16 Ιανουαρίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Οι δυνατοί και οι αδύνατοι…

Περιάλης Αντώνης – Οι δυνατοί και οι αδύνατοι…

Ομιλία πριν την Κοινωνία – 16/01/2022

Περικοπή: Προς Ρωμαίους 15:1-3

1 Οφείλουμε, μάλιστα, εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων, και να μη αρέσουμε στον εαυτό μας·
2 αλλά, κάθε ένας από μας ας αρέσει στον πλησίον για το καλό προς οικοδομή.
3 Δεδομένου ότι, και ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του, αλλά όπως είναι γραμμένο: «Οι ονειδισμοί, αυτών που ονείδιζαν εσένα, έπεσαν επάνω μου».