Περιάλης Αντώνης – Αγάπη για όλους τους αγίους! (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αγάπη για όλους τους αγίους! (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη 12/02/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κολοσσαείς 1:3-8 (Μάθημα 2ο) 3 Ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, καθώς προσευχόμαστε πάντοτε για σας, 4 όταν ακούσαμε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό, και την αγάπη σε όλους τούς αγίους, 5 για την ελπίδα που είναι για σας αποταμιευμένη στους ουρανούς· την οποία...

Περιάλης Αντώνης – Χάρη και ειρήνη πληθύνεται σε εσάς! (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Χάρη και ειρήνη πληθύνεται σε εσάς! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη 05/02/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κολοσσαείς 1:1-2 (Μάθημα 1ο) 1 Ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού με το θέλημα του Θεού, και ο αδελφός Τιμόθεος, 2 προς τους αγίους και πιστούς αδελφούς εν Χριστώ, που είναι στις Κολοσσές· είθε να είναι χάρη σε σας και ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό, και τον Κύριο...

  • 1
  • 2