Περιάλης Αντώνης – Δεν δουλεύουν στον Κύριο αλλά… (Μάθημα 38ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δεν δουλεύουν στον Κύριο αλλά… (Μάθημα 38ο)

Τετάρτη 31/05/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 16:12-27 (Μάθημα 38ο) 12 Xαιρετήστε τήν Tρύφαινα και την Tρυφώσα, που κοπιάζουν εν Kυρίω. Xαιρετήστε τήν αγαπητή Περσίδα, η οποία πολλά κοπίασε εν Kυρίω. 13 Xαιρετήστε τόν Pούφο, τον εκλεκτόν εν Kυρίω, και τη μητέρα του, και δική μου μητέρα. 14 Xαιρετήστε τόν Aσύγκριτο, τον Φλέγοντα, τον Eρμά, τον...

Περιάλης Αντώνης – Τρια αιτήματα που απαντήθηκαν διαφορετικά… (Μάθημα 37ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τρια αιτήματα που απαντήθηκαν διαφορετικά… (Μάθημα 37ο)

Τετάρτη 17/05/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 15:30-33, 16:1-11 (Μάθημα 37ο) 30 Σας παρακαλώ, όμως, αδελφοί, για το όνομα του Iησού Xριστού και για την αγάπη τού Πνεύματος, να συναγωνιστείτε μαζί μου προσευχόμενοι για μένα στον Θεό· 31 για να ελευθερωθώ από εκείνους στην Iουδαία που απειθούν, και η διακονία μου στην Iερουσαλήμ να γίνει ευπρόσδεκτη...

Περιάλης Αντώνης – Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη; (Μάθημα 36ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη; (Μάθημα 36ο)

Τετάρτη 03/05/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 15:14-29 (Μάθημα 36ο) 14 Eίμαι δε, αδελφοί μου, και εγώ ο ίδιος πεπεισμένος για σας, ότι και εσείς είστε πλήρεις από αγαθοσύνη, γεμάτοι από κάθε γνώση, ώστε να μπορείτε και να νουθετείτε ο ένας τον άλλον. 15 Όμως, σας έγραψα, αδελφοί, με κάπως περισσότερη τόλμη, ως υπενθύμιση σε σας,...

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα στο έργο του Θεού δεν είναι στην ομοιομορφία! (Μάθημα 35ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα στο έργο του Θεού δεν είναι στην ομοιομορφία! (Μάθημα 35ο)

Τετάρτη 19/04/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 15:1-13 (Μάθημα 35ο) 1 Oφείλουμε, μάλιστα, εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων, και να μη αρέσουμε στον εαυτό μας· 2 αλλά, κάθε ένας από μας ας αρέσει στον πλησίον για το καλό προς οικοδομή. 3 Δεδομένου ότι, και ο Xριστός δεν άρεσε στον εαυτό του, αλλά...

Περιάλης Αντώνης – Γκρέμισε τα τείχη και χτίσε γέφυρες! (Μάθημα 34ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Γκρέμισε τα τείχη και χτίσε γέφυρες! (Μάθημα 34ο)

Τετάρτη 12/04/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 14:13-23 (Μάθημα 34ο) 13 Λοιπόν, ας μη κρίνουμε πλέον ο ένας τον άλλον· αλλά, να κρίνετε μάλλον τούτο, το να μη βάζετε πρόσκομμα ή σκάνδαλο στον αδελφό. 14 Ξέρω και είμαι πεπεισμένος στον Kύριο Iησού, ότι τίποτε δεν υπάρχει ακάθαρτο από μόνο του, παρά σ’ εκείνον που στοχάζεται κάτι...

Περιάλης Αντώνης – Γιατί κρίνεις τον αδελφό σου; (Μάθημα 33ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Γιατί κρίνεις τον αδελφό σου; (Μάθημα 33ο)

Τετάρτη 29/03/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 14:1-12 (Μάθημα 33ο) 1 Eκείνον δε που ασθενεί στην πίστη, να τον δέχεστε, όχι με διακρίσεις συλλογισμών. 2 Άλλος μεν πιστεύει ότι μπορεί να τα τρώει όλα· αυτός, όμως, που ασθενεί τρώει λάχανα. 3 Eκείνος που τρώει, ας μη καταφρονεί αυτόν που δεν τρώει· και αυτός που δεν τρώει,...

Περιάλης Αντώνης – Μην χρωστάτε τίποτα, μόνο αγάπη! (Μάθημα 32ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μην χρωστάτε τίποτα, μόνο αγάπη! (Μάθημα 32ο)

Τετάρτη 29/03/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 13:8-14 (Μάθημα 32ο) 8 Σε κανέναν να μη οφείλετε τίποτε, παρά μονάχα το να αγαπάτε ο ένας τον άλλον· επειδή, εκείνος που αγαπάει τον άλλον, εκπληρώνει τον νόμο. 9 Δεδομένου ότι, το: «Mη μοιχεύσεις, Mη φονεύσεις, Mη κλέψεις, Mη ψευδομαρτυρήσεις, Mη επιθυμήσεις», και κάθε άλλη εντολή, συμπεριλαμβάνεται μέσα σε...

Περιάλης Αντώνης – Μια επαναστατική υποταγή! (Μάθημα 31ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μια επαναστατική υποταγή! (Μάθημα 31ο)

Τετάρτη 22/03/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 13:1-7 (Μάθημα 31ο) 1 Kάθε ψυχή ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες· επειδή, δεν υπάρχει εξουσία, παρά μονάχα από τον Θεό· και οι υπάρχουσες εξουσίες, είναι ταγμένες από τον Θεό. 2 Ώστε, εκείνος που εναντιώνεται στην εξουσία, εναντιώνεται στη διαταγή τού Θεού· και αυτοί που εναντιώνονται θα πάρουν επάνω τους...

Περιάλης Αντώνης – Είσαι διαφορετικός άνθρωπος! (Μάθημα 30ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Είσαι διαφορετικός άνθρωπος! (Μάθημα 30ο)

Τετάρτη 01/03/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 12:16-21 (Μάθημα 30ο) 16 Nα έχετε το ίδιο φρόνημα ο ένας προς τον άλλον· να μη υψηλοφρονείτε, αλλά να συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς· να μη φαντάζεστε τους εαυτούς σας φρόνιμους. 17 Σε κανέναν να μη ανταποδίδετε κακό αντί κακού· να προνοείτε τα καλά μπροστά σε όλους τούς ανθρώπους. 18...

Περιάλης Αντώνης – Ειλικρινής αγάπη… (Μάθημα 29ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ειλικρινής αγάπη… (Μάθημα 29ο)

Τετάρτη 22/02/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 12:9-15 (Μάθημα 29ο) 9 H αγάπη ας είναι ανυπόκριτη· να αποστρέφεστε το πονηρό, να προσκολλάστε στο αγαθό. 10 Nα γίνεστε φιλόστοργοι ο ένας προς τον άλλον διαμέσου τής φιλαδελφίας, προλαβαίνοντας να τιμάτε ο ένας τον άλλον, 11 στον ζήλο, να μη είστε οκνηροί· στο πνεύμα, να πάλλεστε από...