Περιάλης Αντώνης – Πόσο Βιβλικό είναι το κήρυγμά μας;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πόσο Βιβλικό είναι το κήρυγμά μας;

Παρασκευή – 08/01/2021 Προς Κορινθίους Α’ 4:1-7 1 Έτσι ας μας θεωρεί κάθε άνθρωπος, ως υπηρέτες τού Χριστού, και οικονόμους των μυστηρίων τού Θεού. 2 Και εξάλλου, [εκείνο που] ζητείται ανάμεσα στους οικονόμους [είναι] κάθε ένας να βρεθεί πιστός. 3 Σε μένα, μάλιστα, είναι ελάχιστο να ανακριθώ από σας ή από ανθρώπινη κρίση· αλλά, ούτε...