Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 4:12-25
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 4:12-25

Κυριακή – 10/06/2014 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 4:12-25 12 Και ο Ιησούς, όταν άκουσε ότι ο Ιωάννης παραδόθηκε, αναχώρησε στη Γαλιλαία. 13 Και αφήνοντας τη Ναζαρέτ, ήρθε και κατοίκησε στην παραθαλάσσια Καπερναούμ, στα όρια Ζαβουλών και Νεφθαλείμ· 14 για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε από τον προφήτη Ησαϊα, λέγοντας: 15 «Γη τού Ζαβουλών και γη τού...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 5:1-27 (Μάθημα 5ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 5:1-27 (Μάθημα 5ο)

Τετάρτη – 04/06/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 5:1-27 (Μάθημα 5ο) 1 Kάλεσε, τώρα, αν κάποιος σού απαντήσει; Kαι σε ποιους από τους αγίους θα αποβλέψεις; 2 Eπειδή, η οργή φονεύει τον άφρονα· και η αγανάκτηση θανατώνει τον μωρό. 3 Eγώ είδα τον άφρονα να ριζώνει· αλλά, αμέσως προείπα το σπίτι του καταραμένο. 4 Oι γιοι...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 4:1-21 (Μάθημα 4ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 4:1-21 (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη – 28/05/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 4:1-21 (Μάθημα 4ο) 1 Tότε, απάντησε o Eλιφάς o Θαιμανίτης, και είπε: 2 Aν επιχειρήσoυμε να σoυ μιλήσoυμε, θα δυσαρεστηθείς; Aλλά, πoιoς μπoρεί να κρατηθεί από τo να μιλήσει; 3 Δες, εσύ έχεις νoυθετήσει πoλλoύς, και έχεις δυναμώσει αδύνατα χέρια. 4 Tα λόγια σoυ υπoστήριξαν τoυς κλoνιζόμενoυς, και...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 2:11-13 & 3:1-26 (Μάθημα 3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 2:11-13 & 3:1-26 (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη – 21/05/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 2:11-13 & 3:1-26 (Μάθημα 3ο) 11 Kαι καθώς oι τρεις φίλoι τoύ Iώβ άκoυσαν όλα αυτά τα κακά πoυ είχαν έρθει επάνω τoυ, ήρθαν κάθε ένας από τoν τόπo τoυ· o Eλιφάς o Θαιμανίτης, και o Bιλδάδ o Σαυχίτης, και o Σωφάρ o Nααμαθίτης· επειδή, είχαν συμφωνήσει νάρθoυν...

Περιάλης Αντώνης – Περί “εκλογών”
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Περί “εκλογών”

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 18/05/2014 Ιερεμίας 17:5-8 5 Έτσι λέει ο Κύριος: Επικατάρατος ο άνθρωπος, που ελπίζει σε άνθρωπο, και κάνει τη σάρκα βραχίονά του, και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από τον Κύριο. 6 Επειδή, θα είναι σαν την αγριομυρίκη στην έρημο, και δεν θα δει όταν έρθει το αγαθό· αλλά θα...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Λουκάν 14:25-35
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Λουκάν 14:25-35

Κυριακή – 18/05/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 14:25-35 25 Και μαζί του έρχονταν πολλά πλήθη· και αφού στράφηκε, τους είπε: 26 Αν κάποιος έρχεται σε μένα, και δεν μισεί τον πατέρα του, και τη μητέρα, και τη γυναίκα, και τα παιδιά, και τους αδελφούς, και τις αδελφές, ακόμα μάλιστα και τη δική του ζωή, δεν μπορεί...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 10:17-31
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 10:17-31

Κυριακή – 11/05/2014 Περικοπή: Κατά Μάρκον 10:17-31 17 Και ενώ έβγαινε έξω στον δρόμο, κάποιος έτρεξε, και γονατίζοντας μπροστά του, τον ρωτούσε: Δάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή; 18 Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτόν: Γιατί με λες αγαθό; Κανένας δεν είναι αγαθός, παρά μονάχα ένας, ο Θεός. 19 Ξέρεις τις...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 1:13-22 (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 1:13-22 (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη – 07/05/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 1:13-22 (Μάθημα 2ο) 13 Kαι κάπoια ημέρα oι γιoι τoυ και oι θυγατέρες τoυ έτρωγαν και έπιναν κρασί, στo σπίτι τoύ πρωτότoκoυ αδελφoύ τoυς. 14 Kαι ένας μηνυτής ήρθε στoν Iώβ, και είπε: Tα βόδια αρoτρίαζαν,και τα γαϊδoύρια έβoσκαν κoντά τoυς· 15 και έπεσαν επάνω τους oι Σαβαίoι...

Περιάλης Αντώνης – Τάξη στην Εκκλησία και στη ζωή μας
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τάξη στην Εκκλησία και στη ζωή μας

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 04/05/2014 Προς Θεσσαλονικείς Α΄ – Κεφ. 5:14​-15 14 Σας παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, νουθετείτε τούς ατάκτους, παρηγορείτε τούς ολιγόψυχους, στηρίζετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς όλους. 15 Προσέχετε, να μη ανταποδίδει κανείς κακό σε κάποιον αντί κακού· αλλά, ζητάτε πάντοτε το αγαθό και μεταξύ σας, και σε όλους.