Περιάλης Αντώνης – Η εκκλησία του Χριστού είναι σχέσεις! Μάθημα (34ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η εκκλησία του Χριστού είναι σχέσεις! Μάθημα (34ο)

Τετάρτη 11/07/2018 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 16:13-24  Μάθημα (34ο)  13 Αγρυπνείτε, στέκεστε στην πίστη· ανδρίζεστε, ενδυναμώνεστε. 14 Όλα [τα έργα] σας ας γίνονται με αγάπη. 15 Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, (ξέρετε την οικογένεια του Στεφανά, ότι, είναι η απαρχή τής Αχαϊας, και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στη διακονία των αγίων)· 16 υποτάσσεστε κι...

Περιάλης Αντώνης – Ανοίχθηκε μια μεγάλη και ενεργητική θύρα! Μάθημα (33ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ανοίχθηκε μια μεγάλη και ενεργητική θύρα! Μάθημα (33ο)

Τετάρτη 04/07/2018 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 16:1-12  Μάθημα (33ο)  1 Σε σχέση δε με τη συνεισφορά, για [τις ανάγκες] των αγίων, όπως διέταξα στις εκκλησίες τής Γαλατίας, έτσι να κάνετε κι εσείς. 2 Κατά την πρώτη [ημέρα] τής εβδομάδας, κάθε ένας από σας, ας εναποθέτει κατά μέρος, θησαυρίζοντας ό,τι αν ευπορεί· ώστε, όταν...

Περιάλης Αντώνης – Από την ατιμία, στη δόξα! Μάθημα (32ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Από την ατιμία, στη δόξα! Μάθημα (32ο)

Τετάρτη 27/06/2018 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 15:28-58  Μάθημα (32ο) 28 Και όταν τα πάντα υποταχθούν σ’ αυτόν, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σ’ εκείνον ο οποίος υπέταξε σ’ αυτόν τα πάντα, ώστε να είναι ο Θεός τα πάντα, σε όλα. 29 Επειδή, τι θα κάνουν αυτοί που βαπτίζονται υπέρ των...

Περιάλης Αντώνης – Τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος! Μάθημα (31ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος! Μάθημα (31ο)

Τετάρτη 20/06/2018 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 15:12-28  Μάθημα (31ο)  12 Αν, όμως, κηρύττεται ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, πώς μερικοί ανάμεσά σας λένε, ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών; 13 Και αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, ούτε και ο Χριστός αναστήθηκε· 14 και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι μάταιο το...

Περιάλης Αντώνης – Όχι εγώ, αλλά η χάρη του Θεού! Μάθημα (30ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όχι εγώ, αλλά η χάρη του Θεού! Μάθημα (30ο)

Τετάρτη 13/06/2018 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 15:1-11  Μάθημα (30ο)  1 Σας φανερώνω δε, αδελφοί, το ευαγγέλιο, που σας κήρυξα, το οποίο και παραλάβατε, στο οποίο και στέκεστε· 2 διαμέσου τού οποίου και σώζεστε, με ποιον τρόπο σας το κήρυξα, αν το τηρείτε· εκτός αν πιστέψατε μάταια. 3 Επειδή, εν πρώτοις, σας παρέδωσα εκείνο,...

Περιάλης Αντώνης – “2ο” Η σωστή λειτουργία των χαρισμάτων! Μάθημα (29ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – “2ο” Η σωστή λειτουργία των χαρισμάτων! Μάθημα (29ο)

Τετάρτη 06/06/2018 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 14:35-40  Μάθημα (29ο) 35 Αλλά, αν θέλουν να μάθουν κάτι, ας ρωτούν τούς άνδρες τους στο σπίτι· επειδή, είναι αισχρό σε γυναίκες να μιλάνε μέσα σε εκκλησία. 36 Μήπως από σας βγήκε ο λόγος τού Θεού ή σε μόνους εσάς έφτασε; 37 Αν κάποιος νομίζει ότι είναι...

Περιάλης Αντώνης – Η σωστή λειτουργία των χαρισμάτων! Μάθημα (28ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η σωστή λειτουργία των χαρισμάτων! Μάθημα (28ο)

Τετάρτη 30/05/2018 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 14:16-35  Μάθημα (28ο) 16 Επειδή, αν δοξολογήσεις με το πνεύμα, εκείνος που έχει την τάξη τού ιδιώτη, πώς θα πει το Αμήν στην ευχαριστία σου, μη ξέροντας τι λες; 17 Επειδή, εσύ μεν καλώς ευχαριστείς, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. 18 Ευχαριστώ τον Θεό μου ότι, μιλάω...

Περιάλης Αντώνης – Θέλω όλοι να μιλάτε γλώσσες και να προφητεύετε! Μάθημα (27ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Θέλω όλοι να μιλάτε γλώσσες και να προφητεύετε! Μάθημα (27ο)

Τετάρτη 23/05/2018 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 14:1-15  Μάθημα (27ο)  1 Ακολουθείτε την αγάπη· και ζητάτε με ζήλο τα πνευματικά χαρίσματα, περισσότερο όμως το να προφητεύετε. 2 Επειδή, αυτός που μιλάει με γλώσσα, δεν μιλάει σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό· επειδή, κανένας δεν τον ακούει, αλλά με το πνεύμα του μιλάει μυστήρια· 3 εκείνος,...

Περιάλης Αντώνης – Αγάπη, η φύση του Θεού! Μάθημα (26ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αγάπη, η φύση του Θεού! Μάθημα (26ο)

Τετάρτη 09/05/2018 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 13:1-13  Μάθημα (26ο)  1 Αν μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα ένα κομμάτι χαλκός που βγάζει ήχους ή ένα κύμβαλο που ξεκουφαίνει. 2 Και αν έχω προφητεία, και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη...

Περιάλης Αντώνης – Όλα τα μέλη ενωμένα σε ένα σώμα! Μάθημα (25ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όλα τα μέλη ενωμένα σε ένα σώμα! Μάθημα (25ο)

Τετάρτη 2/5/2018 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 12:12-31  Μάθημα (25ο) 12 Επειδή, καθώς το σώμα είναι ένα, και έχει πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη τού ενός σώματος, ενώ είναι πολλά, είναι ένα σώμα· έτσι και ο Χριστός. 13 Επειδή, όλοι εμείς βαπτιστήκαμε διαμέσου τού ενός Πνεύματος σε ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες...