Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 5:1-11 (Μάθημα 12ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 5:1-11 (Μάθημα 12ο)

Τετάρτη 01/07/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 5:1-11 (Μάθημα 12ο) 1 Κάποιος δε άνθρωπος, με το όνομα Ανανίας, μαζί με τη γυναίκα του, τη Σαπφείρα, πούλησε ένα κτήμα· 2 και κράτησε από την τιμή, εν γνώσει και της γυναίκας του· και φέρνοντας ένα μέρος, το έβαλε στα πόδια των αποστόλων. 3 Και ο Πέτρος...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 4:23-37 (Μάθημα 11ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 4:23-37 (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη 24/06/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 4:23-37 (Μάθημα 11ο) 23 Και αφού απολύθηκαν, ήρθαν στους οικείους, και ανήγγειλαν όσα τούς είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. 24 Και εκείνοι, καθώς τα άκουσαν, ύψωσαν τη φωνή τους προς τον Θεό ως μια ψυχή, και είπαν: Δέσποτα, εσύ είσαι ο Θεός, που έκανες τον ουρανό...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 4:5-22 (Μάθημα 10ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 4:5-22 (Μάθημα 10ο)

Τετάρτη 18/06/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 4:5-22 (Μάθημα 10ο) 5 Και την επόμενη ημέρα συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ οι άρχοντές τους και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, 6 και ο Άννας ο αρχιερέας και ο Καϊάφας και ο Ιωάννης και ο Αλέξανδρος, και όσοι ήσαν από αρχιερατικό γένος. 7 Και αφού τους έστησαν στο...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 3:19-26, 4:1-4 (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 3:19-26, 4:1-4 (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη 11/06/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 3:19-26, 4:1-4 (Μάθημα 9ο) 19 Μετανοήστε, λοιπόν, και επιστρέψτε, για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για νάρθουν καιροί αναψυχής από την παρουσία τού Κυρίου, 20 και να αποστείλει σε σας τον προαναγγελμένον Ιησού Χριστό· 21 τον οποίο πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι τούς καιρούς τής αποκατάστασης,...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 3:1-18 (Μάθημα 8ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 3:1-18 (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη 04/06/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 3:1-18 (Μάθημα 8ο) 1 ΚΑΙ ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν μαζί στο ιερό, κατά την ένατη ώρα τής προσευχής. 2 Και ένας άνδρας, που ήταν χωλός από την κοιλιά τής μητέρας του, βασταζόταν, τον οποίο έβαζαν καθημερινά κοντά στη θύρα τού ιερού, που λεγόταν Ωραία, για...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:43-47 (Μάθημα 7ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:43-47 (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη 28/05/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 2:43-47 (Μάθημα 7ο) 43 Και κάθε ψυχή την κατέλαβε φόβος· και διαμέσου των αποστόλων γίνονταν πολλά τέρατα και σημεία. 44 Και όλοι εκείνοι που πίστευαν ήσαν μαζί, και είχαν τα πάντα κοινά· 45 και πουλούσαν τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και τα μοίραζαν σε όλους, σύμφωνα...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:38-42 (Μάθημα 6ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:38-42 (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη 14/05/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 2:38-42 (Μάθημα 6ο) 38 Και ο Πέτρος είπε σ’ αυτούς: Να μετανοήσετε, και κάθε ένας από σας να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών· και θα λάβετε τη δωρεά τού Αγίου Πνεύματος· 39 επειδή, η υπόσχεση είναι προς εσάς και προς τα παιδιά σας,...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:14-37 (Μάθημα 5ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:14-37 (Μάθημα 5ο)

Τετάρτη 14/05/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 2:14-37 (Μάθημα 5ο) 14 Και ο Πέτρος, αφού στάθηκε όρθιος μαζί με τους έντεκα, ύψωσε τη φωνή του, και μίλησε σ’ αυτούς: Άνδρες Ιουδαίοι και όλοι όσοι κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, ας είναι σε σας γνωστό τούτο, κι ακούστε τα λόγια μου. 15 Επειδή, αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι,...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:1-13 (Μάθημα 4ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:1-13 (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη 07/05/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 2:1-13 (Μάθημα 4ο) 1 ΚΑΙ όταν ήρθε η ημέρα τής Πεντηκοστής, όλοι ήσαν με ομοψυχία στον ίδιο τόπο. 2 Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό, σαν άνεμος που ερχόταν με βία, και γέμισε ολόκληρο το σπίτι όπου ήσαν καθισμένοι. 3 Και φάνηκαν σ’ αυτούς γλώσσες σαν...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 1:15-26 (Μάθημα 3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 1:15-26 (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη 30/04/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 1:15-26 (Μάθημα 3ο) 15 Και κατά τις ημέρες αυτές, ο Πέτρος, αφού σηκώθηκε στο μέσον των μαθητών, είπε, (ο δε αριθμός των παρόντων εκεί ήταν περίπου 120): 16 Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να εκπληρωθεί η γραφή αυτή, που το Άγιο Πνεύμα είχε προείπει διαμέσου τού στόματος του Δαβίδ...