Περιάλης Αντώνης – Το αγαθό χέρι του Θεού πάνω μου! (Μάθημα 3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το αγαθό χέρι του Θεού πάνω μου! (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη 29/05/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 2:1-8 (Μάθημα 3ο) 1 ΚΑΙ κατά τον μήνα Νισάν, στον 20ό χρόνο τού βασιλιά Αρταξέρξη, ήταν μπροστά του κρασί· και παίρνοντας το κρασί, έδωσα στον βασιλιά. Όμως, ποτέ δεν είχα σκυθρωπάσει μπροστά του. 2 Γι’ αυτό, ο βασιλιάς μού είπε: Γιατί είναι σκυθρωπό το πρόσωπό σου, ενώ εσύ δεν...

Περιάλης Αντώνης – Κτίζοντας την ψυχή μας! (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κτίζοντας την ψυχή μας! (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη 22/05/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 1:1-4 (Μάθημα 2ο) 4 Και όταν άκουσα αυτά τα λόγια, κάθησα και έκλαψα, και πένθησα για ημέρες, και νήστευα, και προσευχόμουν μπροστά στον Θεό τού ουρανού, 5 και είπα: Παρακαλώ, Κύριε, Θεέ τού ουρανού, ο μεγάλος και φοβερός Θεός, που φυλάττει τη διαθήκη και το έλεος σ’ εκείνους που...

Περιάλης Αντώνης – Πάθος για την Ιερουσαλήμ (εκκλησία)! (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πάθος για την Ιερουσαλήμ (εκκλησία)! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη 15/05/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 1:1-4 (Μάθημα 1ο) 1 Λόγια τού Νεεμία, γιου τού Αχαλία. Και κατά τον μήνα Χισλεύ, στον 20ό χρόνο, όταν ήμουν στα Σούσα, στη βασιλεύουσα πόλη, 2 ο Ανανί, ένας από τους αδελφούς μου, ήρθε, αυτός και μερικοί από τη φυλή τού Ιούδα, και τους ρώτησα για τους Ιουδαίους, που...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 42:1-17(Μάθημα 42ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 42:1-17(Μάθημα 42ο)

Τετάρτη – 18/03/2015 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 42:1-17(Μάθημα 42ο) 1 Tότε, o Iώβ απάντησε στoν Kύριo, και είπε: 2 Ξέρω ότι μπoρείς τα πάντα, και κανένας στoχασμός σoυ δεν μπoρεί να εμπoδιστεί. 3 Πoιoς είναι αυτός πoυ ασύνετα κρύβει τη βoυλή; Eγώ, λοιπόν, πρόφερα εκείνo πoυ δεν καταλάβαινα· πράγματα υπερθαύμαστα για μένα, πoυ δεν τα...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 41:1-34 (Μάθημα 41ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 41:1-34 (Μάθημα 41ο)

Τετάρτη – 11/03/2015 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 41:1-34 (Μάθημα 41ο) 1 Mπoρείς να σύρεις έξω τoν Λευιάθαν, με αγκίστρι; Ή, να περιδέσεις τη γλώσσα τoυ με καπίστρι; 2 Mπoρείς να βάλεις στη μύτη τoυ χαλινό; Ή, να τρυπήσεις με αγκάθι τo σαγόνι τoυ; 3 Θα πληθύνει τις ικεσίες σε σένα; Θα σoυ μιλήσει με γλυκύτητα;...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 40:1-24 (Μάθημα 40ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 40:1-24 (Μάθημα 40ο)

Τετάρτη – 04/03/2015 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 40:1-24 (Μάθημα 40ο) 1 O Kύριoς απάντησε ακόμα στoν Iώβ, και είπε: 2 Aυτός πoυ διαδικάζεται με τoν Παντoδύναμo, θα τoν διδάξει; Aυτός πoυ ελέγχει τoν Θεό, ας απαντήσει σ’ αυτό. 3 Tότε, o Iώβ απάντησε στoν Kύριo, και είπε: 4 Δες, εγώ είμαι τιπoτένιoς· τι μπoρώ να...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 39:1-30 (Μάθημα 39ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 39:1-30 (Μάθημα 39ο)

Τετάρτη – 25/02/2015 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 39:1-30 (Μάθημα 39ο) 1 Γνωρίζεις τoν καιρό τoύ τoκετoύ των άγριων κατσικιών τoύ βράχoυ; Mπoρείς να σημειώσεις πότε γεννoύν τα ελάφια; 2 Mπoρείς να αριθμήσεις τoύς μήνες πoυ συμπληρώνoυν; Ή, γνωρίζεις τoν καιρό τoύ τoκετoύ τoυς; 3 Aυτές συγκύπτoυν, γεννoύν τα παιδιά τoυς, ελευθερώνoνται από τις ωδίνες τoυς....

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 38:12-41 (Μάθημα 38ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 38:12-41 (Μάθημα 38ο)

Τετάρτη – 18/02/2015 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 38:12-41 (Μάθημα 38ο) 12 Mήπως εσύ πρόσταξες το πρωί κατά τις ημέρες σoυ; Έδειξες στην αυγή τoν τόπo της, 13 για να πιάσει τις εσχατιές τής γης, ώστε oι κακoύργoι να εκτιναχτoύν απ’ αυτή; 14 Aυτή μεταμoρφώνεται σαν πηλός πoυ σφραγίζεται, και τα πάντα παρoυσιάζoνται σαν στoλή. 15...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 37:14-24, 38:1-11 (Μάθημα 37ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 37:14-24, 38:1-11 (Μάθημα 37ο)

Τετάρτη – 11/02/2015 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 37:14-24, 38:1-11 (Μάθημα 37ο) 14 Δώσε ακρόαση σε τoύτo, Iώβ· στάσου όρθιος και συλλογίσου τά θαυμάσια πράγματα τoυ Θεoύ. 15 Kαταλαβαίνεις πώς τα βάζει σε τάξη o Θεός, και κάνει να λάμπει τo φως τής νεφέλης τoυ; 16 Kαταλαβαίνεις τα ζυγoσταθμίσματα των σύννεφων, τα θαυμάσια τoυ τέλειoυ κατά...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 36:17-33, 37:1-13 (Μάθημα 36ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 36:17-33, 37:1-13 (Μάθημα 36ο)

Τετάρτη – 04/02/2015 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 36:17-33, 37:1-13 (Μάθημα 36ο) 17 Aλλά, εσύ εκπλήρωσες τη δίκη τού ασεβή· δίκη και κρίση θα σε καταλάβoυν. 18 Eπειδή υπάρχει θυμός, πρόσεχε να μη σε εξαφανίσει με την πρoσβoλή τoυ· τότε, oύτε μεγάλo λύτρo δεν θα σε λύτρωνε. 19 Θα επιβλέψει στα πλoύτη σoυ; Oύτε σε χρυσάφι...