Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Μαθαίνουμε όσο αγαπάμε! (2η)

Κυριακή – 11/07/2021 Περικοπή: Προς Κορινθίους Α’  13:1-13 1 Αν μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα ένα κομμάτι χαλκός που βγάζει ήχους ή ένα κύμβαλο που ξεκουφαίνει. 2 Και αν έχω προφητεία, και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Καλλιεργώντας κλίμα! (2η)

Κυριακή – 04/07/2021 Περικοπή: Ησαϊας  53:1-12 1 Ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας; Και ο βραχίονας του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε; 2 Επειδή, ανέβηκε μπροστά του σαν τρυφερό φυτό, και σαν ρίζα από ξερή γη· δεν έχει είδος ούτε κάλλος· και τον είδαμε, και δεν είχε ωραιότητα, ώστε να τον επιθυμούμε. 3 Καταφρονημένος και απορριμμένος από...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Χαμένος ο μικρός, χαμένος κι ο μεγάλος! (2η)

Κυριακή – 27/06/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 15:11-32 11 Είπε δε: Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους· 12 και ο πιο νέος απ’ αυτούς είπε στον πατέρα: Πατέρα, δώσ’ μου το μέρος τής περιουσίας που μου ανήκει. Και τους μοίρασε τα υπάρχοντά του. 13 Και ύστερα από λίγες ημέρες, ο νεότερος γιος, αφού τα μάζεψε όλα, αποδήμησε...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Δεν είναι απλά γιορτή, είναι δύναμη! (2η)

Κυριακή – 20/06/2021 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων 10:34-48 34 Τότε ο Πέτρος ανοίξας το στόμα είπεν· Επ’ αληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, 35 αλλ’ εν παντί έθνει, όστις φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνην, είναι δεκτός εις αυτόν. 36 Τον λόγον, τον οποίον απέστειλε προς τους υιούς Ισραήλ ευαγγελιζόμενος ειρήνην διά Ιησού Χριστού·...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Η Φωτεινήλια κι ο Άκης! (2η)

Κυριακή – 13/06/2021 Περικοπή: Κατά Μάρκον 10:13-31 13 Και του έφεραν παιδάκια, για να τα αγγίξει· οι μαθητές του, όμως, επέπλητταν εκείνους που τα έφερναν. 14 Όμως, ο Ιησούς, βλέποντας [αυτό], αγανάκτησε, και τους είπε: Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα, και μη τα εμποδίζετε· επειδή, για τέτοιους είναι η βασιλεία τού Θεού. 15...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Γρηγορούντες! (2η)

Κυριακή – 06/06/2021 Περικοπή: Περικοπή: Κατά Λουκάν 12:35-53 35 Ας ήναι αι οσφύες σας περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιόμενοι· 36 και σεις όμοιοι με ανθρώπους, οίτινες προσμένουσι τον κύριον αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, διά να ανοίξωσιν ευθύς εις αυτόν όταν έλθη και κρούση. 37 Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθών ο...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Βρήκαμε θησαυρό! (2η)

Κυριακή – 30/05/2021 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 13:44-57 44 Η βασιλεία των ουρανών είναι, πάλι, όμοια με έναν θησαυρό, που είναι κρυμμένος μέσα στο χωράφι, τον οποίο, αφού τον βρήκε ένας άνθρωπος, τον έκρυψε, και, από τη χαρά του, πηγαίνει και πουλάει όλα όσα έχει, και αγοράζει εκείνο το χωράφι. 45 Η βασιλεία των ουρανών είναι,...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Η απόδοση της Ανάστασης! (2η)

Κυριακή – 16/05/2021 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων  5: 17-33 17 Κι αφού σηκώθηκε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, οι οποίοι ήσαν η αίρεση των Σαδδουκαίων, γέμισαν από ζηλοτυπία· 18 και έβαλαν τα χέρια τους επάνω στους αποστόλους, και τους έβαλαν σε δημόσια φυλακή. 19 Όμως, άγγελος του Κυρίου κατά τη νύχτα άνοιξε...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Προλαβαίνεις ν’ αγαπήσεις! (2η)

Κυριακή – 09/05/2021 Περικοπή: Πέτρου Α’ 4: 7-11 7 Όλων δε το τέλος πλησίασε· ζήστε, λοιπόν, με σωφροσύνη, και αγρυπνείτε στις προσευχές. 8 Προπάντων, όμως, έχετε ένθερμη την αγάπη ο ένας προς τον άλλον· επειδή, «η αγάπη θα σκεπάσει πλήθος αμαρτιών». 9 Γίνεστε φιλόξενοι ο ένας στον άλλον, χωρίς γογγυσμούς. 10 Κάθε ένας, ανάλογα με...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Έπρεπε να πάθει! (2η)

Κυριακή – 02/05/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν: 24:36​-52 36 Και ενώ μιλούσαν γι’ αυτά, ο ίδιος ο Ιησούς στάθηκε στο μέσον τους, και λέει σ’ αυτούς: Ειρήνη σ’ εσάς. Μάρκ. 37 Και εκείνοι, ενώ εκπλάγηκαν και έγιναν έντρομοι, νόμιζαν ότι έβλεπαν πνεύμα. 38 Και τους είπε: Γιατί είστε ταραγμένοι; Και γιατί ανεβαίνουν συλλογισμοί στις καρδιές σας;...