Περιάλης Αντώνης – Αυτός που μας παρηγορεί σε κάθε θλίψη! (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αυτός που μας παρηγορεί σε κάθε θλίψη! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη – 01/08/2018 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Β’ 1:1-8 (Μάθημα 1ο) 1 Εγώ ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού με το θέλημα του Θεού, και ο Τιμόθεος ο αδελφός, προς την εκκλησία του Θεού, που είναι στην Κόρινθο, καθώς και προς όλους τους αναγεννημένους χριστιανούς που βρίσκονται σε ολόκληρη την Αχαΐα. 2 Ευχόμαστε να...