Ποζιός Λουκάς – Εκβολή δαιμονίων και θρησκευτικό πνεύμα!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Εκβολή δαιμονίων και θρησκευτικό πνεύμα!

Τετάρτη – 08/10/2021 Περικοπή: Κατά Μάρκον 1:21-28 21 Και μπαίνουν μέσα στην Καπερναούμ· κι αμέσως κατά το σάββατο, ο Ιησούς μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή δίδασκε. 22 Και εκπλήττονταν για τη διδασκαλία του· επειδή, τους δίδασκε ως κάτοχος εξουσίας, και όχι όπως οι γραμματείς. 23 Και μέσα στη συναγωγή τους ήταν ένας άνθρωπος που είχε ακάθαρτο...

Ποζιός Λουκάς – “Τρεις δύσκολες ερωτήσεις και το θέλημα του Θεού !”
Sermons

Ποζιός Λουκάς – “Τρεις δύσκολες ερωτήσεις και το θέλημα του Θεού !”

Τετάρτη – 03/09/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 13: 1-5 1 ΕΠΕΙΔΗ, πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν διήγηση για τα πράγματα που σε μας είναι πλήρως βεβαιωμένα, 2 καθώς μας τα παρέδωσαν αυτοί που εξαρχής έγιναν αυτόπτες μάρτυρες και υπηρέτες τού λόγου, 3 φάνηκε εύλογο και σε μένα, που παρακολούθησα ακριβώς τα πάντα από την αρχή, να σου...

Ποζιός Λουκάς – Με τελώνες και αμαρτωλούς!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Με τελώνες και αμαρτωλούς!

Τετάρτη – 21/07/2021 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 8:1-11 1 Ο δε Ιησούς πήγε στο βουνό των Ελαιών. 2 Και την αυγή ήρθε πάλι στο ιερό, και ολόκληρος ο λαός ερχόταν σ’ αυτόν· και αφού κάθησε, τους δίδασκε. 3 Οι δε γραμματείς και οι Φαρισαίοι φέρνουν προς αυτόν μια γυναίκα που συνελήφθη να διαπράττει μοιχεία, και, αφού...

Ποζιός Λουκάς – Νίκη ή κατάκριση!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Νίκη ή κατάκριση!

Τετάρτη – 14/07/2021 Περικοπή: Προς Ρωμαίους 8:1-4 1 Δεν υπάρχει, λοιπόν, τώρα καμιά κατάκριση για εκείνους που είναι στον Ιησού Χριστό, αυτούς που δεν περπατούν σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα. 2 Επειδή, ο νόμος τού Πνεύματος της ζωής, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό, με ελευθέρωσε από τον νόμο τής αμαρτίας...

Ποζιός Λουκάς – Ισχυρός πολεμιστής!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Ισχυρός πολεμιστής!

Παρασκευή – 11/06/2021 Περικοπή: Κριταί 6:6-16 6 Και ο Ισραήλ φτώχευσε υπερβολικά εξαιτίας των Μαδιανιτών· γι’ αυτό, οι γιοι Ισραήλ βόησαν στον Κύριο. 7 Και όταν βόησαν στον Κύριο οι γιοι Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, 8 τότε, ο Κύριος έστειλε στους γιους Ισραήλ έναν άνδρα προφήτη, και τους είπε: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός...

Ποζιός Λουκάς – Γιατί οι θλίψεις;
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Γιατί οι θλίψεις;

Παρασκευή – 07/05/2021 Περικοπή: Προς Κορινθίους Β’ 1:3-10 3 Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας των οικτιρμών και Θεός κάθε παρηγορίας, 4 αυτός που μας παρηγορεί σε κάθε μας θλίψη, για να μπορούμε κι εμείς να παρηγορούμε εκείνους που είναι σε κάθε μορφής θλίψη, με την παρηγορία, με την...

Ποζιός Λουκάς – Ελευθερία από το θρησκευτικό πνεύμα!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Ελευθερία από το θρησκευτικό πνεύμα!

Παρασκευή – 26/03/2021 Περικοπή: Κατά Μάρκον  2:14-22 14 Και διαβαίνοντας είδε τον Λευί, εκείνον τού Αλφαίου, να κάθεται στο τελωνείο· και του λέει: Ακολούθα με. Και αφού σηκώθηκε, τον ακολούθησε. 15 Και ενώ καθόταν στο τραπέζι στο σπίτι του, συγκάθονταν και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του· επειδή, ήσαν...

Ποζιός Λουκάς – Πως έρχεται η αναζωπύρωση στον πιστό;
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Πως έρχεται η αναζωπύρωση στον πιστό;

Παρασκευή – 12/02/2021 Πράξεις των Αποστόλων 1:1-8 1 ΤΗΝ πρώτη διήγηση, βέβαια, έκανα, ω Θεόφιλε, για όλα όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει, 2 μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναλήφθηκε, αφού διαμέσου τού Αγίου Πνεύματος έδωσε εντολές στους αποστόλους, που διάλεξε· 3 στους οποίους και φανέρωσε τον εαυτό του ζωντανό, μετά...

Ποζιός Λουκάς – Άφεση!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Άφεση!

Παρασκευή – 18/12/2020 Κατά Λουκάν 4:14-22 14 ΚΑΙ ο Ιησούς επέστρεψε στη Γαλιλαία με τη δύναμη του Πνεύματος· και βγήκε γι’ αυτόν φήμη σε ολόκληρη την περίχωρο. 15 Κι αυτός δίδασκε στις συναγωγές τους, δοξαζόμενος από όλους. 16 Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί· και, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα στη συναγωγή κατά...