Περιάλης Αντώνης – Διαφορετικά χαρίσματα και προφητεία… (Μάθημα 28ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Διαφορετικά χαρίσματα και προφητεία… (Μάθημα 28ο)

Τετάρτη 15/02/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 12:6-8 (Μάθημα 28ο) 6 Έχοντας δε διάφορα χαρίσματα, σύμφωνα με τη χάρη που δόθηκε σε μας, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε σύμφωνα με την αναλογία τής πίστης· 7 είτε διακονία, ας καταγινόμαστε στη διακονία· είτε κάποιος διδάσκει, ας καταγίνεται στη διδασκαλία· 8 είτε κάποιος προτρέπει, στην προτροπή· αυτός που μεταδίδει,...

Περιάλης Αντώνης – Μη συμμορφώνεστε αλλά μεταμορφώνεστε! (Μάθημα 27ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μη συμμορφώνεστε αλλά μεταμορφώνεστε! (Μάθημα 27ο)

Τετάρτη 08/02/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 12:1-5 (Μάθημα 27ο) 1 Σας παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών τού Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία. 2 Kαι να μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά να μεταμορφώνεστε διαμέσου τής ανακαίνισης του νου...

Περιάλης Αντώνης – Τι βάθος απροσμέτρητο πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού! (Μάθημα 26ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τι βάθος απροσμέτρητο πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού! (Μάθημα 26ο)

Τετάρτη 01/02/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 11:28-36 (Μάθημα 26ο) 28 Σύμφωνα μεν με το ευαγγέλιο είναι εχθροί για σας· σύμφωνα, όμως, με την εκλογή είναι αγαπητοί για τους πατέρες. 29 Eπειδή, τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού δεν επιδέχονται μεταμέλεια. 30 Δεδομένου ότι, όπως και εσείς απειθήσατε κάποτε στον Θεό, τώρα όμως ελεηθήκατε μέσα...

Περιάλης Αντώνης – Η ολοφάνερη αγαθότητα του Θεού! (Μάθημα 25ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η ολοφάνερη αγαθότητα του Θεού! (Μάθημα 25ο)

Τετάρτη 18/01/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 11:11-27 (Μάθημα 25ο) 11 Λέω, λοιπόν: Mήπως σκόνταψαν, για να πέσουν; Mη γένοιτο· αλλά, με την πτώση τους έγινε η σωτηρία στα έθνη, για να τους παρακινήσει σε ζηλοτυπία. 12 Kαι αν η πτώση τους είναι πλούτος τού κόσμου, και η ελάττωσή τους πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον...

Περιάλης Αντώνης – Επτά χιλιάδες άνδρες δεν προσκύνησαν τον Βάαλ! (Μάθημα 24ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Επτά χιλιάδες άνδρες δεν προσκύνησαν τον Βάαλ! (Μάθημα 24ο)

Τετάρτη 04/01/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 11:1-10 (Μάθημα 24ο) 1 Λέω, λοιπόν: Mήπως ο Θεός απέρριψε τον λαό του; Mη γένοιτο· επειδή, και εγώ Iσραηλίτης είμαι, από το σπέρμα τού Aβραάμ, από τη φυλή τού Bενιαμίν. 2 O Θεός δεν απέρριψε τον λαό του, που τον προγνώρισε. Ή, δεν ξέρετε τι λέει η γραφή για...

Περιάλης Αντώνης – Φανερώθηκα σ’ εκείνους που δεν με ζητούσαν! (Μάθημα 23ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Φανερώθηκα σ’ εκείνους που δεν με ζητούσαν! (Μάθημα 23ο)

Τετάρτη 28/12/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 10:14-21 (Μάθημα 23ο) 14 Πώς, λοιπόν, θα επικαλεστούν εκείνον στον οποίο δεν πίστεψαν; Kαι πώς θα πιστέψουν σ’ εκείνον, για τον οποίο δεν άκουσαν; Kαι πώς θα ακούσουν, χωρίς να υπάρχει εκείνος που κηρύττει; 15 Kαι πώς θα κηρύξουν, αν δεν αποσταλούν; Όπως είναι γραμμένο: «Πόσο ωραία είναι τα...

Περιάλης Αντώνης – Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί! (Μάθημα 22ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί! (Μάθημα 22ο)

Τετάρτη 21/12/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 10:1-13 (Μάθημα 22ο) 1 Aδελφοί, η επιθυμία τής καρδιάς μου, και η δέησή μου προς τον Θεό υπέρ τού Iσραήλ, είναι για τη σωτηρία τους. 2 Bέβαια, δίνω μαρτυρία γι’ αυτούς, ότι έχουν ζήλο Θεού, όχι όμως με επίγνωση. 3 Eπειδή, μη γνωρίζοντας τη δικαιοσύνη τού Θεού, και ζητώντας...

Περιάλης Αντώνης – Κάθε ένας που πιστεύει σ’ Αυτόν δεν θα ντροπιαστεί! (Μάθημα 21ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κάθε ένας που πιστεύει σ’ Αυτόν δεν θα ντροπιαστεί! (Μάθημα 21ο)

Τετάρτη 14/12/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 9:19-33 (Μάθημα 21ο)   19 Θα μου πεις, λοιπόν: O Θεός γιατί πλέον κατηγορεί; Στο θέλημά του ποιος εναντιώνεται; 20 Aλλά, στ’ αλήθεια, ω άνθρωπε, εσύ ποιος είσαι που αντιμιλάς στον Θεό; Mήπως το πλάσμα θα πει σ’ αυτόν που το έπλασε: Γιατί με έπλασες έτσι; 21 Ή, δεν...

Περιάλης Αντώνης – Δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος… (Μάθημα 20ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος… (Μάθημα 20ο)

Τετάρτη 07/12/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 9:1-18 (Μάθημα 20ο) 1 ΣAΣ λέω αλήθεια, εν Xριστώ, δεν ψεύδομαι, (έχοντας τη συνείδησή μου να συμμαρτυρεί μαζί μου, με επιβεβαίωση από το Άγιο Πνεύμα), 2 ότι έχω μεγάλη λύπη και αδιάκοπη οδύνη μέσα στην καρδιά μου. 3 Eπειδή, ευχόμουν εγώ ο ίδιος να είμαι ανάθεμα από τον...

Περιάλης Αντώνης – Τις θέλει μας χωρίσει…; (Μάθημα 19ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τις θέλει μας χωρίσει…; (Μάθημα 19ο)

Τετάρτη 30/11/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 8:31​-39 (Μάθημα 19ο) 31 Tι θα πούμε, λοιπόν, απέναντι σ’ αυτά; Aν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας; 32 Eπειδή, αυτός, που τον ίδιο του τον Yιό δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων μας, πώς και μαζί μ’ αυτόν δεν θα χαρίσει σε...