Περιάλης Αντώνης – Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 23/08/2020 Προς Τιμόθεον Β’ 4:6-8 6 Επειδή, εγώ γίνομαι ήδη σπονδή, και ο καιρός τής αναχώρησής μου έφτασε. 7 Τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, τον δρόμο τελείωσα, την πίστη διατήρησα· 8 τώρα, πλέον, μου απομένει το στεφάνι τής δικαιοσύνης, το οποίο ο Κύριος θα μου αποδώσει κατά την ημέρα...

Περιάλης Αντώνης – Θεολογία του Σταυρού
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Θεολογία του Σταυρού

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 16/08/2020 Πράξεις των Αποστόλων 8:1-2 1 Την πρώτη διήγηση, βέβαια, έκανα, ω Θεόφιλε, για όλα όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει, 2 μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναλήφθηκε, αφού διαμέσου τού Αγίου Πνεύματος έδωσε εντολές στους αποστόλους, που διάλεξε·  

Περιάλης Αντώνης – Η μαρτυρία Του μέσα μας!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η μαρτυρία Του μέσα μας!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 02/08/2020 Ιωάννου Α’ 5:10 10 Όποιος πιστεύει στον Υιό τού Θεού, έχει μέσα του τη μαρτυρία· όποιος δεν πιστεύει στον Θεό, έκανε τον Θεό ψεύτη, επειδή δεν πίστεψε στη μαρτυρία, την οποία μαρτυρία ο Θεός έδωσε για τον Υιό του.

Περιάλης Αντώνης – Γεμάτοι καλοσύνη!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Γεμάτοι καλοσύνη!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 26/07/2020 Προς Ρωμαίους 15:14 14 Είμαι δε, αδελφοί μου, και εγώ ο ίδιος πεπεισμένος για σας, ότι κι εσείς είστε πλήρεις από αγαθοσύνη, γεμάτοι από κάθε γνώση, ώστε να μπορείτε και να νουθετείτε ο ένας τον άλλον.

Περιάλης Αντώνης – Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας;

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 05/07/2020 Προς Ρωμαίους 8:31-32 31 Τι θα πούμε, λοιπόν, απέναντι σ’ αυτά; Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας; 32 Επειδή, αυτός, που τον ίδιο του τον Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων μας, πώς και μαζί μ’ αυτόν δεν θα χαρίσει...

Περιάλης Αντώνης – Αββά, Πατέρα μου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αββά, Πατέρα μου!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 01/03/2020 Προς Ρωμαίους 8:14​-16 14 Επειδή, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα τού Θεού, αυτοί είναι γιοι τού Θεού. 15 Δεδομένου ότι, δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζουμε: Αββά, Πατέρα. 16 Το ίδιο το Πνεύμα δίνει μαρτυρία, μαζί με το...

Περιάλης Αντώνης – Το ποτήριο της ευλογίας!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το ποτήριο της ευλογίας!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 16/02/2020 Προς Κορινθίους Α’ 10:16-17 16 Το ποτήρι τής ευλογίας, που ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία τού αίματος του Χριστού; Ο άρτος, που κόβουμε, δεν είναι κοινωνία τού σώματος του Χριστού; 17 Επειδή, ένας άρτος, ένα σώμα είμαστε οι πολλοί· δεδομένου ότι, όλοι από τον έναν άρτο μετέχουμε.

Περιάλης Αντώνης – Στέκομαι στην πόρτα και κρούω!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Στέκομαι στην πόρτα και κρούω!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 09/02/2020 Αποκάλυψη 3:20 20 Πρόσεξε, στέκομαι στη θύρα και κρούω· αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου, και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σ’ αυτόν, και θα δειπνήσω μαζί του κι αυτός μαζί μου.

Περιάλης Αντώνης – Μια καρδιά που δεν κατακρίνει!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μια καρδιά που δεν κατακρίνει!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 02/02/2020 Ιωάννου Α’ 3:18​-21 18 Παιδάκια μου, μη αγαπάμε με λόγια ούτε με τη γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια. 19 Και από τούτο γνωρίζουμε ότι είμαστε από την αλήθεια, και θα πείσουμε την καρδιά μας μπροστά του· 20 επειδή, αν η καρδιά μας μάς κατακρίνει, ο Θεός βέβαια...