Περιάλης Αντώνης – Προσευχή και θεραπεία με ισορροπία! (Μάθημα 10ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Προσευχή και θεραπεία με ισορροπία! (Μάθημα 10ο)

Τετάρτη – 30/03/2022 Σειρά Μαθημάτων: Ιακώβου 5: 12-20 12 Προ πάντων δε, αδελφοί μου, μη ομνύετε μήτε τον ουρανόν μήτε την γην μήτε άλλον τινά όρκον· αλλ’ έστω υμών το ναι ναι, και το ου, διά να μη πέσητε υπό κρίσιν. 13 Κακοπαθεί τις μεταξύ σας; ας προσεύχηται· ευθυμεί τις; ας ψάλλη. 14 Ασθενεί τις...

Περιάλης Αντώνης – Λόγος για ασεβείς πλούσιους και ευσεβείς φτωχούς! (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Λόγος για ασεβείς πλούσιους και ευσεβείς φτωχούς! (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη – 23/03/2022 Σειρά Μαθημάτων: Ιακώβου 5: 1-11 1 ΕΛΑΤΕ, τώρα, οι πλούσιοι, κλάψτε ολολύζοντας για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες σας. 2 Ο πλούτος σας σάπισε, και τα ιμάτιά σας έγιναν σκωληκόβρωτα. 3 Το χρυσάφι σας και το ασήμι σας σκούριασε, και η σκουριά τους θα είναι ως μαρτυρία εναντίον σας, και θα φάει τις σάρκες...

Περιάλης Αντώνης – Αποφυγή της κατάκρισης και αλαζονείας. (Μάθημα 8ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αποφυγή της κατάκρισης και αλαζονείας. (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη – 16/03/2022 Σειρά Μαθημάτων: Ιακώβου 4: 11-17 11 Αδελφοί, μη καταλαλείτε ο ένας τον άλλον· όποιος καταλαλεί αδελφό, και κρίνει τον αδελφό του, καταλαλεί τον νόμο, και κρίνει τον νόμο· και αν κρίνεις τον νόμο, δεν είσαι εκτελεστής τού νόμου, αλλά κριτής. 12 Ένας είναι ο νομοθέτης, που μπορεί να σώσει και να απολέσει·...

Περιάλης Αντώνης –  Ποιος είναι σοφός και επιστήμων; (Μάθημα 7ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ποιος είναι σοφός και επιστήμων; (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη – 02/03/2022 Σειρά Μαθημάτων: Ιακώβου 3: 13-18 13 αλλά, προτρέπετε ο ένας τον άλλον κάθε μία ημέρα ξεχωριστά, ενόσω ονομάζεται το «σήμερα»· για να μη σκληρυνθεί κάποιος από σας από την απάτη τής αμαρτίας· 14 επειδή, μέτοχοι γίναμε του Χριστού, αν μέχρι τέλους κρατήσουμε βέβαιη την αρχή τής πεποίθησης· 15 καθόσον λέγεται: «Σήμερα αν...

Περιάλης Αντώνης – Η ασυγκράτητη γλώσσα! (Μάθημα 6ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η ασυγκράτητη γλώσσα! (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη – 23/02/2022 Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Ιακώβου 3:1-12 1 Μη γίνεσθε πολλοί διδάσκαλοι, αδελφοί μου, εξεύροντες ότι μεγαλητέραν κατάκρισιν θέλομεν λάβει· 2 διότι εις πολλά πταίομεν άπαντες. Εάν τις δεν πταίη εις λόγον, ούτος είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήση και όλον το σώμα. 3 Ιδού, τους χαλινούς βάλλομεν εις τα στόματα των ίππων διά...

Περιάλης Αντώνης –  Έργα και πίστη! (Με Βιβλική ισορροπία) (Μάθημα 5ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έργα και πίστη! (Με Βιβλική ισορροπία) (Μάθημα 5ο)

Τετάρτη – 16/02/2022 Σειρά Μαθημάτων: Ιακώβου 2:14-26 14 Ποιο το όφελος, αδελφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, και δεν έχει έργα; Μήπως η πίστη μπορεί να τον σώσει; 15 Και αν ένας αδελφός ή αδελφή είναι γυμνοί, και στερούνται την καθημερινή τροφή, 16 και κάποιος από σας πει σ’ αυτούς: Πηγαίνετε με ειρήνη,...

Περιάλης Αντώνης – Χριστιανική συμπεριφορά (χωρίς διακρίσεις)! (Μάθημα 4ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Χριστιανική συμπεριφορά (χωρίς διακρίσεις)! (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη – 09/02/2022 Σειρά Μαθημάτων: Ιακώβου 2:1-13 1 ΑΔΕΛΦΟΙ μου, μη έχετε με προσωποληψία την πίστη τού δοξασμένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 2 Επειδή, αν μπει μέσα στη συναγωγή σας ένας άνθρωπος που φοράει χρυσό δαχτυλίδι, με λαμπρό ένδυμα, μπει όμως μέσα κι ένας φτωχός με ακάθαρτο ένδυμα, 3 και κοιτάξετε με θαυμασμό σ’ αυτόν...

Περιάλης Αντώνης – Είσαι θρήσκος; Για να δούμε… (Μάθημα 3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Είσαι θρήσκος; Για να δούμε… (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη – 02/02/2022 Σειρά Μαθημάτων: Ιακώβου 1:19-27 19 Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι κάθε άνθρωπος γρήγορος στο να ακούει, αργός στο να μιλάει, αργός σε οργή· 20 επειδή, η οργή τού ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη τού Θεού. 21 Γι’ αυτό, αφού απορρίψετε κάθε ρυπαρότητα και περίσσεια κακίας, δεχθείτε με πραότητα τον λόγο που...

Περιάλης Αντώνης – Κάθε δόση αγαθή και δώρο τέλειο … (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κάθε δόση αγαθή και δώρο τέλειο … (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη – 26/01/2022 Σειρά Μαθημάτων: Ιακώβου 1:9-18 9 Ας καυχάται δε ο ταπεινός αδελφός στο ύψος του· 10 και ο πλούσιος, στην ταπείνωσή του· μια που, σαν άνθος χόρτου θα παρέλθει. 11 Επειδή, ο ήλιος ανέτειλε με τον καύσωνα, και ξέρανε το χορτάρι, και το άνθος του ξέπεσε, και η ομορφιά τού προσώπου του αφανίστηκε·...

Περιάλης Αντώνης – Μεγάλη χαρά μέσα στους πειρασμούς! (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μεγάλη χαρά μέσα στους πειρασμούς! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη – 19/01/2022 Περικοπή: Ιακώβου 1:1-8 1 Ο ΙΑΚΩΒΟΣ, δούλος τού Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τις δώδεκα φυλές, που είναι στη διασπορά, χαίρετε. 2 Κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς· 3 γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία τής πίστης σας εργάζεται υπομονή· 4 η δε υπομονή ας έχει τέλειο έργο,...