Περιάλης Αντώνης – Σύγχρονοι Τελώνες και Φαρισαίοι, εμείς!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Σύγχρονοι Τελώνες και Φαρισαίοι, εμείς!

Κατά Λουκά 18:9-14 9 Είπε δε και σε μερικούς, που είχαν το θάρρος στον εαυτό τους ότι είναι δίκαιοι, και καταφρονούσαν τούς υπόλοιπους, τούτη την παραβολή: 10 Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ιερό για να προσευχηθούν· ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. 11 Ο Φαρισαίος, καθώς στάθηκε, προσευχόταν από μέσα του τα εξής: Σε...

Περιάλης Αντώνης – Χρίσμα, αφιέρωση, αγιασμός!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Χρίσμα, αφιέρωση, αγιασμός!

Έξοδος 29:1-21 1 ΚΑΙ τούτο είναι το πράγμα, που θα κάνεις σ’ αυτούς, για να τους αγιάσεις, ώστε να ιερατεύουν σε μένα. Πάρε ένα μοσχάρι βοδιού, και δύο άμωμα κριάρια, 2 και άζυμο ψωμί, και άζυμες πίτες, ζυμωμένες με λάδι, και άζυμα λάγανα, χρισμένα με λάδι· από σιμιγδάλι σιταριού θα τα κάνεις. 3 Και θα...

Περιάλης Αντώνης – Η αποτυχία των επιτυχημένων και η Χάρη!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η αποτυχία των επιτυχημένων και η Χάρη!

Ψαλμός 51:1-19 1 Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός τού Δαβίδ, όταν ο προφήτης Νάθαν ήρθε σ’ αυτόν, αφού είχε μπει μέσα στη Βηθσαβεέ. ΕΛΕΗΣΕ με, ω Θεέ, σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος· σύμφωνα με το πλήθος των οικτιρμών σου, εξάλειψε τα ανομήματά μου. 2 Πλύνε με περισσότερο και περισσότερο από την ανομία μου, και από την...

Περιάλης Αντώνης – Νέα από το ταξίδι μου
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Νέα από το ταξίδι μου

Ψαλμός 27 1 Ψαλμός τού Δαβίδ. Ο ΚΥΡΙΟΣ είναι φως μου και σωτηρία μου· ποιον θα φοβηθώ; Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου· από ποιον θα δειλιάσω; 2 Όταν οι πονηρευόμενοι πλησίασαν σε μένα για να καταφάνε τη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. 3 Και αν στράτευμα...

Περιάλης Αντώνης – Γίνε πιστός υπηρέτης Του!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Γίνε πιστός υπηρέτης Του!

Κατά Λουκάν 3:1-20 1 ΚΑΙ κατά τον 15ο χρόνο τής ηγεμονίας τού Καίσαρα Τιβέριου, όταν ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε στην Ιουδαία, και στη Γαλιλαία τετράρχης ήταν ο Ηρώδης, ενώ ο αδελφός του ο Φίλιππος ήταν τετράρχης τής Ιτουραίας και της χώρας τής Τραχωνίτιδας, και ο Λυσανίας ήταν τετράρχης τής Αβιληνής, 2 με αρχιερείς τον Άννα...

Περιάλης Αντώνης – Διαθήκη με θυσία αίματος
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Διαθήκη με θυσία αίματος

Έξοδος 24:1-17 1 ΥΣΤΕΡΑ απ’ αυτά, είπε στον Μωυσή: Ανέβα στον Κύριο, εσύ και ο Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, και 70 από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ, και προσκυνήστε από μακριά· 2 και ο Μωυσής, μόνος, θα πλησιάσει στον Κύριο, αυτοί όμως δεν θα πλησιάσουν· ούτε ο λαός θα ανέβει μαζί του. 3 Και...