3 Απριλίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Ψήφος λευκή και νέο όνομα!

Περιάλης Αντώνης – Ψήφος λευκή και νέο όνομα!

Κυριακή – 03/04/2022

Περικοπή: Αποκάλυψη 2:12-17

12 ΚΑΙ προς τον άγγελο της εκκλησίας στην Πέργαμο, γράψε: Αυτά λέει εκείνος που έχει τη δίστομη, την κοφτερή ρομφαία:
13 Ξέρω τα έργα σου, και πού κατοικείς, όπου [είναι] ο θρόνος τού σατανά· και κρατάς το όνομά μου, και δεν αρνήθηκες την πίστη μου, και στις ημέρες κατά τις οποίες [υπήρχε] ο Αντίπας, ο πιστός μου μάρτυρας, που φονεύθηκε κοντά σας, όπου κατοικεί ο σατανάς.
14 Έχω, όμως, λίγα εναντίον σου, επειδή έχεις εκεί [κάποιους] που κρατούν τη διδασκαλία τού Βαλαάμ, ο οποίος δίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο μπροστά στους γιους Ισραήλ, ώστε να φάνε ειδωλόθυτα και να πορνεύσουν.
15 Έτσι κι εσύ, έχεις [μερικούς] που κρατούν τη διδαχή των Νικολαϊτών· το οποίο μισώ.
16 Μετανόησε· ειδάλλως, έρχομαι σε σένα γρήγορα, και θα πολεμήσω εναντίον τους με τη ρομφαία τού στόματός μου.
17 Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες. Σ’ αυτόν που νικάει, θα του δώσω να φάει από το μάννα που είναι κρυμμένο, και θα του δώσω μια ψήφο λευκή, κι επάνω στην ψήφο ένα νέο όνομα γραμμένο, που κανένας δεν γνωρίζει, παρά μονάχα αυτός που [το] παίρνει.