Περιάλης Αντώνης – Όχι διαιρέσεις αλλά ενότητα! Μάθημα (2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όχι διαιρέσεις αλλά ενότητα! Μάθημα (2ο)

Τετάρτη 01/11/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 1:10-20  Μάθημα (2ο) 10 Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να λέτε όλοι το ίδιο, και να μη υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντας το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη. 11 Επειδή, μου έγινε γνωστό από τους...

Περιάλης Αντώνης – Από αμαρτωλοί, προσκαλεσμένοι Άγιοι! Μάθημα (1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Από αμαρτωλοί, προσκαλεσμένοι Άγιοι! Μάθημα (1ο)

Τετάρτη 25/10/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 1:1-9  Μάθημα (1ο) 1 Παύλος, προσκαλεσμένος απόστολος του Ιησού Χριστού κατά το θέλημα του Θεού, και ο αδελφός Σωσθένης, 2 προς την εκκλησία τού Θεού, που είναι στην Κόρινθο, τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκαλεσμένους αγίους, μαζί με όλους εκείνους που σε κάθε τόπο επικαλούνται το...