21 Ιουλίου 2019

Περιστεράκης Γιώργος – Αγάλλεσθε εν τρόμω!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 21/07/2019

Ψαλμοί 2:10-12

10 Τώρα, λοιπόν, βασιλιάδες, συνετιστείτε· διδαχθείτε κριτές τής γης.
11 Δουλεύετε τον Κύριο με φόβο, και αγάλλεστε με τρόμο.
12 Φιλείτε τον Υιό, μήποτε οργιστεί, και απολεστείτε από τον δρόμο, όταν ανάψει γρήγορα ο θυμός του.
Μακάριοι όλοι εκείνοι που έχουν την πεποίθησή τους σ’ αυτόν.