23 Οκτωβρίου 2020

Χαρκοφτάκης Γιώργος – Αγαπάς…αλήθεια λες;

Λουκάς 7:47

47 Διά τούτο σοι λέγω, συγκεχωρημέναι είναι αι αμαρτίαι αυτής αι πολλαί, διότι ηγάπησε πολύ· εις όντινα δε συγχωρείται ολίγον, ολίγον αγαπά.