Περιάλης Αντώνης – Το μυστήριο που αποκαλύφθηκε! Μάθημα (4ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το μυστήριο που αποκαλύφθηκε! Μάθημα (4ο)

Τετάρτη 15/11/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 2:1-9  Μάθημα (4ο) 1 Αδελφοί, και εγώ, όταν ήρθα σε σας, ήρθα όχι με υπεροχή λόγου ή σοφίας, κηρύττοντας σε σας τη μαρτυρία τού Θεού. 2 Επειδή, αποφάσισα να μη ξέρω ανάμεσά σας τίποτε άλλο, παρά μονάχα τον Ιησού Χριστό, κι αυτόν σταυρωμένον. 3 Και εγώ ήρθα...

Περιάλης Αντώνης – Η μωρία του κηρύγματος έγινε σωτηρία! Μάθημα (3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η μωρία του κηρύγματος έγινε σωτηρία! Μάθημα (3ο)

Τετάρτη 08/11/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 1:21-31  Μάθημα (3ο) 21 Επειδή, βέβαια, με τη σοφία τού Θεού ο κόσμος δεν γνώρισε τον Θεό διαμέσου τής σοφίας, ο Θεός ευδόκησε διαμέσου τής μωρίας τού κηρύγματος να σώσει αυτούς που πιστεύουν· 22 επειδή, και οι Ιουδαίοι σημείο ζητούν, και οι Έλληνες σοφία ζητούν· 23 εμείς,...

Περιάλης Αντώνης – Όχι διαιρέσεις αλλά ενότητα! Μάθημα (2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όχι διαιρέσεις αλλά ενότητα! Μάθημα (2ο)

Τετάρτη 01/11/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 1:10-20  Μάθημα (2ο) 10 Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να λέτε όλοι το ίδιο, και να μη υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντας το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη. 11 Επειδή, μου έγινε γνωστό από τους...

Περιάλης Αντώνης – Από αμαρτωλοί, προσκαλεσμένοι Άγιοι! Μάθημα (1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Από αμαρτωλοί, προσκαλεσμένοι Άγιοι! Μάθημα (1ο)

Τετάρτη 25/10/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 1:1-9  Μάθημα (1ο) 1 Παύλος, προσκαλεσμένος απόστολος του Ιησού Χριστού κατά το θέλημα του Θεού, και ο αδελφός Σωσθένης, 2 προς την εκκλησία τού Θεού, που είναι στην Κόρινθο, τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκαλεσμένους αγίους, μαζί με όλους εκείνους που σε κάθε τόπο επικαλούνται το...