Σωφρονίου Νίκος – Συνάντηση με τον Ιησού την αυγή!
Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Συνάντηση με τον Ιησού την αυγή!

Παρασκευή 03/03/2023 1 ΥΣΤΕΡΑ απ’ αυτά, ο Ιησούς φανέρωσε ξανά τον εαυτό του στους μαθητές του κοντά στη θάλασσα της Τιβεριάδας· φανέρωσε δε [τον εαυτό του] ως εξής. 2 Ήσαν μαζί ο Σίμωνας Πέτρος και ο Θωμάς, που λέγεται Δίδυμος, και ο Ναθαναήλ, αυτός από την Κανά τής Γαλιλαίας, και οι γιοι τού Ζεβεδαίου, και...

Σωφρονίου Νίκος – Εμπιστεύσου τον Θεό!
Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Εμπιστεύσου τον Θεό!

Παρασκευή 02/12/2022 1 ΚΑΙ κατά τον καιρό εκείνο, ο βασιλιάς Ηρώδης επιχείρησε να κακοποιήσει μερικούς από την εκκλησία. 2 Φόνευσε δε με μάχαιρα τον Ιάκωβο, τον αδελφό τού Ιωάννη. 3 Και βλέποντας ότι ήταν αρεστό στους Ιουδαίους, πρόσθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο· (ήσαν, μάλιστα, οι ημέρες των αζύμων)· 4 τον οποίο και, αφού [τον]...

Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου!

Παρασκευή – 19/08/2022 Περικοπή: Ψαλμός 34:1-22 1 Ψαλμός τού Δαβίδ, όταν μετέβαλε τον τρόπο του μπροστά στον Αβιμέλεχ· κι εκείνος τον άφησε, και έφυγε. Θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε στιγμή· η αίνεσή του θα είναι πάντοτε στο στόμα μου. 2 Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου· οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν....

Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Ο Ιησούς Χριστός σπάει τα σιδηρά δεσμά!

Παρασκευή – 08/07/2022 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων 9:1-19 1 Ο ΔΕ Σαύλος, πνέοντας ακόμα από απειλή και φόνο ενάντια στους μαθητές τού Κυρίου, ήρθε στον αρχιερέα, 2 και ζήτησε απ’ αυτόν επιστολές για τις συναγωγές στη Δαμασκό, προκειμένου, αν βρει μερικούς από [τούτο] τον δρόμο, και άνδρες και γυναίκες, να τους φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ....

Sermons

Μανουράς Μενέλαος – Όποιος κι αν είναι ο σταυρός σου, δεν είσαι ποτέ μόνος!

Παρασκευή – 30/04/2021 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 15:16​-31 16 Λίγο ακόμα, και δεν με βλέπετε· και πάλι λίγο, και θα με δείτε· επειδή, εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα. 17 Τότε, μερικοί από τους μαθητές του είπαν αναμεταξύ τους: Τι είναι τούτο που μας λέει: Λίγο, και δεν με βλέπετε· και πάλι λίγο, και θα με δείτε·...

Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Κλειδιά ευλογίας για την ζωή μας,τα λόγια του Θεού!

Παρασκευή – 23/04/2021 Περικοπή: Παροιμίες  3:1-35 1 ΓΙΕ μου, μη λησμονείς τους νόμους μου, και η καρδιά σου ας τηρεί τις εντολές μου· 2 επειδή, θα σου προσθέσουν μακρότητα ημερών, και χρόνια ζωής, και ειρήνη. 3 Έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείπουν· να δέσ’ τες γύρω απ’ τον λαιμό σου· χάραξέ τες στην πλάκα...