Σωφρονίου Νίκος –  Ευαγγελισμός με σεβασμό
Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Ευαγγελισμός με σεβασμό

Πράξεις των Αποστόλων 17:16-34 16 Και ενώ ο Παύλος τούς περίμενε στην Αθήνα, το πνεύμα του παροξυνόταν μέσα του, επειδή έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη από είδωλα. 17 Συνομιλούσε, λοιπόν, στη συναγωγή μαζί με τους Ιουδαίους, και μαζί με τους θεοσεβείς, και στην αγορά κάθε ημέρα με εκείνους που τύχαιναν εκεί. 18 Μερικοί δε...

Σωφρονίου Νίκος – Έλα στον Χριστό… Είσαι μέσα στα σχέδια Του
Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Έλα στον Χριστό… Είσαι μέσα στα σχέδια Του

Ρουθ 1:1-22 1 ΚΑΙ στις ημέρες κατά τις οποίες έκριναν οι κριτές, έγινε πείνα στη γη. Και ένας άνθρωπος από τη Βηθλεέμ-Ιούδα πήγε να παροικήσει στη γη τού Μωάβ, αυτός, η γυναίκα του, και οι δύο γιοι του. 2 Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ, και το όνομα της γυναίκας του ήταν Ναομί, και...

Σωφρονίου Νίκος – Μη μεθάς από το χρήμα, δεν μπορείς να σκεφτείς!
Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Μη μεθάς από το χρήμα, δεν μπορείς να σκεφτείς!

Κατά Λουκάν 12:13-35 13 Είπε δε τις προς αυτόν εκ του όχλου· Διδάσκαλε, ειπέ προς τον αδελφόν μου να μοιρασθή μετ’ εμού την κληρονομίαν. 14 Ο δε είπε προς αυτόν· Άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν εφ’ υμάς; 15 Και είπε προς αυτούς· Προσέχετε και φυλάττεσθε από της πλεονεξίας· διότι εάν τις έχη περισσά,...

Σωφρονίου Νίκος – Συνάντηση με τον Ιησού την αυγή!
Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Συνάντηση με τον Ιησού την αυγή!

Παρασκευή 03/03/2023 1 ΥΣΤΕΡΑ απ’ αυτά, ο Ιησούς φανέρωσε ξανά τον εαυτό του στους μαθητές του κοντά στη θάλασσα της Τιβεριάδας· φανέρωσε δε [τον εαυτό του] ως εξής. 2 Ήσαν μαζί ο Σίμωνας Πέτρος και ο Θωμάς, που λέγεται Δίδυμος, και ο Ναθαναήλ, αυτός από την Κανά τής Γαλιλαίας, και οι γιοι τού Ζεβεδαίου, και...

Σωφρονίου Νίκος – Εμπιστεύσου τον Θεό!
Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Εμπιστεύσου τον Θεό!

Παρασκευή 02/12/2022 1 ΚΑΙ κατά τον καιρό εκείνο, ο βασιλιάς Ηρώδης επιχείρησε να κακοποιήσει μερικούς από την εκκλησία. 2 Φόνευσε δε με μάχαιρα τον Ιάκωβο, τον αδελφό τού Ιωάννη. 3 Και βλέποντας ότι ήταν αρεστό στους Ιουδαίους, πρόσθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο· (ήσαν, μάλιστα, οι ημέρες των αζύμων)· 4 τον οποίο και, αφού [τον]...

Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου!

Παρασκευή – 19/08/2022 Περικοπή: Ψαλμός 34:1-22 1 Ψαλμός τού Δαβίδ, όταν μετέβαλε τον τρόπο του μπροστά στον Αβιμέλεχ· κι εκείνος τον άφησε, και έφυγε. Θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε στιγμή· η αίνεσή του θα είναι πάντοτε στο στόμα μου. 2 Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου· οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν....

Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Ο Ιησούς Χριστός σπάει τα σιδηρά δεσμά!

Παρασκευή – 08/07/2022 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων 9:1-19 1 Ο ΔΕ Σαύλος, πνέοντας ακόμα από απειλή και φόνο ενάντια στους μαθητές τού Κυρίου, ήρθε στον αρχιερέα, 2 και ζήτησε απ’ αυτόν επιστολές για τις συναγωγές στη Δαμασκό, προκειμένου, αν βρει μερικούς από [τούτο] τον δρόμο, και άνδρες και γυναίκες, να τους φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ....

Sermons

Μανουράς Μενέλαος – Όποιος κι αν είναι ο σταυρός σου, δεν είσαι ποτέ μόνος!

Παρασκευή – 30/04/2021 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 15:16​-31 16 Λίγο ακόμα, και δεν με βλέπετε· και πάλι λίγο, και θα με δείτε· επειδή, εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα. 17 Τότε, μερικοί από τους μαθητές του είπαν αναμεταξύ τους: Τι είναι τούτο που μας λέει: Λίγο, και δεν με βλέπετε· και πάλι λίγο, και θα με δείτε·...

Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Κλειδιά ευλογίας για την ζωή μας,τα λόγια του Θεού!

Παρασκευή – 23/04/2021 Περικοπή: Παροιμίες  3:1-35 1 ΓΙΕ μου, μη λησμονείς τους νόμους μου, και η καρδιά σου ας τηρεί τις εντολές μου· 2 επειδή, θα σου προσθέσουν μακρότητα ημερών, και χρόνια ζωής, και ειρήνη. 3 Έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείπουν· να δέσ’ τες γύρω απ’ τον λαιμό σου· χάραξέ τες στην πλάκα...