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν, ύστερα δε από τούτο είναι κρίση· 28 έτσι και ο Χριστός, ο οποίος μια φορά για πάντα προσφέρθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών, θα φανεί για μια δεύτερη φορά χωρίς αμαρτία σ’ εκείνους...

Περιάλης Αντώνης – Άγιος και Άξιος ο Κύριος!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Άγιος και Άξιος ο Κύριος!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 18/08/2019 Αποκάλυψις 4:10​-11 10 οι 24 πρεσβύτεροι θα πέσουν μπροστά σ’ αυτόν που κάθεται επάνω στον θρόνο, και θα προσκυνήσουν αυτόν που ζει στους αιώνες των αιώνων, και θα βάλουν τα στεφάνια τους μπροστά στον θρόνο, λέγοντας: 11 Άξιος είσαι, Κύριε, να πάρεις τη δόξα και την τιμή και...

Περιάλης Αντώνης – Οικοδομή στην αγιώτατη πίστη!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Οικοδομή στην αγιώτατη πίστη!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 11/08/2019 Ιούδα 1:20​-23 20 Εσείς, όμως, αγαπητοί, ενώ θα εποικοδομείτε τον εαυτό σας επάνω στην αγιότατη πίστη σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω, 21 φυλάξτε τον εαυτό σας στην αγάπη τού Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε αιώνια ζωή. 22 Και άλλους μεν ελεείτε, κάνοντας διάκριση·...

Περιάλης Αντώνης – Άμαχοι, επιεικείς, γεμάτοι πραότητα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Άμαχοι, επιεικείς, γεμάτοι πραότητα!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 04/08/2019 Προς Τίτον 3:1-2 1 Υπενθύμιζε σ’ αυτούς να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι σε κάθε αγαθό έργο, 2 να μη βλασφημούν κανέναν, να είναι άμαχοι, συμβιβαστικοί, να δείχνουν κάθε πραότητα σε όλους τούς ανθρώπους.  

Περιάλης Αντώνης – Στο όνομα της αγάπης , σε παρακαλώ!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Στο όνομα της αγάπης , σε παρακαλώ!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 28/7/2019 Προς Φιλήμονα 1:8-10 8 Γι’ αυτό, αν και εν Χριστώ έχω πολλήν παρρησία να σου επιτάσσω αυτό που πρέπει, 9 όμως, περισσότερο εξαιτίας τής αγάπης, σε παρακαλώ, τέτοιος που είμαι, ο γέροντας Παύλος, τώρα μάλιστα και φυλακισμένος εξαιτίας τού Ιησού Χριστού. 10 Σε παρακαλώ χάρη τού παιδιού μου,...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Αγάλλεσθε εν τρόμω!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 21/07/2019 Ψαλμοί 2:10​-12 10 Τώρα, λοιπόν, βασιλιάδες, συνετιστείτε· διδαχθείτε κριτές τής γης. 11 Δουλεύετε τον Κύριο με φόβο, και αγάλλεστε με τρόμο. 12 Φιλείτε τον Υιό, μήποτε οργιστεί, και απολεστείτε από τον δρόμο, όταν ανάψει γρήγορα ο θυμός του. Μακάριοι όλοι εκείνοι που έχουν την πεποίθησή τους σ’ αυτόν....