Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:38-42 (Μάθημα 6ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:38-42 (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη 14/05/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 2:38-42 (Μάθημα 6ο) 38 Και ο Πέτρος είπε σ’ αυτούς: Να μετανοήσετε, και κάθε ένας από σας να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών· και θα λάβετε τη δωρεά τού Αγίου Πνεύματος· 39 επειδή, η υπόσχεση είναι προς εσάς και προς τα παιδιά σας,...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:14-37 (Μάθημα 5ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:14-37 (Μάθημα 5ο)

Τετάρτη 14/05/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 2:14-37 (Μάθημα 5ο) 14 Και ο Πέτρος, αφού στάθηκε όρθιος μαζί με τους έντεκα, ύψωσε τη φωνή του, και μίλησε σ’ αυτούς: Άνδρες Ιουδαίοι και όλοι όσοι κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, ας είναι σε σας γνωστό τούτο, κι ακούστε τα λόγια μου. 15 Επειδή, αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι,...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:1-13 (Μάθημα 4ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 2:1-13 (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη 07/05/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 2:1-13 (Μάθημα 4ο) 1 ΚΑΙ όταν ήρθε η ημέρα τής Πεντηκοστής, όλοι ήσαν με ομοψυχία στον ίδιο τόπο. 2 Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό, σαν άνεμος που ερχόταν με βία, και γέμισε ολόκληρο το σπίτι όπου ήσαν καθισμένοι. 3 Και φάνηκαν σ’ αυτούς γλώσσες σαν...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 1:15-26 (Μάθημα 3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 1:15-26 (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη 30/04/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 1:15-26 (Μάθημα 3ο) 15 Και κατά τις ημέρες αυτές, ο Πέτρος, αφού σηκώθηκε στο μέσον των μαθητών, είπε, (ο δε αριθμός των παρόντων εκεί ήταν περίπου 120): 16 Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να εκπληρωθεί η γραφή αυτή, που το Άγιο Πνεύμα είχε προείπει διαμέσου τού στόματος του Δαβίδ...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 1:9-14 (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 1:9-14 (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη 24/04/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 1:9-14 (Μάθημα 2ο) 9 Και όταν τα είπε αυτά, ενώ αυτοί τον έβλεπαν, αναλήφθηκε, και από κάτω του μια νεφέλη τον πήρε από τα μάτια τους. 10 Και ενώ αυτοί εξακολουθούσαν να ατενίζουν στον ουρανό, καθώς αυτός ανέβαινε, ξάφνου, δύο άνδρες με λευκά ενδύματα στάθηκαν κοντά τους·...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 1:1-8 (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 1:1-8 (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη 15/04/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 1:1-8 (Μάθημα 1ο) 1 Την πρώτη διήγηση, βέβαια, έκανα, ω Θεόφιλε, για όλα όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει, 2 μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναλήφθηκε, αφού διαμέσου τού Αγίου Πνεύματος έδωσε εντολές στους αποστόλους, που διάλεξε· 3 στους οποίους και φανέρωσε τον...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 42:1-17(Μάθημα 42ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 42:1-17(Μάθημα 42ο)

Τετάρτη – 18/03/2015 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 42:1-17(Μάθημα 42ο) 1 Tότε, o Iώβ απάντησε στoν Kύριo, και είπε: 2 Ξέρω ότι μπoρείς τα πάντα, και κανένας στoχασμός σoυ δεν μπoρεί να εμπoδιστεί. 3 Πoιoς είναι αυτός πoυ ασύνετα κρύβει τη βoυλή; Eγώ, λοιπόν, πρόφερα εκείνo πoυ δεν καταλάβαινα· πράγματα υπερθαύμαστα για μένα, πoυ δεν τα...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 41:1-34 (Μάθημα 41ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 41:1-34 (Μάθημα 41ο)

Τετάρτη – 11/03/2015 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 41:1-34 (Μάθημα 41ο) 1 Mπoρείς να σύρεις έξω τoν Λευιάθαν, με αγκίστρι; Ή, να περιδέσεις τη γλώσσα τoυ με καπίστρι; 2 Mπoρείς να βάλεις στη μύτη τoυ χαλινό; Ή, να τρυπήσεις με αγκάθι τo σαγόνι τoυ; 3 Θα πληθύνει τις ικεσίες σε σένα; Θα σoυ μιλήσει με γλυκύτητα;...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 40:1-24 (Μάθημα 40ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 40:1-24 (Μάθημα 40ο)

Τετάρτη – 04/03/2015 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 40:1-24 (Μάθημα 40ο) 1 O Kύριoς απάντησε ακόμα στoν Iώβ, και είπε: 2 Aυτός πoυ διαδικάζεται με τoν Παντoδύναμo, θα τoν διδάξει; Aυτός πoυ ελέγχει τoν Θεό, ας απαντήσει σ’ αυτό. 3 Tότε, o Iώβ απάντησε στoν Kύριo, και είπε: 4 Δες, εγώ είμαι τιπoτένιoς· τι μπoρώ να...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 39:1-30 (Μάθημα 39ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 39:1-30 (Μάθημα 39ο)

Τετάρτη – 25/02/2015 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 39:1-30 (Μάθημα 39ο) 1 Γνωρίζεις τoν καιρό τoύ τoκετoύ των άγριων κατσικιών τoύ βράχoυ; Mπoρείς να σημειώσεις πότε γεννoύν τα ελάφια; 2 Mπoρείς να αριθμήσεις τoύς μήνες πoυ συμπληρώνoυν; Ή, γνωρίζεις τoν καιρό τoύ τoκετoύ τoυς; 3 Aυτές συγκύπτoυν, γεννoύν τα παιδιά τoυς, ελευθερώνoνται από τις ωδίνες τoυς....