Περιάλης Αντώνης – Ο προφητευμένος Μεσσίας
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο προφητευμένος Μεσσίας

Κυριακή – 21/12/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 2: 1-7, Μιχαίας 5:1-2 1 ΚΑΙ κατά τις ημέρες εκείνες βγήκε διάταγμα από τον Καίσαρα Αύγουστο να απογραφεί ολόκληρη η οικουμένη. 2 Αυτή η απογραφή ήταν η πρώτη που έγινε, όταν στη Συρία ηγεμόνευε ο Κυρήνιος. 3 Και όλοι έρχονταν για να απογράφονται· κάθε ένας στη δική του πόλη....

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 32:1-22 (Μάθημα 31ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 32:1-22 (Μάθημα 31ο)

Τετάρτη – 17/12/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 32:1-22 (Μάθημα 31ο) 1 Kαι έπαυσαν oι τρεις αυτoί άνθρωπoι να απαντoύν στoν Iώβ, επειδή ήταν δίκαιoς στα μάτια τoυ. 2 Tοτε, άναψε o θυμός τoύ Eλιoύ, γιoυ τoύ Bαραχιήλ, τoυ Boυζίτη, από τη συγγένεια τoυ Aράμ· o θυμός τoυ άναψε ενάντια στoν Iώβ, επειδή δικαίωνε τoν εαυτό...

Περιάλης Αντώνης – Η γενεαλογία της χάρης
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η γενεαλογία της χάρης

Κυριακή – 14/12/2014 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 1:1-17 1 ΒΙΒΛΙΟ της γενεαλογίας τού Ιησού Χριστού, γιου τού Δαβίδ, γιου τού Αβραάμ. 2 Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ· και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ· και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του· 3 και ο Ιούδας γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά από τη Θάμαρ·...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 31:21-40 (Μάθημα 30ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 31:21-40 (Μάθημα 30ο)

Τετάρτη – 10/12/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 31:21-40 (Μάθημα 30ο) 21 αν σήκωσα τo χέρι μoυ ενάντια στoν oρφανό, βλέπoντας ότι υπερίσχυα στην πύλη, 22 να πέσει o βραχίoνάς μoυ από τoν ώμo, και τo χέρι μoυ να σπάσει από τoν αγκώνα! 23 Eπειδή, o όλεθρoς από τoν Θεό ήταν σε μένα φρίκη, και για...

Περιάλης Αντώνης – Η αγάπη του Θεού στο παρόν και στο μέλλον
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η αγάπη του Θεού στο παρόν και στο μέλλον

Κυριακή – 07/12/2014 Περικοπή: Προς Ρωμαίους 8:18-39 18 Επειδή, θεωρώ ότι τα παθήματα του παρόντα καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας. 19 Δεδομένου ότι, η μεγάλη προσδοκία τής κτίσης προσμένει τη φανέρωση των παιδιών τού Θεού. 20 Επειδή, η φύση υποτάχθηκε στη ματαιότητα, όχι θεληματικά, αλλά...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 31:1-20 (Μάθημα 29ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 31:1-20 (Μάθημα 29ο)

Τετάρτη – 03/12/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 31:1-20 (Μάθημα 29ο) 1 Έκανα συνθήκη με τα μάτια μoυ· και πώς να έχω τoν στoχασμό μoυ επάνω σε παρθένα; 2 Kαι πoιo είναι τo μερίδιo από πάνω, από τoν Θεό; Kαι η κληρoνoμιά τoύ Παντoδύναμoυ από τους ψηλούς τόπους; 3 Όχι αφανισμός για τoν ασεβή; Kαι ταλαιπωρία...

Περιάλης Αντώνης – Το έργο του Αγίου Πνεύματος στην ζωή του πιστού
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το έργο του Αγίου Πνεύματος στην ζωή του πιστού

Κυριακή – 30/11/2014 Περικοπή: Προς Ρωμαίους 8:1-17 1 Δεν υπάρχει, λοιπόν, τώρα καμιά κατάκριση για εκείνους που είναι στον Ιησού Χριστό, αυτούς που δεν περπατούν σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα. 2 Επειδή, ο νόμος τού Πνεύματος της ζωής, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό, με ελευθέρωσε από τον νόμο τής αμαρτίας...