Περιάλης Αντώνης – Επιλεκτικός Σεισμός (Μάθημα 39ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Επιλεκτικός Σεισμός (Μάθημα 39ο)

Τετάρτη 03/02/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 16:16-28 (Μάθημα 39ο) 16 Και ενώ πορευόμασταν στην προσευχή, μας συνάντησε κάποια δούλη, που είχε πνεύμα πύθωνα, η οποία έδινε πολύ κέρδος στους κυρίους της, ασκώντας μαντεία. 17 Αυτή, ακολουθώντας τον Παύλο κι εμάς, έκραζε λέγοντας: Οι άνθρωποι αυτοί είναι δούλοι τού ύψιστου Θεού, οι οποίοι κηρύττουν...

Περιάλης Αντώνης – Διαθέσιμος στα ραντεβού που κλείνει το Άγιο Πνεύμα (Μάθημα 38ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Διαθέσιμος στα ραντεβού που κλείνει το Άγιο Πνεύμα (Μάθημα 38ο)

Τετάρτη 27/01/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 16:1-15 (Μάθημα 38ο) 1 Και έφτασε στη Δέρβη και τη Λύστρα· και να! εκεί ήταν κάποιος μαθητής, με το όνομα Τιμόθεος, γιος κάποιας γυναίκας Ιουδαίας πιστής, από πατέρα δε Έλληνα· 2 ο οποίος είχε καλή μαρτυρία από τους αδελφούς των Λύστρων και του Ικονίου. 3 Αυτόν ο...

Περιάλης Αντώνης – Η αλαζονεία οδηγεί στη διχόνοια (Μάθημα 37ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η αλαζονεία οδηγεί στη διχόνοια (Μάθημα 37ο)

Τετάρτη 20/01/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 15:30-41 (Μάθημα 37ο) 30 Αυτοί μεν, λοιπόν, όταν αφέθηκαν, ήρθαν στην Αντιόχεια· και αφού συγκέντρωσαν το πλήθος, επέδωσαν την επιστολή. 31 Και όταν τη διάβασαν, χάρηκαν για την παρηγορία που περιείχε. 32 Ο δε Ιούδας και ο Σίλας, που κι αυτοί ήσαν προφήτες, παρηγόρησαν τους αδελφούς με...

Περιάλης Αντώνης – Η Σύνοδος φέρνει ειρήνη και χαρά (Μάθημα 36ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η Σύνοδος φέρνει ειρήνη και χαρά (Μάθημα 36ο)

Τετάρτη 13/01/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 15:7-29 (Μάθημα 36ο) 7 Ύστερα από πολλή συζήτηση, αφού ο Πέτρος σηκώθηκε, τους είπε: Άνδρες αδελφοί, εσείς ξέρετε ότι ο Θεός διάλεξε μεταξύ μας, εξαρχής, διαμέσου τού στόματός μου τα έθνη να ακούσουν τον λόγο τού ευαγγελίου, και να πιστέψουν. 8 Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωσε σ’...

Περιάλης Αντώνης – Πρεσβύτεροι και σύνοδος (Μάθημα 35ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πρεσβύτεροι και σύνοδος (Μάθημα 35ο)

Τετάρτη 06/01/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 14:23-28 & 15:1-6 (Μάθημα 35ο) 23 Και ενώ χειροτόνησαν σ’ αυτούς πρεσβύτερους σε κάθε εκκλησία, αφού προσευχήθηκαν με νηστείες, τους αφιέρωσαν στον Κύριο, στον οποίο είχαν πιστέψει. 24 Και περνώντας μέσα από την Πισιδία, ήρθαν στην Παμφυλία· 25 και αφού κήρυξαν τον λόγο στην Πέργη, κατέβηκαν στην...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 14:1-22 (Μάθημα 34ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 14:1-22 (Μάθημα 34ο)

Τετάρτη 30/12/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 14:1-22 (Μάθημα 34ο) 1 ΚΑΙ στο Ικόνιο, αφού μπήκαν μαζί μέσα στη συναγωγή των Ιουδαίων, μίλησαν με τον ίδιο τρόπο, ώστε ένα μεγάλο πλήθος, και από Ιουδαίους και από Έλληνες, πίστεψε. 2 Όσοι Ιουδαίοι, μάλιστα, δεν πείθονταν, παρόξυναν, και διέστρεψαν τις ψυχές των εθνικών ενάντια στους αδελφούς....

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 13:42-52 (Μάθημα 33ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 13:42-52 (Μάθημα 33ο)

Τετάρτη 23/12/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 13:42-52 (Μάθημα 33ο) 42 Κι ενώ έβγαιναν από τη συναγωγή των Ιουδαίων, τα έθνη παρακαλούσαν να κηρυχθούν σ’ αυτούς αυτά τα λόγια το επόμενο σάββατο. 43 Και όταν η συναγωγή διαλύθηκε, πολλοί από τους Ιουδαίους και τους ευσεβείς προσήλυτους ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα· οι οποίοι...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 13:14-41 (Μάθημα 32ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 13:14-41 (Μάθημα 32ο)

Τετάρτη 16/12/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 13:14-41 (Μάθημα 32ο) 14 Κι αυτοί, αφού πέρασαν από την Πέργη, έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας, και μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή κατά την ημέρα τού σαββάτου, κάθησαν. 15 Και μετά την ανάγνωση του νόμου και των προφητών, έστειλαν σ’ αυτούς οι αρχισυνάγωγοι, λέγοντας: Άνδρες αδελφοί, αν έχετε...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 13:6-13 (Μάθημα 31ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 13:6-13 (Μάθημα 31ο)

Τετάρτη 09/12/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 13:6-13 (Μάθημα 31ο) 6 Και αφού διαπέρασαν το νησί μέχρι την Πάφο βρήκαν κάποιον μάγο, έναν Ιουδαίο ψευδοπροφήτη, που ονομαζόταν Βαριησούς, 7 ο οποίος ήταν μαζί με τον ανθύπατο Σέργιο Παύλο, έναν συνετό άνδρα. Αυτός, αφού προσκάλεσε τον Βαρνάβα και τον Σαύλο, ζήτησε να ακούσει τον λόγο...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 12:1-19 (Μάθημα 29ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 12:1-19 (Μάθημα 29ο)

Τετάρτη 18/11/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 12:1-19 (Μάθημα 29ο) 1 ΚΑΙ κατά τον καιρό εκείνο, ο βασιλιάς Ηρώδης επιχείρησε να κακοποιήσει μερικούς από την εκκλησία. 2 Φόνευσε δε με μάχαιρα τον Ιάκωβο, τον αδελφό τού Ιωάννη. 3 Και βλέποντας ότι ήταν αρεστό στους Ιουδαίους, πρόσθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο· (ήσαν, μάλιστα, οι...