Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:1-13 (Μάθημα 4ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:1-13 (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη 07/05/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 2:1-13 (Μάθημα 4ο) 1 ΚΑΙ όταν ήρθε η ημέρα τής Πεντηκοστής, όλοι ήσαν με ομοψυχία στον ίδιο τόπο. 2 Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό, σαν άνεμος που ερχόταν με βία, και γέμισε ολόκληρο το σπίτι όπου ήσαν καθισμένοι. 3 Και φάνηκαν σ’ αυτούς γλώσσες σαν...

Περιάλης Αντώνης – Όχι σε υπερηφάνεια και διάσπαση. Ναι στη θυσία
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όχι σε υπερηφάνεια και διάσπαση. Ναι στη θυσία

Κυριακή – 03/05/2015 Περικοπή: Κατά Μάρκον 9:33-50 33 Και ήρθε στην Καπερναούμ· και όταν μπήκαν μέσα στο σπίτι, τους ρωτούσε: Τι συζητούσατε στον δρόμο μεταξύ σας; 34 Κι εκείνοι σιωπούσαν· επειδή, στον δρόμο συζήτησαν μεταξύ τους, ποιος είναι ο μεγαλύτερος. 35 Και αφού κάθησε, κάλεσε τους δώδεκα και τους λέει: Όποιος θέλει να είναι πρώτος,...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 1:15-26 (Μάθημα 3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 1:15-26 (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη 30/04/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 1:15-26 (Μάθημα 3ο) 15 Και κατά τις ημέρες αυτές, ο Πέτρος, αφού σηκώθηκε στο μέσον των μαθητών, είπε, (ο δε αριθμός των παρόντων εκεί ήταν περίπου 120): 16 Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να εκπληρωθεί η γραφή αυτή, που το Άγιο Πνεύμα είχε προείπει διαμέσου τού στόματος του Δαβίδ...

Περιάλης Αντώνης – Οι ανόητοι δεν πιστεύουν σε ολόκληρη την Βίβλο
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Οι ανόητοι δεν πιστεύουν σε ολόκληρη την Βίβλο

Κυριακή – 26/04/2015 Περικοπή: Κατά Λουκάν 24:13-35 13 Και να! δύο απ’ αυτούς πορεύονταν κατά την ίδια ημέρα στην κωμόπολη, που ονομαζόταν Εμμαούς, που απείχε 60 στάδια από την Ιερουσαλήμ· 14 κι αυτοί συνομιλούσαν αναμεταξύ τους για όλα αυτά που είχαν συμβεί. 15 Και ενώ μιλούσαν και συζητούσαν, καθώς πλησίασε και ο ίδιος ο Ιησούς,...

Περιάλης Αντώνης – Οι ανόητοι δεν πιστεύουν σε ολόκληρη την Βίβλο
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Οι ανόητοι δεν πιστεύουν σε ολόκληρη την Βίβλο

Κυριακή – 26/04/2015 Περικοπή: Κατά Λουκάν 24:13​-35 13 Και να! δύο απ’ αυτούς πορεύονταν κατά την ίδια ημέρα στην κωμόπολη, που ονομαζόταν Εμμαούς, που απείχε 60 στάδια από την Ιερουσαλήμ· 14 κι αυτοί συνομιλούσαν αναμεταξύ τους για όλα αυτά που είχαν συμβεί. 15 Και ενώ μιλούσαν και συζητούσαν, καθώς πλησίασε και ο ίδιος ο Ιησούς,...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 1:9-14 (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 1:9-14 (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη 24/04/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 1:9-14 (Μάθημα 2ο) 9 Και όταν τα είπε αυτά, ενώ αυτοί τον έβλεπαν, αναλήφθηκε, και από κάτω του μια νεφέλη τον πήρε από τα μάτια τους. 10 Και ενώ αυτοί εξακολουθούσαν να ατενίζουν στον ουρανό, καθώς αυτός ανέβαινε, ξάφνου, δύο άνδρες με λευκά ενδύματα στάθηκαν κοντά τους·...

Περιάλης Αντώνης – Εάν με αγαπάς υπηρέτησε τα αδέρφια σου
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εάν με αγαπάς υπηρέτησε τα αδέρφια σου

Κυριακή – 19/04/2015 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 21:1-25 1 Υστερα απ’ αυτά, ο Ιησούς φανέρωσε ξανά τον εαυτό του στους μαθητές του κοντά στη θάλασσα της Τιβεριάδας· φανέρωσε δε τον εαυτό του ως εξής. 2 Ήσαν μαζί ο Σίμωνας Πέτρος και ο Θωμάς, που λέγεται Δίδυμος, και ο Ναθαναήλ, αυτός από την Κανά τής Γαλιλαίας, και...