Περιάλης Αντώνης – Μακάριο είναι το να δίνει κάποιος μάλλον, παρά να παίρνει (Μάθημα 49ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μακάριο είναι το να δίνει κάποιος μάλλον, παρά να παίρνει (Μάθημα 49ο)

Τετάρτη 11/04/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 20:32-38 (Μάθημα 49ο) 32 Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερόνω εις τον Θεόν και εις τον λόγον της χάριτος αυτού, όστις δύναται να εποικοδομήση και να δώση εις εσάς κληρονομίαν μεταξύ πάντων των ηγιασμένων. 33 Αργύριον ή χρυσίον ή ιμάτιον ουδενός επεθύμησα· 34 σεις δε αυτοί εξεύρετε ότι...

Περιάλης Αντώνης – Ευαγγέλιο, τα καλά νέα της χάρης (Μάθημα 48ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ευαγγέλιο, τα καλά νέα της χάρης (Μάθημα 48ο)

Τετάρτη 06/04/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 20:17-31 (Μάθημα 48ο) 17 Και από τη Μίλητο, αφού έστειλε στην Έφεσο, προσκάλεσε τους πρεσβύτερους της εκκλησίας. 18 Και όταν ήρθαν σ’ αυτόν, τους είπε: Εσείς ξέρετε, από την πρώτη ημέρα κατά την οποία πάτησα το πόδι μου στην Ασία, πώς πέρασα μαζί σας ολόκληρο τον καιρό·...

Περιάλης Αντώνης – Ευτυχώς, ο Εύτυχος αναστήθηκε.. (Μάθημα 47ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ευτυχώς, ο Εύτυχος αναστήθηκε.. (Μάθημα 47ο)

Τετάρτη 30/03/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 20:1-16 (Μάθημα 47ο) 1 ΚΑΙ όταν έπαυσε ο θόρυβος, ο Παύλος, αφού προσκάλεσε τους μαθητές, και τους ασπάστηκε, βγήκε έξω για να πάει στη Μακεδονία. 2 Και αφού διαπέρασε εκείνα τα μέρη, και και τους προέτρψεε με πολλά λόγια, ήρθε στην Ελλάδα. 3 Και αφού έμεινε τρεις...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 19:17-41 (Μάθημα 46ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 19:17-41 (Μάθημα 46ο)

Τετάρτη 23/03/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 19:17-41 (Μάθημα 46ο) 17 Κι αυτό έγινε γνωστό σε όλους, και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες, αυτούς που κατοικούσαν στην Έφεσο· και έπεσε φόβος επάνω σε όλους, και το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού μεγαλυνόταν. 18 Και έρχονταν πολλοί απ’ αυτούς που πίστεψαν ομολογώντας δημόσια και φανερώνοντας...

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός ενεργεί όπως θέλει, δεν μπαίνει στα κουτάκια μας (Μάθημα 45ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός ενεργεί όπως θέλει, δεν μπαίνει στα κουτάκια μας (Μάθημα 45ο)

Τετάρτη 16/03/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 19:1-16 (Μάθημα 45ο) 1 ΚΑΙ ενώ ο Απολλώς ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος, αφού πέρασε στα ανωτερικά μέρη, ήρθε στην Έφεσο· και βρίσκοντας μερικούς μαθητές, 2 είπε σ’ αυτούς: Λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε; Και εκείνοι είπαν σ’ αυτόν: Μα, ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. 3...

Περιάλης Αντώνης – Αν είσαι ταπεινός, δέχεσαι την μαθητεία (Μάθημα 44ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αν είσαι ταπεινός, δέχεσαι την μαθητεία (Μάθημα 44ο)

Τετάρτη 09/03/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 18:18-28 (Μάθημα 44ο) 18 Και ο Παύλος, αφού έμεινε ακόμα αρκετές ημέρες εκεί, έπειτα αποχαιρετώντας τούς αδελφούς, εξέπλευσε στη Συρία· και μαζί του η Πρίσκιλλα και ο Ακύλας, αφού ξύρισε το κεφάλι στις Κεχρεές· επειδή, είχε ευχή. 19 Και έφτασε στην Έφεσο, και άφησε εκείνους εκεί, αυτός...

Περιάλης Αντώνης – Όπου περισσεύει η αμαρτία, ο Χριστός κάνει σωτηρία (Μάθημα 43ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όπου περισσεύει η αμαρτία, ο Χριστός κάνει σωτηρία (Μάθημα 43ο)

Τετάρτη 02/03/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 18:1-17 (Μάθημα 43ο) 1 ΥΣΤΕΡΑ δε απ’ αυτά, ο Παύλος, αναχωρώντας από την Αθήνα, ήρθε στην Κόρινθο· 2 και βρίσκοντας κάποιον Ιουδαίο, που λεγόταν Ακύλας, γεννημένον στον Πόντο, ο οποίος πρόσφατα είχε έρθει από την Ιταλία, και τη γυναίκα του, την Πρίσκιλλα, (επειδή, ο Κλαύδιος είχε διατάξει...

Περιάλης Αντώνης – Η υπεροχή είναι που δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό (Μάθημα 42ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η υπεροχή είναι που δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό (Μάθημα 42ο)

Τετάρτη 24/02/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 17:16-34 (Μάθημα 42ο) 16 Και ενώ ο Παύλος τούς περίμενε στην Αθήνα, το πνεύμα του παροξυνόταν μέσα του, επειδή έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη από είδωλα. 17 Συνομιλούσε, λοιπόν, στη συναγωγή μαζί με τους Ιουδαίους, και μαζί με τους θεοσεβείς, και στην αγορά κάθε ημέρα με...

Περιάλης Αντώνης – Όχι στην εσωστρέφεια, ναι στην ιεραποστολή (Μάθημα 41ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όχι στην εσωστρέφεια, ναι στην ιεραποστολή (Μάθημα 41ο)

Τετάρτη 17/02/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 17:1-15 (Μάθημα 41ο) 1 ΚΑΙ αφού πέρασαν διαμέσου τής Αμφίπολης και της Απολλωνίας, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν η συναγωγή των Ιουδαίων. 2 Και ο Παύλος, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα προς αυτούς, και τρία σάββατα συζητούσε μαζί τους από τις γραφές, 3 εξηγώντας και αποδεικνύοντας,...

Περιάλης Αντώνης – Η αληθινή Παντοδυναμία του Θεού φαίνεται μέσα από την αγάπη Του (Μάθημα 40ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η αληθινή Παντοδυναμία του Θεού φαίνεται μέσα από την αγάπη Του (Μάθημα 40ο)

Τετάρτη 10/02/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 16:29-40 (Μάθημα 40ο) 29 Και αφού ζήτησε φώτα, πήδησε μέσα, και κατατρομαγμένος, έπεσε μπροστά στον Παύλο και στον Σίλα· 30 και αφού τους έβγαλε έξω, είπε: Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ; 31 Και εκείνοι είπαν: Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό, και θα σωθείς, εσύ...