Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 3:19-26, 4:1-4 (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 3:19-26, 4:1-4 (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη 11/06/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 3:19-26, 4:1-4 (Μάθημα 9ο) 19 Μετανοήστε, λοιπόν, και επιστρέψτε, για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για νάρθουν καιροί αναψυχής από την παρουσία τού Κυρίου, 20 και να αποστείλει σε σας τον προαναγγελμένον Ιησού Χριστό· 21 τον οποίο πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι τούς καιρούς τής αποκατάστασης,...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 3:1-18 (Μάθημα 8ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 3:1-18 (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη 04/06/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 3:1-18 (Μάθημα 8ο) 1 ΚΑΙ ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν μαζί στο ιερό, κατά την ένατη ώρα τής προσευχής. 2 Και ένας άνδρας, που ήταν χωλός από την κοιλιά τής μητέρας του, βασταζόταν, τον οποίο έβαζαν καθημερινά κοντά στη θύρα τού ιερού, που λεγόταν Ωραία, για...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:43-47 (Μάθημα 7ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:43-47 (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη 28/05/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 2:43-47 (Μάθημα 7ο) 43 Και κάθε ψυχή την κατέλαβε φόβος· και διαμέσου των αποστόλων γίνονταν πολλά τέρατα και σημεία. 44 Και όλοι εκείνοι που πίστευαν ήσαν μαζί, και είχαν τα πάντα κοινά· 45 και πουλούσαν τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και τα μοίραζαν σε όλους, σύμφωνα...

Περιάλης Αντώνης – Ιησούς, η χαρά της γιορτής
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ιησούς, η χαρά της γιορτής

Κυριακή – 24/05/2015 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 2:1-12 1 ΚΑΙ την τρίτη ημέρα έγινε γάμος στην Κανά τής Γαλιλαίας· και εκεί ήταν η μητέρα τού Ιησού. 2 Προσκλήθηκε, μάλιστα, στον γάμο και ο Ιησούς και οι μαθητές του. 3 Και επειδή έλειψε το κρασί, η μητέρα τού Ιησού λέει σ’ αυτόν: Δεν έχουν κρασί. 4 Ο...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:38-42 (Μάθημα 6ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:38-42 (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη 14/05/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 2:38-42 (Μάθημα 6ο) 38 Και ο Πέτρος είπε σ’ αυτούς: Να μετανοήσετε, και κάθε ένας από σας να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών· και θα λάβετε τη δωρεά τού Αγίου Πνεύματος· 39 επειδή, η υπόσχεση είναι προς εσάς και προς τα παιδιά σας,...

Περιάλης Αντώνης – Ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω

Κυριακή – 17/05/2015 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 9:1-38 1 ΚΑΙ ενώ αναχωρούσε, είδε έναν άνθρωπο τυφλόν εκ γενετής. 2 Και οι μαθητές του τον ρώτησαν, λέγοντας: Ραββί, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός; 3 Ο Ιησούς αποκρίθηκε: Ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του· αλλά, για να φανερωθούν τα έργα τού...