Ποζιός Λουκάς – Άφεση!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Άφεση!

Παρασκευή – 18/12/2020 Κατά Λουκάν 4:14-22 14 ΚΑΙ ο Ιησούς επέστρεψε στη Γαλιλαία με τη δύναμη του Πνεύματος· και βγήκε γι’ αυτόν φήμη σε ολόκληρη την περίχωρο. 15 Κι αυτός δίδασκε στις συναγωγές τους, δοξαζόμενος από όλους. 16 Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί· και, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα στη συναγωγή κατά...

  • 1
  • 2