Περιάλης Αντώνης – Από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη…(3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη…(3ο)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟ Τετάρτη 15/02/2023 38 Ακούσατε ότι ειπώθηκε: «Μάτι αντί για μάτι, και δόντι αντί για δόντι». 39 Εγώ, όμως, σας λέω, μη αντισταθείτε στον πονηρό· αλλά, όποιος σε ραπίσει στο δεξί σου σαγόνι, στρέψε σ’ αυτόν και το άλλο· 40 και σ’ αυτόν που θέλει να κριθεί μαζί σου, και να πάρει το επανωφόρι...

Περιάλης Αντώνης – Από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη…(2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη…(2ο)

Τετάρτη 08/02/2023 27 Ακούσατε ότι ειπώθηκε στους αρχαίους: «Μη μοιχεύσεις». 28 Εγώ, όμως, σας λέω, ότι καθένας που κοιτάζει μια γυναίκα για να την επιθυμήσει, διέπραξε ήδη μοιχεία μέσα στην καρδιά του. 29 Και αν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλ’ το, και πέταξέ το από σένα· επειδή, σε συμφέρει να χαθεί ένα από...

Περιάλης Αντώνης – Από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη… (1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη… (1ο)

Τετάρτη 01/02/2023 17 Μη νομίσητε ότι ήλθον να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας· δεν ήλθον να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. 18 Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, εωσού εκπληρωθώσι πάντα. 19 Όστις λοιπόν αθετήση μίαν των εντολών...