Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 8:25-40 (Μάθημα 21ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 8:25-40 (Μάθημα 21ο)

Τετάρτη 16/09/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 8:25-40 (Μάθημα 21ο) 25 Εκείνοι, λοιπόν, αφού έδωσαν μαρτυρία και μίλησαν τον λόγο τού Κυρίου, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, αφού κήρυξαν το ευαγγέλιο και σε πολλές κωμοπόλεις των Σαμαρειτών. 26 Και ένας άγγελος του Κυρίου μίλησε στον Φίλιππο, λέγοντας: Σήκω, και πήγαινε κατά το μεσημβρινό μέρος, στον δρόμο...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 8:1-4 (Μάθημα 19ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 8:1-4 (Μάθημα 19ο)

Τετάρτη 02/09/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 8:1-4 (Μάθημα 19ο) 1 Ο δε Σαύλος ήταν σύμφωνος στον φόνο του. Και κατά την ημέρα εκείνη έγινε μεγάλος διωγμός ενάντια στην εκκλησία που ήταν στα Ιεροσόλυμα· και όλοι διασπάρθηκαν στους τόπους τής Ιουδαίας και της Σαμάρειας, εκτός από τους αποστόλους. 2 Τον δε Στέφανο έφεραν στον...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 7:37-60 (Μάθημα 18ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 7:37-60 (Μάθημα 18ο)

Τετάρτη 26/08/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 7:37-60 (Μάθημα 18ο) 37 Αυτός είναι ο Μωυσής, που είπε στους γιους Ισραήλ: «Προφήτην από τους αδελφούς σας θα σηκώσει σε σας ο Κύριος ο Θεός σας, όπως εμένα· αυτόν θα ακούτε». 38 Αυτός είναι που, στην εκκλησία μέσα στην έρημο, στάθηκε μαζί με τον άγγελο που...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 7:9-36 (Μάθημα 17ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 7:9-36 (Μάθημα 17ο)

Τετάρτη 19/08/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 7:9-36 (Μάθημα 17ο) 9 Και οι Πατριάρχες, επειδή φθόνησαν τον Ιωσήφ, τον πούλησαν στην Αίγυπτο· ο Θεός, όμως, ήταν μαζί του. 10 Και τον ελευθέρωσε από όλες τις θλίψεις του, και του έδωσε χάρη και σοφία μπροστά στον Φαραώ, τον βασιλιά τής Αιγύπτου, ο οποίος τον έκανε...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 6:8-15, 7:1-8 (Μάθημα 16ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 6:8-15, 7:1-8 (Μάθημα 16ο)

Τετάρτη 12/08/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 6:8-15, 7:1-8 (Μάθημα 16ο) 8 Και ο Στέφανος, πλήρης από πίστη και δύναμη, έκανε τέρατα και μεγάλα σημεία ανάμεσα στον λαό. 9 Και μερικοί από τη συναγωγή, που λέγεται των Λιβερτίνων, και των Κυρηναίων, και Αλεξανδρινών, και εκείνων από την Κιλικία, και την Ασία, σηκώθηκαν φιλονικώντας με...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 6:1-7 (Μάθημα 15ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 6:1-7 (Μάθημα 15ο)

Τετάρτη 05/08/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 6:1-7 (Μάθημα 15ο) 1 Και κατά τις ημέρες αυτές, όταν οι μαθητές πληθύνονταν, έγινε γογγυσμός των Ελληνιστών ενάντια στους Εβραίους, ότι οι χήρες τους παραβλέπονταν στην καθημερινή διακονία. 2 Τότε, οι δώδεκα, αφού προσκάλεσαν το πλήθος των μαθητών, είπαν: Δεν είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς τον λόγο...