Περιάλης Αντώνης – Σημείο Θεού…θα με λατρεύετε ελεύθεροι!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Σημείο Θεού…θα με λατρεύετε ελεύθεροι!

Κυριακή – 17/01/2021 Έξοδος 3:1-14 1 ΚΑΙ αυτά είναι τα ονόματα των γιων Ισραήλ, εκείνων που μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο μαζί με τον Ιακώβ· μπήκαν μέσα, κάθε ένας μαζί με την οικογένειά του: 2 Ο Ρουβήν, ο Συμεών, ο Λευί, και ο Ιούδας, 3 ο Ισσάχαρ, ο Ζαβουλών, και ο Βενιαμίν, 4 ο Δαν και...

Περιάλης Αντώνης – Αιώνια παρακαταθήκη!  (Μάθημα 13ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αιώνια παρακαταθήκη! (Μάθημα 13ο)

Τετάρτη 13/01/2021 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  6:13-21 (Μάθημα 13ο) 13 Παραγγέλλω σε σένα μπροστά στον Θεό, ο οποίος ζωοποιεί τα πάντα, και στον Ιησού Χριστό, που έδωσε μαρτυρία τής καλής ομολογίας μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο, 14 φύλαξε την εντολή αμόλυντη, άμεμπτη, μέχρι την επιφάνεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού· 15 την οποία θα...

Περιάλης Αντώνης – Παιδί μου, συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Παιδί μου, συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου!

Κυριακή – 10/01/2021 Κατά Μάρκον 2:1-12 1 Και ύστερα από ημέρες, ξαναμπήκε μέσα στην Καπερναούμ· και ακούστηκε ότι βρίσκεται σε ένα σπίτι. 2 Κι αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν τους χωρούσαν πλέον ούτε οι χώροι κοντά στην πόρτα· και τους κήρυττε τον λόγο. 3 Και έρχονται σ’ αυτόν, φέρνοντας έναν παράλυτο, που βασταζόταν από τέσσερις...

Περιάλης Αντώνης – Ρίζα των κακών και των καλών! (Μάθημα 12ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ρίζα των κακών και των καλών! (Μάθημα 12ο)

Τετάρτη 06/01/2021 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  6:6-12 (Μάθημα 12ο) 6 Μεγάλος δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια, με αυτάρκεια. 7 Επειδή, δεν φέραμε τίποτε μέσα στον κόσμο· είναι φανερό ότι ούτε και μπορούμε να μεταφέρουμε έξω απ’ αυτόν κάτι μαζί μας. 8 Έχοντας, μάλιστα, διατροφές και σκεπάσματα, ας αρκούμαστε σ’ αυτά. 9 Όσοι, βέβαια,...

Περιάλης Αντώνης – Μετάνοια με αποδείξεις…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μετάνοια με αποδείξεις…

Κυριακή – 03/01/2021 Κατά Μάρκον 1:1-12 1 Η αρχή τού ευαγγελίου τού Ιησού Χριστού, του Υιού τού Θεού· 2 καθώς είναι γραμμένο στους προφήτες: «Δες, εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από την προσωπική σου παρουσία, που θα ετοιμάσει τον δρόμο σου μπροστά σου». 3 «Φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο: Ετοιμάστε τον...

Περιάλης Αντώνης –  Έβεν – Έζερ. Ως τώρα μας βοήθησε ο Κύριος!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έβεν – Έζερ. Ως τώρα μας βοήθησε ο Κύριος!

Παρασκευή – 01/01/2021 Σαμουήλ Α’ 7:1-14 1 Και οι άνδρες τής Κιριάθ-ιαρείμ ήρθαν, και ανέβασαν την κιβωτό τού Κυρίου, και την έφεραν στο σπίτι τού Αβιναδάβ, επάνω στον λόφο, και καθιέρωσαν τον Ελεάζαρ, τον γιο του, για να φυλάττει την κιβωτό τού Κυρίου. 2 Και από την ημέρα που η κιβωτός τοποθετήθηκε στην Κιριάθ-ιαρείμ, πέρασε...

Περιάλης Αντώνης – Συμφωνεί με την ερμηνευτική μας ο Χριστός;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Συμφωνεί με την ερμηνευτική μας ο Χριστός;

Κυριακή – 27/12/2020 Κατά Ματθαίον 12:1-15 1 ΚΑΤΑ τον καιρό εκείνο, σε ημέρα σαββάτου, ο Ιησούς πορευόταν διαμέσου των σπαρτών· και οι μαθητές του πείνασαν, και άρχισαν να κόβουν στάχυα και να τρώνε. 2 Και βλέποντας αυτό οι Φαρισαίοι, του είπαν: Δες, οι μαθητές σου κάνουν ό,τι δεν επιτρέπεται να γίνεται το σάββατο. 3 Και...

Περιάλης Αντώνης – Το Δώρο των Χριστουγέννων!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το Δώρο των Χριστουγέννων!

Παρασκευή – 25/12/2020 Ησαΐας 11:1-5 1 ΚΑΙ θα βγει ράβδος από τον κορμό τού Ιεσσαί, και κλάδος θα ανέβει από τις ρίζες του· 2 και το πνεύμα τού Κυρίου θα αναπαυθεί επάνω του, πνεύμα σοφίας και σύνεσης, πνεύμα βουλής και δύναμης, πνεύμα γνώσης και φόβου τού Κυρίου· 3 και θα τον κάνει οξυδερκή στον φόβο...

Περιάλης Αντώνης – Μεγάλος πλούτος η ευσέβεια! (Μάθημα 11ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μεγάλος πλούτος η ευσέβεια! (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη 23/12/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  6:1-8 (Μάθημα 11ο) 1 ΟΣΟΙ είναι κάτω από ζυγό δουλείας, ας θεωρούν τούς κυρίους τους άξιους κάθε τιμής, για να μη δυσφημείται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. 2 Εκείνοι δε που έχουν κυρίους πιστούς, ας μη τους καταφρονούν, επειδή είναι αδελφοί· αλλά, ας δουλεύουν προθυμότερα,...

Περιάλης Αντώνης – Έλαβε δούλου μορφή!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έλαβε δούλου μορφή!

Κυριακή – 20/12/2020 Ησαΐας 42:1-13 1 ΔΕΣΤΕ, ο δούλος μου, που υποστήριξα· ο εκλεκτός μου, στον οποίο η ψυχή μου ευαρεστήθηκε· έβαλα επάνω του το πνεύμα μου· θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη. 2 Δεν θα φωνάξει ούτε θα ανακράξει ούτε θα κάνει τη φωνή του να ακουστεί στους δρόμους. 3 Καλάμι σπασμένο δεν θα το...