Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Το πιο σπουδαίο έργο είναι η πίστη! (2η)

Κυριακή – 12/09/2021 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 6:26-35 26 Ο Ιησούς αποκρίθηκε σ’ αυτούς και είπε: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, με ζητάτε, όχι επειδή είδατε θαύματα, αλλά επειδή φάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε. 27 Εργάζεστε όχι για την τροφή που φθείρεται, αλλά για την τροφή που μένει σε αιώνια ζωή, την οποία ο Υιός τού ανθρώπου...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Παρηγορείτε τον λαό μου! (1η)

Κυριακή – 08/08/2021 Περικοπή: Ησαϊας 40:1-10 1 Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαό μου, λέει ο Θεός σας. 2 Μιλήστε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, και φωνάξτε προς αυτήν ότι, ο καιρός τής ταπείνωσής της ολοκληρώθηκε, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε· επειδή, πήρε από το χέρι τού Κυρίου διπλάσιο για όλες τις αμαρτίες της. 3 Μια φωνή κάποιου...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Εσύ που καταλαβαίνεις… (1η)

Κυριακή – 25/07/2021 Περικοπή: Πράξεις 7:54-60 54 Και όταν τα άκουγαν αυτά κατακόβονταν οι καρδιές τους, και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. 55 Ο δε [Στέφανος], πλήρης καθώς ήταν από Πνεύμα Άγιο, ατενίζοντας στον ουρανό, είδε τη δόξα τού Θεού, και τον Ιησού να στέκεται από τα δεξιά τού Θεού, 56 και είπε: Να!...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Μαθαίνουμε όσο αγαπάμε! (2η)

Κυριακή – 11/07/2021 Περικοπή: Προς Κορινθίους Α’  13:1-13 1 Αν μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα ένα κομμάτι χαλκός που βγάζει ήχους ή ένα κύμβαλο που ξεκουφαίνει. 2 Και αν έχω προφητεία, και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Καλλιεργώντας κλίμα! (2η)

Κυριακή – 04/07/2021 Περικοπή: Ησαϊας  53:1-12 1 Ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας; Και ο βραχίονας του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε; 2 Επειδή, ανέβηκε μπροστά του σαν τρυφερό φυτό, και σαν ρίζα από ξερή γη· δεν έχει είδος ούτε κάλλος· και τον είδαμε, και δεν είχε ωραιότητα, ώστε να τον επιθυμούμε. 3 Καταφρονημένος και απορριμμένος από...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Χαμένος ο μικρός, χαμένος κι ο μεγάλος! (2η)

Κυριακή – 27/06/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 15:11-32 11 Είπε δε: Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους· 12 και ο πιο νέος απ’ αυτούς είπε στον πατέρα: Πατέρα, δώσ’ μου το μέρος τής περιουσίας που μου ανήκει. Και τους μοίρασε τα υπάρχοντά του. 13 Και ύστερα από λίγες ημέρες, ο νεότερος γιος, αφού τα μάζεψε όλα, αποδήμησε...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Δεν είναι απλά γιορτή, είναι δύναμη! (2η)

Κυριακή – 20/06/2021 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων 10:34-48 34 Τότε ο Πέτρος ανοίξας το στόμα είπεν· Επ’ αληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, 35 αλλ’ εν παντί έθνει, όστις φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνην, είναι δεκτός εις αυτόν. 36 Τον λόγον, τον οποίον απέστειλε προς τους υιούς Ισραήλ ευαγγελιζόμενος ειρήνην διά Ιησού Χριστού·...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Η Φωτεινήλια κι ο Άκης! (2η)

Κυριακή – 13/06/2021 Περικοπή: Κατά Μάρκον 10:13-31 13 Και του έφεραν παιδάκια, για να τα αγγίξει· οι μαθητές του, όμως, επέπλητταν εκείνους που τα έφερναν. 14 Όμως, ο Ιησούς, βλέποντας [αυτό], αγανάκτησε, και τους είπε: Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα, και μη τα εμποδίζετε· επειδή, για τέτοιους είναι η βασιλεία τού Θεού. 15...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Γρηγορούντες! (2η)

Κυριακή – 06/06/2021 Περικοπή: Περικοπή: Κατά Λουκάν 12:35-53 35 Ας ήναι αι οσφύες σας περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιόμενοι· 36 και σεις όμοιοι με ανθρώπους, οίτινες προσμένουσι τον κύριον αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, διά να ανοίξωσιν ευθύς εις αυτόν όταν έλθη και κρούση. 37 Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθών ο...