Περιάλης Αντώνης – Συνάντηση Ιησού με τη Σαμαρείτισσα
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Συνάντηση Ιησού με τη Σαμαρείτισσα

Κυριακή – 04/05/2014 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 4:4-42 4 Έπρεπε, μάλιστα, να περάσει διαμέσου της Σαμάρειας. 5 Έρχεται, λοιπόν, στην πόλη τής Σαμάρειας, που την έλεγαν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι, που ο Ιακώβ έδωσε στον Ιωσήφ, τον γιο του. 6 Και υπήρχε εκεί μια πηγή τού Ιακώβ. Ο Ιησούς, λοιπόν, κουρασμένος καθώς ήταν από την οδοιπορία,...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 1:1-12 (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 1:1-12 (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη – 30/04/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 1:1-12 (Μάθημα 1ο) 1 Yπήρχε κάποιος άνθρωπoς στη γη τής Aυσίτιδας, πoυ oνoμαζόταν Iώβ· και o άνθρωπoς αυτός ήταν άμεμπτoς και ευθύς, και φoβόταν τον Θεό, και έμενε μακριά από κακό. 2 Kαι σ’ αυτόν γεννήθηκαν επτά γιoι και τρεις θυγατέρες. 3 Kαι τα κτήνη τoυ ήσαν 7.000...

Περιάλης Αντώνης – Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν ταπεινοφροσύνη
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν ταπεινοφροσύνη

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 27/04/2014 Πέτρου Α’ 5:5-7 5 Παρόμοια, οι νεότεροι, υποταχθείτε στους πρεσβύτερους· όλοι, μάλιστα, καθώς θα υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον, ντυθείτε την ταπεινοφροσύνη· επειδή, «ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς, όμως, δίνει χάρη». 6 Ταπεινωθείτε, λοιπόν, κάτω από το πανίσχυρο χέρι τού Θεού, για να σας υψώσει εν...

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς εμφανίζεται στους μαθητές μετά την Ανάσταση
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς εμφανίζεται στους μαθητές μετά την Ανάσταση

Κυριακή – 27/04/2014 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 20:19-31 19 Το βράδυ, λοιπόν, εκείνης τής ημέρας, την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ οι θύρες ήσαν κλεισμένες, όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθητές εξαιτίας τού φόβου των Ιουδαίων, ο Ιησούς ήρθε, και στάθηκε στο μέσον, και τους λέει: Ειρήνη σε σας. 20 Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε...

Περιάλης Αντώνης – Το Πάσχα στην Καινή Διαθήκη
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το Πάσχα στην Καινή Διαθήκη

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 20/04/2014 Κατά Λουκάν 22:14-20 14 Και όταν ήρθε η ώρα, κάθησε στο τραπέζι, και οι δώδεκα απόστολοι μαζί του. 15 Και τους είπε: Πολύ επιθύμησα να φάω με σας αυτό το Πάσχα, προτού να πάθω· 16 επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί...

Περιάλης Αντώνης – Το κήρυγμα της Κυριακής του Πάσχα
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το κήρυγμα της Κυριακής του Πάσχα

Κυριακή – 20/04/2014 Περικοπή: Προς Κορινθίους Α’ 15:1-28 1 Σας φανερώνω δε, αδελφοί, το ευαγγέλιο, που σας κήρυξα, το οποίο και παραλάβατε, στο οποίο και στέκεστε· 2 διαμέσου τού οποίου και σώζεστε, με ποιον τρόπο σας το κήρυξα, αν το τηρείτε· εκτός αν πιστέψατε μάταια. 3 Επειδή, εν πρώτοις, σας παρέδωσα εκείνο, το οποίο και...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ιωάννην 12:20-33
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ιωάννην 12:20-33

Κυριακή – 13/04/2014 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 12:20-33 20 Υπήρχαν και μερικοί Έλληνες ανάμεσα σ’ εκείνους που ανέβαιναν για να προσκυνήσουν κατά την εορτή. 21 Αυτοί, λοιπόν, ήρθαν στον Φίλιππο, αυτόν από τη Βηθσαϊδά τής Γαλιλαίας, και τον παρακαλούσαν, λέγοντας: Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού. 22 Έρχεται ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα· και...

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα εν Χριστώ
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα εν Χριστώ

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 06/04/2014 Πρoς Eφεσίους 4:1​-5 1 Σας παρακαλώ, λοιπόν, εγώ ο φυλακισμένος, χάρη τού Κυρίου, να περπατήσετε άξια της πρόσκλησής του, με την οποία προσκληθήκατε, 2 με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον με αγάπη, 3 φροντίζοντας με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος...

Περιάλης Αντώνης – Ευαγγελισμός και πρακτικά παραγγέλματα
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ευαγγελισμός και πρακτικά παραγγέλματα

Κυριακή – 06/04/2014 Κατά Λουκάν 9:46-62 46 Και μπήκε μέσα τους ένας συλλογισμός, ποιος τάχα απ’ αυτούς ήταν ο μεγαλύτερος. 47 Και ο Ιησούς, καθώς είδε τον συλλογισμό τής καρδιάς τους, έπιασε ένα παιδί, και το έστησε κοντά του· 48 και τους είπε: Όποιος δεχθεί αυτό το παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα· και όποιος...

Περιάλης Αντώνης – Για τον ερχομό του Κυρίου
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Για τον ερχομό του Κυρίου

Κυριακή – 09/02/2014 Κατά Ματθαίον 24:32​-51 32 Και από τη συκιά μάθετε την παραβολή· όταν το κλαδί της γίνει ήδη απαλό, και βγάζει φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. 33 Έτσι κι εσείς, όταν δείτε όλα αυτά, να ξέρετε ότι είναι κοντά, επί θύραις. 34 Σας διαβεβαιώνω, δεν θα παρέλθει αυτή η γενεά, μέχρις ότου...