19 Ιανουαρίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Μεγάλη χαρά μέσα στους πειρασμούς! (Μάθημα 1ο)

Περιάλης Αντώνης – Μεγάλη χαρά μέσα στους πειρασμούς! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη – 19/01/2022

Περικοπή: Ιακώβου 1:1-8

1 Ο ΙΑΚΩΒΟΣ, δούλος τού Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τις δώδεκα φυλές, που είναι στη διασπορά, χαίρετε.
2 Κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς·
3 γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία τής πίστης σας εργάζεται υπομονή·
4 η δε υπομονή ας έχει τέλειο έργο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, χωρίς να είστε σε τίποτε ελλειπείς.
5 Αν, όμως, κάποιος από σας είναι ελλειπής σε σοφία, ας ζητάει από τον Θεό, που δίνει σε όλους πλούσια, και χωρίς να ονειδίζει· και θα του δοθεί.
6 Ας ζητάει, όμως, με πίστη, χωρίς να διστάζει καθόλου· επειδή, αυτός που διστάζει μοιάζει με κύμα τής θάλασσας, που κινείται από τους ανέμους και συνταράζεται.
7 Επειδή, ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο.
8 Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλους τούς δρόμους του.