Περιάλης Αντώνης – Κατά Λουκάν 14:25-35
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Λουκάν 14:25-35

Κυριακή – 18/05/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 14:25-35 25 Και μαζί του έρχονταν πολλά πλήθη· και αφού στράφηκε, τους είπε: 26 Αν κάποιος έρχεται σε μένα, και δεν μισεί τον πατέρα του, και τη μητέρα, και τη γυναίκα, και τα παιδιά, και τους αδελφούς, και τις αδελφές, ακόμα μάλιστα και τη δική του ζωή, δεν μπορεί...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 10:17-31
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 10:17-31

Κυριακή – 11/05/2014 Περικοπή: Κατά Μάρκον 10:17-31 17 Και ενώ έβγαινε έξω στον δρόμο, κάποιος έτρεξε, και γονατίζοντας μπροστά του, τον ρωτούσε: Δάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή; 18 Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτόν: Γιατί με λες αγαθό; Κανένας δεν είναι αγαθός, παρά μονάχα ένας, ο Θεός. 19 Ξέρεις τις...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 1:13-22 (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 1:13-22 (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη – 07/05/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 1:13-22 (Μάθημα 2ο) 13 Kαι κάπoια ημέρα oι γιoι τoυ και oι θυγατέρες τoυ έτρωγαν και έπιναν κρασί, στo σπίτι τoύ πρωτότoκoυ αδελφoύ τoυς. 14 Kαι ένας μηνυτής ήρθε στoν Iώβ, και είπε: Tα βόδια αρoτρίαζαν,και τα γαϊδoύρια έβoσκαν κoντά τoυς· 15 και έπεσαν επάνω τους oι Σαβαίoι...

Περιάλης Αντώνης – Τάξη στην Εκκλησία και στη ζωή μας
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τάξη στην Εκκλησία και στη ζωή μας

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 04/05/2014 Προς Θεσσαλονικείς Α΄ – Κεφ. 5:14​-15 14 Σας παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, νουθετείτε τούς ατάκτους, παρηγορείτε τούς ολιγόψυχους, στηρίζετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς όλους. 15 Προσέχετε, να μη ανταποδίδει κανείς κακό σε κάποιον αντί κακού· αλλά, ζητάτε πάντοτε το αγαθό και μεταξύ σας, και σε όλους.

Περιάλης Αντώνης – Συνάντηση Ιησού με τη Σαμαρείτισσα
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Συνάντηση Ιησού με τη Σαμαρείτισσα

Κυριακή – 04/05/2014 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 4:4-42 4 Έπρεπε, μάλιστα, να περάσει διαμέσου της Σαμάρειας. 5 Έρχεται, λοιπόν, στην πόλη τής Σαμάρειας, που την έλεγαν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι, που ο Ιακώβ έδωσε στον Ιωσήφ, τον γιο του. 6 Και υπήρχε εκεί μια πηγή τού Ιακώβ. Ο Ιησούς, λοιπόν, κουρασμένος καθώς ήταν από την οδοιπορία,...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 1:1-12 (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 1:1-12 (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη – 30/04/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 1:1-12 (Μάθημα 1ο) 1 Yπήρχε κάποιος άνθρωπoς στη γη τής Aυσίτιδας, πoυ oνoμαζόταν Iώβ· και o άνθρωπoς αυτός ήταν άμεμπτoς και ευθύς, και φoβόταν τον Θεό, και έμενε μακριά από κακό. 2 Kαι σ’ αυτόν γεννήθηκαν επτά γιoι και τρεις θυγατέρες. 3 Kαι τα κτήνη τoυ ήσαν 7.000...

Περιάλης Αντώνης – Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν ταπεινοφροσύνη
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν ταπεινοφροσύνη

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 27/04/2014 Πέτρου Α’ 5:5-7 5 Παρόμοια, οι νεότεροι, υποταχθείτε στους πρεσβύτερους· όλοι, μάλιστα, καθώς θα υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον, ντυθείτε την ταπεινοφροσύνη· επειδή, «ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς, όμως, δίνει χάρη». 6 Ταπεινωθείτε, λοιπόν, κάτω από το πανίσχυρο χέρι τού Θεού, για να σας υψώσει εν...

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς εμφανίζεται στους μαθητές μετά την Ανάσταση
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς εμφανίζεται στους μαθητές μετά την Ανάσταση

Κυριακή – 27/04/2014 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 20:19-31 19 Το βράδυ, λοιπόν, εκείνης τής ημέρας, την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ οι θύρες ήσαν κλεισμένες, όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθητές εξαιτίας τού φόβου των Ιουδαίων, ο Ιησούς ήρθε, και στάθηκε στο μέσον, και τους λέει: Ειρήνη σε σας. 20 Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε...

Περιάλης Αντώνης – Το Πάσχα στην Καινή Διαθήκη
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το Πάσχα στην Καινή Διαθήκη

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 20/04/2014 Κατά Λουκάν 22:14-20 14 Και όταν ήρθε η ώρα, κάθησε στο τραπέζι, και οι δώδεκα απόστολοι μαζί του. 15 Και τους είπε: Πολύ επιθύμησα να φάω με σας αυτό το Πάσχα, προτού να πάθω· 16 επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί...