Μπιτούνης Λεωνίδας & Δασκαλάκης Νίκος- Μηνύματα από το Λόγο του Θεού
Sermons

Μπιτούνης Λεωνίδας & Δασκαλάκης Νίκος- Μηνύματα από το Λόγο του Θεού

Κατά Ματθαίον 9:9-13 (Ομιλητής: Μπιτούνης Λεωνίδας) 9 Και ο Ιησούς, διαβαίνοντας από εκεί, είδε έναν άνθρωπο να κάθεται στο τελωνείο, ο οποίος λεγόταν Ματθαίος· και του λέει: Ακολούθα με. Και αφού σηκώθηκε, τον ακολούθησε. 10 Και ενώ καθόταν στο τραπέζι, στο σπίτι, να! πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί, που είχαν έρθει, συγκάθονταν μαζί με τον Ιησού...

Ποζιός Λουκάς – Αντιμετωπίζοντας τους γίγαντες
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Αντιμετωπίζοντας τους γίγαντες

Αριθμοί 14:1-10 1 ΚΑΙ ολόκληρη η συναγωγή, υψώνοντας τη φωνή της, ξέσπασε σε κραυγές, και ο λαός έκλαψε εκείνη τη νύχτα. 2 Και όλοι οι γιοι Ισραήλ γόγγυζαν ενάντια στον Μωυσή και στον Ααρών, και ολόκληρη η συναγωγή τούς είπε: Είθε να πεθαίναμε στη γη τής Αιγύπτου! Ή, ακόμα, είθε να πεθαίναμε σ’ αυτή την...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Πρέπει να πειθαρχώμεν εις τον Θεόν
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Πρέπει να πειθαρχώμεν εις τον Θεόν

Πράξεις 5:17-42 17 Κι αφού σηκώθηκε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, οι οποίοι ήσαν η αίρεση των Σαδδουκαίων, γέμισαν από ζηλοτυπία· 18 και έβαλαν τα χέρια τους επάνω στους αποστόλους, και τους έβαλαν σε δημόσια φυλακή. 19 Όμως, άγγελος του Κυρίου κατά τη νύχτα άνοιξε τις θύρες τής φυλακής, και αφού τους...

Περιστεράκης Γιώργος – Από άχυρο σε πέτρα!
Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Από άχυρο σε πέτρα!

Κατά Ματθαίον 16:13-19 13 Και όταν ο Ιησούς ήρθε στα μέρη τής Καισάρειας του Φιλίππου, ρωτούσε τους μαθητές του, λέγοντας: Για ποιον με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός τού ανθρώπου; 14 Και εκείνοι είπαν: Άλλοι μεν για τον Βαπτιστή Ιωάννη· άλλοι δε για τον Ηλία, και άλλοι για τον Ιερεμία ή για...

Σωφρονίου Νίκος –  Ευαγγελισμός με σεβασμό
Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Ευαγγελισμός με σεβασμό

Πράξεις των Αποστόλων 17:16-34 16 Και ενώ ο Παύλος τούς περίμενε στην Αθήνα, το πνεύμα του παροξυνόταν μέσα του, επειδή έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη από είδωλα. 17 Συνομιλούσε, λοιπόν, στη συναγωγή μαζί με τους Ιουδαίους, και μαζί με τους θεοσεβείς, και στην αγορά κάθε ημέρα με εκείνους που τύχαιναν εκεί. 18 Μερικοί δε...

Αγωγιάτης Κώστας – Νίκη επί του κακού διά του αγαθού
Sermons

Αγωγιάτης Κώστας – Νίκη επί του κακού διά του αγαθού

Προς Ρωμαίους 12:1-21 1 ΣΑΣ παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών τού Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία. 2 Και μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου τής ανακαίνισης του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα...

Κοντόπουλος Δημήτρης – Το σήμερα του Θεού!
Sermons

Κοντόπουλος Δημήτρης – Το σήμερα του Θεού!

Προς Εβραίους 4:1-11 1 Ας φοβηθούμε, λοιπόν, μήπως και, ενώ μένει σε μας η υπόσχεση να μπούμε μέσα στην κατάπαυσή του, φανεί κάποιος από μας ότι τη στερήθηκε. 2 Επειδή, εμείς έχουμε ευαγγελιστεί όπως και εκείνοι· αλλά, εκείνους, ο λόγος που άκουσαν, δεν τους ωφέλησε, δεδομένου ότι, δεν ήταν σ’ αυτούς που άκουσαν ενωμένος με...

Ουσίφο Πάτρικ – Τα σύμβολα του Αγίου Πνεύματος
Sermons

Ουσίφο Πάτρικ – Τα σύμβολα του Αγίου Πνεύματος

Πράξεις 2:1-6 1 ΚΑΙ όταν ήρθε η ημέρα τής Πεντηκοστής, όλοι ήσαν με ομοψυχία στον ίδιο τόπο. 2 Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό, σαν άνεμος που ερχόταν με βία, και γέμισε ολόκληρο το σπίτι όπου ήσαν καθισμένοι. 3 Και φάνηκαν σ’ αυτούς γλώσσες σαν φωτιά να διαμοιράζονται, και κάθησε σε κάθε έναν απ’...