Τσιμαχίδης Νίκος & Δασκαλάκης Νίκος – Μηνύματα από τον Λόγο του Θεού
Sermons

Τσιμαχίδης Νίκος & Δασκαλάκης Νίκος – Μηνύματα από τον Λόγο του Θεού

Προς Ρωμαίους 5:1-5 1 Αφού, λοιπόν, ανακηρυχθήκαμε δίκαιοι με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διαμέσου τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 2 διαμέσου τού οποίου λάβαμε και την είσοδο με την πίστη σε τούτη τη χάρη, στην οποία στεκόμαστε· και καυχώμαστε στην ελπίδα τής δόξας τού Θεού. 3 Και όχι μονάχα τούτο, αλλά και...