Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ένα ποτήρι νερό, επειδή ανήκετε στον Χριστό!

Κυριακή – 13/12/2020 Κατά Μάρκον 9:30–41 30 Και βγαίνοντας από εκεί, διάβαιναν διαμέσου τής Γαλιλαίας· και δεν ήθελε να το μάθει κανένας. 31 Επειδή, δίδασκε τους μαθητές του, και τους έλεγε ότι: Ο Υιός τού ανθρώπου παραδίνεται σε χέρια ανθρώπων, και θα τον θανατώσουν· και αφού θανατωθεί, την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. 32 Εκείνοι, όμως,...

Περιάλης Αντώνης – Προτροπές με κάθε αγνότητα! (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Προτροπές με κάθε αγνότητα! (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη 09/12/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  5:1-16 (Μάθημα 9ο) 1 Πρεσβύτερο μη επιπλήξεις, αλλά να τον προτρέπεις ως πατέρα· τους νεότερους, ως αδελφούς· 2 τις πρεσβύτερες, ως μητέρες· τις νεότερες, ως αδελφές, με κάθε αγνότητα. 3 Να τιμάς τις χήρες, αυτές που είναι πραγματικά χήρες. 4 Και αν μια χήρα έχει παιδιά ή...

Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πανάκεια!

Κυριακή – 06/12/2020 Κατά Λουκάν 4:14–22 14 ΚΑΙ ο Ιησούς επέστρεψε στη Γαλιλαία με τη δύναμη του Πνεύματος· και βγήκε γι’ αυτόν φήμη σε ολόκληρη την περίχωρο. 15 Κι αυτός δίδασκε στις συναγωγές τους, δοξαζόμενος από όλους. 16 Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί· και, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα στη συναγωγή κατά...

Περιάλης Αντώνης – Φανερή πρόοδος σε όλα! (Μάθημα 8ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Φανερή πρόοδος σε όλα! (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη 02/12/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  4:6-16 (Μάθημα 8ο) 6 Συμβουλεύοντας αυτά στους αδελφούς, θα είσαι καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, που θα τρέφεσαι με τα λόγια τής πίστης, και της καλής διδασκαλίας που παρακολούθησες· 7 τους δε βέβηλους μύθους και κατάλληλους για γριές, απόφευγέ τους· και γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια....

Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ήρθε για να υπηρετήσει!

Κυριακή – 29/11/2020 Κατά Ματθαίον 20:17-28 17 Και καθώς ο Ιησούς ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα, πήρε τούς δώδεκα μαθητές ιδιαιτέρως στον δρόμο, και τους είπε: 18 Δέστε, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, και ο Υιός τού ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και τους γραμματείς, και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο· 19 και θα τον παραδώσουν στα έθνη για...

Περιάλης Αντώνης – Ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού! (Μάθημα 7ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού! (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη 25/11/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  4:1-6 (Μάθημα 7ο) 1 ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, μάλιστα, λέει με σαφήνεια, ότι στους έσχατους καιρούς μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη, προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων, 2 διαμέσου τής υπόκρισης ψευδολόγων, που έχουν τη συνείδησή τους καυτηριασμένη, 3 οι οποίοι εμποδίζουν τον γάμο, προστάζοντας αποχή...

Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εκπλήξεις και ανατροπές!

Κυριακή – 22/11/2020 Κατά Ματθαίον 20:1-16 1 Επειδή, η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με έναν άνθρωπο οικοδεσπότη, που βγήκε έξω αμέσως το πρωί για να μισθώσει εργάτες για τον αμπελώνα του· 2 και αφού συμφώνησε με τους εργάτες για ένα δηνάριο την ημέρα, τους έστειλε στον αμπελώνα του. 3 Και βγαίνοντας έξω γύρω στις...

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα! (Μάθημα 6ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα! (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη 18/11/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  3:8-16 (Μάθημα 6ο) 8 Το ίδιο οι διάκονοι, πρέπει να είναι σεμνοί, όχι δίγλωσσοι, όχι δοσμένοι σε πολύ κρασί, όχι αισχροκερδείς, 9 έχοντας το μυστήριο της πίστης μέσα σε καθαρή συνείδηση· 10 κι αυτοί, μάλιστα, πρώτα ας δοκιμάζονται, έπειτα ας γίνονται διάκονοι, αν είναι άμεμπτοι. 11 Οι...

Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ποιότητα και ανταπόκριση της καρδιάς!

Κυριακή – 15/11/2020 Κατά Μάρκον 4:11-20 11 Και τους έλεγε: Σε σας δόθηκε να γνωρίσετε το μυστήριο της βασιλείας τού Θεού· σ’ εκείνους, όμως, τους έξω τα πάντα γίνονται με παραβολές· 12 για να βλέπουν, βλέποντας, και να μη δουν· και να ακούν, ακούγοντας, και να μη καταλάβουν· μήπως και επιστρέψουν, και τους συγχωρηθούν τα...

Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έξωθεν καλή μαρτυρία!

Τετάρτη 11/11/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  3:1-7 1 ΠΙΣΤΟΣ ο λόγος: Αν κάποιος ορέγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί. 2 Ο επίσκοπος, λοιπόν, πρέπει να είναι άμεμπτος, άνδρας μιας γυναίκας, άγρυπνος, σώφρονας, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός· 3 όχι μέθυσος, όχι πλήκτης, όχι αισχροκερδής· αλλά, επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος· 4 κυβερνώντας καλά το δικό του σπίτι, έχοντας...