Περιάλης Αντώνης – Ένα βέλος στην φαρέτρα Του!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ένα βέλος στην φαρέτρα Του!

Κυριακή – 04/04/2021 Περικοπή: Ησαΐας  49:1-16 1 Ακούστε με, τα νησιά· και προσέξτε, οι μακρινοί λαοί. Ο Κύριος με κάλεσε από την κοιλιά τής μητέρας μου· από τα σπλάχνα της μητέρας μου ανέφερε το όνομά μου. 2 Και έκανε το στόμα μου σαν οξεία μάχαιρα· με έκρυψε κάτω από τη σκιά τού χεριού του, και...

Περιάλης Αντώνης – Θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν!

Κυριακή – 28/03/2021 Περικοπή: Ιωάννου Α’ 3:1-12 1 Δέστε τι είδους αγάπη έδωσε σε μας ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά τού Θεού. Γι’ αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε αυτόν. 2 Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά τού Θεού· κι ακόμα δεν φανερώθηκε τι πρόκειται να είμαστε· γνωρίζουμε, όμως, ότι, όταν φανερωθεί, θα...

Περιάλης Αντώνης – Αγάπησες πολύ;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αγάπησες πολύ;

Κυριακή – 21/03/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 7:36-50 36 Και ένας από τους Φαρισαίους τον παρακαλούσε να φάει μαζί του· και μπαίνοντας μέσα στο σπίτι τού Φαρισαίου, κάθησε στο τραπέζι. 37 Και ξάφνου, μια γυναίκα στην πόλη, που ήταν αμαρτωλή, μαθαίνοντας ότι κάθεται στο τραπέζι στο σπίτι τού Φαρισαίου, έφερε ένα αλάβαστρο με μύρο· 38 και...

Περιάλης Αντώνης – Θα σου δείξω την Σωτηρία Mου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Θα σου δείξω την Σωτηρία Mου!

Κυριακή – 14/03/2021 Περικοπή: Ψαλμός 91:1-16 1 Αυτός που κατοικεί κάτω από τη σκέπη τού Υψίστου, κάτω από τη σκιά τού Παντοκράτορα θα διαμένει. 2 Θα λέω στον Κύριο: Εσύ είσαι καταφυγή μου, και φρούριό μου· Θεός μου· σ’ αυτόν θα ελπίζω. 3 Επειδή, αυτός θα σε λυτρώνει από την παγίδα των κυνηγών, και από...

Περιάλης Αντώνης – Είσαι καλεσμένος να μπορέσεις!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Είσαι καλεσμένος να μπορέσεις!

Κυριακή – 07/03/2021 Περικοπή: Κατά Μάρκον 9:14-29 14 Και όταν ήρθε στους μαθητές του, είδε γύρω τους ένα μεγάλο πλήθος, και γραμματείς να κάνουν συζητήσεις μαζί τους. 15 Κι αμέσως, ολόκληρο το πλήθος, μόλις τον είδε, έμεινε έκθαμβο, και τρέχοντας κοντά του τον χαιρετούσαν. 16 Και ρώτησε τους γραμματείς: Τι συζητάτε μαζί τους; 17 Και...

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός που φαίνεται να αργεί, είναι παρών!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός που φαίνεται να αργεί, είναι παρών!

Κυριακή – 28/02/2021 Περικοπή: Σαμουήλ Α’ 13:3-15 3 Και ο Ιωνάθαν χτύπησε τη φρουρά των Φιλισταίων, που ήταν στο βουνό· και οι Φιλισταίοι το άκουσαν. Και ο Σαούλ σάλπισε με τη σάλπιγγα σε ολόκληρη τη γη, λέγοντας: Ας ακούσουν οι Εβραίοι. 4 Και ολόκληρος ο Ισραήλ άκουσε να λένε: Ο Σαούλ χτύπησε τη φρουρά των...

Περιάλης Αντώνης – Θεία θεραπεία από τον Χριστό!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Θεία θεραπεία από τον Χριστό!

Κυριακή – 21/02/2021 Κατά Ματθαίον 8:1-13 1 ΚΑΙ όταν κατέβηκε από το βουνό, τον ακολούθησαν πολλά πλήθη. 2 Και ξάφνου, ένας λεπρός, καθώς ήρθε, τον προσκυνούσε, λέγοντας: Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις. 3 Και ο Ιησούς, απλώνοντας το χέρι, τον άγγιξε, λέγοντας: Θέλω, να καθαριστείς. Κι αμέσως η λέπρα του καθαρίστηκε. 4 Και...

Περιάλης Αντώνης – Ποιος θα ανέβει στο βουνό του Κυρίου;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ποιος θα ανέβει στο βουνό του Κυρίου;

Κυριακή – 14/02/2021 Ψαλμός 24:1-10 1 Ψαλμός τού Δαβίδ. Του Κυρίου είναι η γη, και το πλήρωμά της· η οικουμένη, και όσοι κατοικούν σ’ αυτή. 2 Επειδή, αυτός τη θεμελίωσε επάνω στις θάλασσες, και τη στερέωσε επάνω στα ποτάμια. 3 Ποιος θα ανέβει στο βουνό τού Κυρίου; Και ποιος θα σταθεί στον άγιο τόπο του;...

Περιάλης Αντώνης – Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού;

Κυριακή – 07/02/2021 Κατά Λουκάν 17:20-37 20 Και όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους, πότε έρχεται η βασιλεία τού Θεού, τους απάντησε, και είπε: Δεν έρχεται η βασιλεία τού Θεού έτσι, ώστε να παρατηρείται· 21 ούτε θα πουν: Να! εδώ είναι, ή: Να! εκεί· επειδή, προσέξτε, η βασιλεία τού Θεού είναι ανάμεσά σας. 22 Και στους...

Περιάλης Αντώνης – Άνθρωπος της παρηγοριάς!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Άνθρωπος της παρηγοριάς!

Κυριακή – 31/01/2021 Πράξεις των Αποστόλων 9:10-31 10 Υπήρχε δε κάποιος μαθητής στη Δαμασκό, που ονομαζόταν Ανανίας, και ο Κύριος, διαμέσου ενός οράματος, του είπε: Ανανία. Και εκείνος είπε: Εδώ είμαι, Κύριε. 11 Και ο Κύριος του είπε: Αφού σηκωθείς, πήγαινε στην οδό, που λέγεται Ευθεία, και στο σπίτι τού Ιούδα ζήτησε κάποιον που λέγεται...