Περιάλης Αντώνης – Είθε ο Θεός να σας αγιάσει ολότελα! (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Είθε ο Θεός να σας αγιάσει ολότελα! (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη – 26/08/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Α’  5:12-28 (Μάθημα 9ο) 12 Σας παρακαλούμε δε, αδελφοί, να γνωρίζετε αυτούς που κοπιάζουν ανάμεσά σας, και προϊστανται σε σας εν Κυρίω, και σας νουθετούν· 13 και τιμάτε τους με ένα υπερπερίσσευμα αγάπης για το έργο τους. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. 14 Σας παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, νουθετείτε τούς...

Περιάλης Αντώνης – Γιοι φωτός και γιοι ημέρας! (Μάθημα 8ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Γιοι φωτός και γιοι ημέρας! (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη – 19/08/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Α’  5:1-11 (Μάθημα 8ο) 1 Σχετικά δε με τους χρόνους και τους καιρούς, αδελφοί, δεν έχετε ανάγκη να σας γράφει κάποιος· 2 δεδομένου ότι, εσείς ξέρετε ακριβώς πως, η ημέρα τού Κυρίου, σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, έτσι έρχεται. 3 Επειδή, όταν λένε: Ειρήνη και ασφάλεια, τότε...

Περιάλης Αντώνης – Μην λυπάστε όπως οι άλλοι άνθρωποι! (Μάθημα 7ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μην λυπάστε όπως οι άλλοι άνθρωποι! (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη – 12/08/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Α’  4:9-18 (Μάθημα 7ο) 9 Μάλιστα, για τη φιλαδελφία, δεν έχετε ανάγκη να σας γράφω· επειδή, εσείς οι ίδιοι είστε θεοδίδακτοι στο να αγαπάτε ο ένας τον άλλον· 10 για τον λόγο ότι, αυτό και κάνετε προς όλους τούς αδελφούς, που είναι σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Σας...

Περιάλης Αντώνης – Θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας! (Μάθημα 6ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας! (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη – 05/08/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Α’ 3:11-13, 4:1-8 (Μάθημα 6ο) 11 Αυτός, μάλιστα, ο Θεός και Πατέρας μας, και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, είθε να κατευθύνει τον δρόμο μας προς εσάς. 12 Κι εσάς, ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει στην αγάπη, του ενός προς τον άλλον και προς όλους,...

Περιάλης Αντώνης – Οι διωγμοί που περνάμε να μην κλονίσουν κανέναν! (Μάθημα 5ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Οι διωγμοί που περνάμε να μην κλονίσουν κανέναν! (Μάθημα 5ο)

Τετάρτη 29/07/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Α’ 3:1-10 (Μάθημα 5ο) 1 Γι’ αυτό, μη υποφέροντας πλέον, κρίναμε εύλογο να απομείνουμε μόνοι στην Αθήνα, 2 και στείλαμε τον Τιμόθεο, τον αδελφό μας, και διάκονο του Θεού, και συνεργάτη μας στο ευαγγέλιο του Χριστού, για να σας στηρίξει, και να σας παρηγορήσει σε σχέση με την...

Περιάλης Αντώνης – Μπορεί να μας εμποδίσει ο Σατανάς; (Μάθημα 4ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μπορεί να μας εμποδίσει ο Σατανάς; (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη 01/07/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Α’ 2:13-20 (Μάθημα 4ο) 13 Γι’ αυτό κι εμείς ευχαριστούμε αδιάκοπα τον Θεό ότι, όταν παραλάβατε τον λόγο τού Θεού, που ακούσατε από μας, τον δεχθήκατε όχι ως λόγον ανθρώπων, αλλά, όπως, αληθινά, είναι, ως λόγον Θεού, ο οποίος και ενεργείται ανάμεσα σε σας που πιστεύετε. 14 Επειδή,...

Περιάλης Αντώνης – Να αρέσουμε στον Θεό και όχι στους ανθρώπους! (Μάθημα 3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Να αρέσουμε στον Θεό και όχι στους ανθρώπους! (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη 24/06/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Α’ 2:1-12 (Μάθημα 3ο) 1 Επειδή, εσείς ξέρετε, αδελφοί, την είσοδό μας προς εσάς, ότι δεν έγινε μάταιη· 2 αλλά, και ενώ προηγουμένως πάθαμε και υποφέραμε ύβρεις στους Φιλίππους, όπως ξέρετε, πήραμε θάρρος στον Θεό μας να μιλήσουμε σε σας το ευαγγέλιο του Θεού με πολύν αγώνα. 3...

Περιάλης Αντώνης – Μιμηθήκατε εμάς και τον Κύριο! (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μιμηθήκατε εμάς και τον Κύριο! (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη 17/06/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 1:5-10 (Μάθημα 2ο) 6 Κι εσείς γίνατε μιμητές μας και του Κυρίου, καθώς δεχθήκατε τον λόγο μέσα σε πολλή θλίψη, μαζί με χαρά Πνεύματος Αγίου· 7 ώστε, γίνατε τύποι σε όλους εκείνους που πιστεύουν στη Μακεδονία και στην Αχαϊα. 8 Επειδή, από σας ο λόγος τού Κυρίου...

Περιάλης Αντώνης – Η επιστολή της ανάστασης και αρπαγής! (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η επιστολή της ανάστασης και αρπαγής! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη 10/06/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Α’ 1:1-5 (Μάθημα 1ο) 1 Ο ΠΑΥΛΟΣ, και ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος, προς την εκκλησία των Θεσσαλονικέων, που είναι σε ενότητα με τον Πατέρα Θεό, και τον Κύριο Ιησού Χριστό· είθε να είναι σε σας χάρη και ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό, και τον Κύριο Ιησού...