Ε.Α.Ε.Π.

Καλλιθέας

Ποιοι είμαστε

Η Ε.Α.Ε.Π. Καλλιθέας λειτουργεί ως εκκλησία (ευκτήριος οίκος) με άδεια νόμιμης λειτουργίας από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ως εκκλησία δεν έχει καμία άμεση ή έμμεση εξάρτηση κανενός είδους και είναι μία Ανεξάρτητη Ελληνική Εκκλησία.
Σε πνευματική διάσταση, και μόνο στα σημεία που συμφωνούν με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, συγγενεύει με την παγκόσμια εκκλησία της Πεντηκοστής, η οποία έχει εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη μας και κηρύττει με παρρησία τον Ιησού Χριστό.

Θέλουμε να αποκαλύψουμε την ομορφιά του Χριστού σε κάθε άνθρωπο γύρω μας.