Περιάλης Αντώνης – Το χάρισμα του Θεού και η ευθύνη του ανθρώπου! (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το χάρισμα του Θεού και η ευθύνη του ανθρώπου! (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη 27/01/2021 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον B’  1:4-8 (Μάθημα 2ο) 4 επιποθώντας να σε δω, καθώς θυμάμαι τα δάκρυά σου, για να γεμίσω από χαρά· 5 ανακαλώντας στη μνήμη μου την ανυπόκριτη πίστη, που είναι μέσα σου, η οποία πρώτα κατοίκησε στη γιαγιά σου Λωίδα, και στη μητέρα σου Ευνίκη· είμαι δε πεπεισμένος ότι...

Περιάλης Αντώνης – Λατρεία με καθαρή συνείδηση!  (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Λατρεία με καθαρή συνείδηση! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη 20/01/2021 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον B’  1:1-3 (Μάθημα 1ο) 1 Ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με την υπόσχεση της ζωής, που υπάρχει στον Ιησού Χριστό, 2 προς τον Τιμόθεο, το αγαπητό μου παιδί, είθε να είναι χάρη, έλεος, ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό, και τον...

  • 1
  • 2