Περιάλης Αντώνης – Όχι σιωπή όταν αδικούνται τα αδέλφια μας! (Μάθημα 8ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όχι σιωπή όταν αδικούνται τα αδέλφια μας! (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη 10/07/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 5:1-18 (Μάθημα 8ο) 1 ΚΑΙ ξεσηκώθηκε μεγάλη κραυγή τού λαού και των γυναικών τους, ενάντια στους αδελφούς τους, τους Ιουδαίους. 2 Επειδή, υπήρχαν μερικοί που έλεγαν: Εμείς, οι γιοι μας, και οι θυγατέρες μας, είμαστε πολλοί· γι’ αυτό ας πάρουμε σιτάρι, για να φάμε, και να ζήσουμε· 3 και...

Περιάλης Αντώνης – Να θυμάστε τον Κύριο, τον μεγάλο και φοβερό! (Μάθημα 7ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Να θυμάστε τον Κύριο, τον μεγάλο και φοβερό! (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη 03/07/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 4:12-23 (Μάθημα 7ο) 12 Και όταν ήρθαν οι Ιουδαίοι, που κατοικούσαν κοντά τους, μας είπαν δέκα φορές: Προσέχετε απ’ όλους τους τόπους, από τους οποίους επιστρέφετε σε μας. 13 Γι’ αυτό, έστησα στους χαμηλότερους τόπους, πίσω από το τείχος, και στους ψηλότερους τόπους, έστησα τον λαό κατά συγγένειες, με...

Περιάλης Αντώνης – Ενάντια στο κεφάλι τους; (Μάθημα 6ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ενάντια στο κεφάλι τους; (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη 26/06/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 4:1-11 (Μάθημα 6ο) 1 Και όταν ο Σαναβαλλάτ άκουσε ότι εμείς οικοδομούμε το τείχος, οργίστηκε, και αγανάκτησε πολύ, και περιγέλασε τους Ιουδαίους. 2 Και μίλησε μπροστά στους αδελφούς του και στο στράτευμα της Σαμάρειας, και είπε: Τι κάνουν αυτοί οι άθλιοι Ιουδαίοι; Θα τους αφήσουν; Θα θυσιάσουν; Θα τελειώσουν...

Περιάλης Αντώνης – Μυστική αποστολή και ενθάρρυνση! (Μάθημα 4ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μυστική αποστολή και ενθάρρυνση! (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη 05/06/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 2:9-20 (Μάθημα 4ο) 9 Ήρθα, λοιπόν, στους επάρχους, που ήσαν πέρα από τον ποταμό, και τους έδωσα τις επιστολές τού βασιλιά. Και είχε στείλει ο βασιλιάς μαζί μου αρχηγούς στρατιωτικής δύναμης και καβαλάρηδες. 10 Και όταν ο Σαναβαλλάτ, ο Ορωνίτης, και ο Τωβίας, ο δούλος, ο Αμμωνίτης, άκουσαν, λυπήθηκαν...

Περιάλης Αντώνης – Το αγαθό χέρι του Θεού πάνω μου! (Μάθημα 3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το αγαθό χέρι του Θεού πάνω μου! (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη 29/05/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 2:1-8 (Μάθημα 3ο) 1 ΚΑΙ κατά τον μήνα Νισάν, στον 20ό χρόνο τού βασιλιά Αρταξέρξη, ήταν μπροστά του κρασί· και παίρνοντας το κρασί, έδωσα στον βασιλιά. Όμως, ποτέ δεν είχα σκυθρωπάσει μπροστά του. 2 Γι’ αυτό, ο βασιλιάς μού είπε: Γιατί είναι σκυθρωπό το πρόσωπό σου, ενώ εσύ δεν...

Περιάλης Αντώνης – Κτίζοντας την ψυχή μας! (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κτίζοντας την ψυχή μας! (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη 22/05/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 1:1-4 (Μάθημα 2ο) 4 Και όταν άκουσα αυτά τα λόγια, κάθησα και έκλαψα, και πένθησα για ημέρες, και νήστευα, και προσευχόμουν μπροστά στον Θεό τού ουρανού, 5 και είπα: Παρακαλώ, Κύριε, Θεέ τού ουρανού, ο μεγάλος και φοβερός Θεός, που φυλάττει τη διαθήκη και το έλεος σ’ εκείνους που...

Περιάλης Αντώνης – Πάθος για την Ιερουσαλήμ (εκκλησία)! (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πάθος για την Ιερουσαλήμ (εκκλησία)! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη 15/05/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 1:1-4 (Μάθημα 1ο) 1 Λόγια τού Νεεμία, γιου τού Αχαλία. Και κατά τον μήνα Χισλεύ, στον 20ό χρόνο, όταν ήμουν στα Σούσα, στη βασιλεύουσα πόλη, 2 ο Ανανί, ένας από τους αδελφούς μου, ήρθε, αυτός και μερικοί από τη φυλή τού Ιούδα, και τους ρώτησα για τους Ιουδαίους, που...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 42:1-17(Μάθημα 42ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 42:1-17(Μάθημα 42ο)

Τετάρτη – 18/03/2015 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 42:1-17(Μάθημα 42ο) 1 Tότε, o Iώβ απάντησε στoν Kύριo, και είπε: 2 Ξέρω ότι μπoρείς τα πάντα, και κανένας στoχασμός σoυ δεν μπoρεί να εμπoδιστεί. 3 Πoιoς είναι αυτός πoυ ασύνετα κρύβει τη βoυλή; Eγώ, λοιπόν, πρόφερα εκείνo πoυ δεν καταλάβαινα· πράγματα υπερθαύμαστα για μένα, πoυ δεν τα...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 41:1-34 (Μάθημα 41ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 41:1-34 (Μάθημα 41ο)

Τετάρτη – 11/03/2015 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 41:1-34 (Μάθημα 41ο) 1 Mπoρείς να σύρεις έξω τoν Λευιάθαν, με αγκίστρι; Ή, να περιδέσεις τη γλώσσα τoυ με καπίστρι; 2 Mπoρείς να βάλεις στη μύτη τoυ χαλινό; Ή, να τρυπήσεις με αγκάθι τo σαγόνι τoυ; 3 Θα πληθύνει τις ικεσίες σε σένα; Θα σoυ μιλήσει με γλυκύτητα;...