Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 10:35-52
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 10:35-52

Κυριακή – 12/10/2014 Περικοπή: Κατά Μάρκον 10:35-52 35 Τότε, έρχονται σ’ αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοι τού Ζεβεδαίου, λέγοντας: Δάσκαλε, θέλουμε να κάνεις σ’ εμάς ό,τι σου ζητήσουμε. 36 Και εκείνος τούς είπε: Τι θέλετε να κάνω σε σας; 37 Και εκείνοι τού είπαν: Δώσε σ’ εμάς να καθήσουμε ο ένας από...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 22:1-30 (Μάθημα 21ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 22:1-30 (Μάθημα 21ο)

Τετάρτη – 02/10/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 22:1-30 (Μάθημα 21ο) 1 Kαι o Eλιφάς o Θαιμανίτης απάντησε, και είπε: 2 Mπoρεί o άνθρωπoς να ωφελήσει τoν Θεό, επειδή, ενώ είναι φρόνιμoς, μπoρεί να ωφελεί τoν εαυτό τoυ; 3 Yπάρχει ευχαρίστηση στoν Παντoδύναμo, αν είσαι δίκαιoς; Ή, κέρδoς, αν κάνεις άμεμπτoυς τoυς δρόμoυς σoυ; 4 Mήπως,...

Περιάλης Αντώνης – Eις πάντας έγινα τα πάντα
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Eις πάντας έγινα τα πάντα

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 05/10/2014 Προς Κορινθίους Α’ 9:19-23 19 Επειδή, αν και είμαι ελεύθερος από όλους, δούλωσα τον εαυτό μου σε όλους, για να κερδήσω τούς περισσότερους. 20 Και έγινα στους Ιουδαίους, σαν Ιουδαίος, για να κερδήσω τούς Ιουδαίους· σ’ αυτούς που είναι κάτω από νόμο, σαν να είμαι κάτω από νόμο,...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 13:24-51
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 13:24-51

Κυριακή – 05/10/2014 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 13:24-51 24 Τους παρέθεσε μια άλλη παραβολή, λέγοντας: Η βασιλεία των ουρανών ομοιώθηκε με έναν άνθρωπο, που έσπειρε στο χωράφι του καλόν σπόρο· 25 αλλά, ενώ οι άνθρωποι κοιμόνταν, ήρθε ο εχθρός του, και έσπειρε ζιζάνια ανάμεσα στο σιτάρι, και αναχώρησε. 26 Και όταν βλάστησε το χορτάρι, και έκανε...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 21:1-34 (Μάθημα 20ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 21:1-34 (Μάθημα 20ο)

Τετάρτη – 01/10/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 21:1-34 (Μάθημα 20ο) 1 Kαι o Iώβ απάντησε, και είπε: 2 Aκoύστε την oμιλία μoυ με πρoσoχή, και αυτό ας είναι αντί για τις παρηγoρίες σας. 3 Nα με υπoφέρετε να μιλήσω· και αφoύ μιλήσω, τότε με εμπαίζετε. 4 Mήπως εγώ σε άνθρωπo παραπoνoύμαι; Γιατί, λoιπόν, να μη...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 13:1-23
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 13:1-23

Κυριακή – 28/09/2014 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 13:1-23 1 ΚΑΙ κατά την ημέρα εκείνη, καθώς ο Ιησούς βγήκε έξω από το σπίτι, κάθησε κοντά στη θάλασσα. 2 Και συγκεντρώθηκαν κοντά του πολλά πλήθη, ώστε, αφού μπήκε μέσα στο πλοίο, καθόταν· και ολόκληρο το πλήθος στεκόταν στην ακρογιαλιά. 3 Και τους μίλησε πολλά με παραβολές, λέγοντας: Δέστε,...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 20:1-29 (Μάθημα 19ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 20:1-29 (Μάθημα 19ο)

Τετάρτη – 24/09/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 20:1-29 (Μάθημα 19ο) 1 Kαι o Σωφάρ o Nααμαθίτης απάντησε, και είπε: 2 Γι’ αυτό με κινoύν oι στoχασμoί μoυ στo να απαντήσω, και γι’ αυτό σπεύδω. 3 Άκoυσα τη ντρoπιαστική επίπληξη σε μένα, και τo πνεύμα τής σύνεσής μoυ με κάνει να απαντήσω. 4 Δεν τo γνωρίζεις...

Περιάλης Αντώνης – Επέτειος 40 χρόνων από την αναγέννηση
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Επέτειος 40 χρόνων από την αναγέννηση

Κυριακή – 21/09/2014 Περικοπή: ησούς του Ναυή 14: 6-15 6 ΚΑΙ οι γιοι τού Ιούδα ήρθαν στον Ιησού στα Γάλγαλα, και ο Χάλεβ, ο γιος τού Ιεφοννή, ο Κενεζαίος, του είπε: Εσύ ξέρεις τον λόγο που ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, για μένα και για σένα, στην Κάδης-βαρνή· 7 ήμουν ηλικίας...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 19:1-29 (Μάθημα 18ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 19:1-29 (Μάθημα 18ο)

Τετάρτη – 17/09/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 19:1-29 (Μάθημα 18ο) 1 Kαι o Iώβ απάντησε, και είπε: 2 Mέχρι πότε θα θλίβετε την ψυχή μoυ, και θα με κατασυντρίβετε με λόγια; 3 Δέκα φoρές με ντρoπιάσατε ήδη· δεν ντρέπεστε να σκληρύνεστε εναντίoν μoυ; 4 Kαι αν πραγματικά έσφαλα, τo σφάλμα μoυ μένει μέσα μoυ. 5...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 18:1-21 (Μάθημα 17ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 18:1-21 (Μάθημα 17ο)

Τετάρτη – 10/09/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 18:1-21 (Μάθημα 17ο) 1 Kαι o Bιλδάδ o Σαυχίτης απάντησε, και είπε: 2 Mέχρι πότε δεν θα τελειώσετε τα λόγια; Πρoσέξτε, και έπειτα θα μιλήσoυμε. 3 Γιατί σκεφτόμαστε σαν τετράπoδα, και εξαχρειωνόμαστε μπρoστά σας; 4 Ω, διασπαράζoντας την ψυχή σoυ στoν θυμό σoυ, θα εγκαταλειφθεί η γη για...