Ποζιός Λουκάς – Με ποιο τρόπο ακούω τη φωνή του Θεού στη ζωή μου!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Με ποιο τρόπο ακούω τη φωνή του Θεού στη ζωή μου!

Τετάρτη – 17/08/2022 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων 27:9-20 9 Και επειδή πέρασε αρκετός καιρός, και το θαλάσσιο ταξίδι ήταν ήδη επικίνδυνο, μια και είχε περάσει κιόλας η νηστεία, ο Παύλος τούς συμβούλευε, 10 λέγοντας: Άνδρες, βλέπω ότι το θαλάσσιο ταξίδι πρόκειται να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημία, όχι μονάχα τού φορτίου και του πλοίου,...

Ποζιός Λουκάς – Σύγχυση και ταυτότητα!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Σύγχυση και ταυτότητα!

Παρασκευή – 22/07/2022 Περικοπή: Κριτές 6:11-16 11 Και ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και κάθησε κάτω από τη βελανιδιά, που είναι στην Οφρά, εκείνη τού Ιωάς τού Αβί-εζερίτη· και ο γιος του, ο Γεδεών, κοπάνιζε σιτάρι μέσα στον ληνό, για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. 12 Και ο άγγελος του Κυρίου φάνηκε σ’ αυτόν,...

Ποζιός Λουκάς – Ο Λόγος που θα βγει από το στόμα σου!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Ο Λόγος που θα βγει από το στόμα σου!

Παρασκευή – 13/05/2022 Περικοπή: Προς Ρωμαίους 10:1-13 1 Αδελφοί, η επιθυμία τής καρδιάς μου, και η δέησή μου προς τον Θεό υπέρ του Ισραήλ, είναι για τη σωτηρία τους. 2 Βέβαια, δίνω μαρτυρία γι’ αυτούς, ότι έχουν ζήλο Θεού, όχι όμως με επίγνωση. 3 Επειδή, μη γνωρίζοντας τη δικαιοσύνη τού Θεού, και ζητώντας να συστήσουν...

Ποζιός Λουκάς – Παρρησία!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Παρρησία!

Παρασκευή – 29/04/2022 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων 4:23-32 23 Και αφού απολύθηκαν, ήρθαν στους οικείους, και ανήγγειλαν όσα τούς είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. 24 Και εκείνοι, καθώς τα άκουσαν, ύψωσαν τη φωνή τους προς τον Θεό ως μια ψυχή, και είπαν: Δέσποτα, εσύ [είσαι] ο Θεός, που έκανες τον ουρανό και τη γη...

Ποζιός Λουκάς – Πνευματική κατάθλιψη – ελευθερία!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Πνευματική κατάθλιψη – ελευθερία!

Τετάρτη – 18/03/2022 Περικοπή: Ψαλμός 42:1-11 1 Στον αρχιμουσικό, Μασχίλ, για τους γιους τού Κορέ. ΟΠΩΣ το ελάφι επιποθεί τα ρυάκια των νερών, έτσι η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. 2 Διψάει η ψυχή μου τον Θεό, τον Θεό τον ζωντανό· πότε θάρθω, και πότε θα φανώ μπροστά στον Θεό; 3 Τα δάκρυά μου έγιναν...

Ποζιός Λουκάς – Ανατολή από ψηλά!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Ανατολή από ψηλά!

Τετάρτη – 24/12/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 1:76-79 76 Κι εσύ, παιδάκι, προφήτης τού Υψίστου θα ονομαστείς· επειδή, θα προπορευτείς πριν από το πρόσωπο του Κυρίου, για να ετοιμάσεις τούς δρόμους του, 77 στο να δώσεις γνώση σωτηρίας στον λαό του, διαμέσου τής άφεσης των αμαρτιών τους, 78 από σπλάχνα ελέους τού Θεού μας, με τα...

Ποζιός Λουκάς – Πνευματικές εξουσίες!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Πνευματικές εξουσίες!

Τετάρτη – 12/11/2021 Περικοπή: Χρονικών Α’ 4:9-10 9 Και ο Ιαβής ήταν ενδοξότερος απ’ ό,τι οι αδελφοί του· και η μητέρα του αποκάλεσε το όνομά του Ιαβής, λέγοντας: Επειδή [τον] γέννησα με λύπη. 10 Και ο Ιαβής επικαλέστηκε τον Θεό τού Ισραήλ, λέγοντας: Είθε με ευλογία να με ευλογήσεις, και να απλώσεις τα όριά μου,...

Ποζιός Λουκάς – Κοσκίνισμα!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Κοσκίνισμα!

Τετάρτη – 13/10/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 22:31-32 31 Και ο Κύριος είπε: Σίμωνα, Σίμωνα, δες, ο σατανάς σάς ζήτησε, για να σας κοσκινίσει σαν το σιτάρι. 32 Πλην, εγώ δεήθηκα για σένα για να μη εκλείψει η πίστη σου· κι εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου.

Ποζιός Λουκάς – Εκβολή δαιμονίων και θρησκευτικό πνεύμα!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Εκβολή δαιμονίων και θρησκευτικό πνεύμα!

Τετάρτη – 08/10/2021 Περικοπή: Κατά Μάρκον 1:21-28 21 Και μπαίνουν μέσα στην Καπερναούμ· κι αμέσως κατά το σάββατο, ο Ιησούς μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή δίδασκε. 22 Και εκπλήττονταν για τη διδασκαλία του· επειδή, τους δίδασκε ως κάτοχος εξουσίας, και όχι όπως οι γραμματείς. 23 Και μέσα στη συναγωγή τους ήταν ένας άνθρωπος που είχε ακάθαρτο...

Ποζιός Λουκάς – “Τρεις δύσκολες ερωτήσεις και το θέλημα του Θεού !”
Sermons

Ποζιός Λουκάς – “Τρεις δύσκολες ερωτήσεις και το θέλημα του Θεού !”

Τετάρτη – 03/09/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 13: 1-5 1 ΕΠΕΙΔΗ, πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν διήγηση για τα πράγματα που σε μας είναι πλήρως βεβαιωμένα, 2 καθώς μας τα παρέδωσαν αυτοί που εξαρχής έγιναν αυτόπτες μάρτυρες και υπηρέτες τού λόγου, 3 φάνηκε εύλογο και σε μένα, που παρακολούθησα ακριβώς τα πάντα από την αρχή, να σου...

  • 1
  • 2