Περιάλης Αντώνης –  Έργα και πίστη! (Με Βιβλική ισορροπία) (Μάθημα 5ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έργα και πίστη! (Με Βιβλική ισορροπία) (Μάθημα 5ο)

Τετάρτη – 16/02/2022 Σειρά Μαθημάτων: Ιακώβου 2:14-26 14 Ποιο το όφελος, αδελφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, και δεν έχει έργα; Μήπως η πίστη μπορεί να τον σώσει; 15 Και αν ένας αδελφός ή αδελφή είναι γυμνοί, και στερούνται την καθημερινή τροφή, 16 και κάποιος από σας πει σ’ αυτούς: Πηγαίνετε με ειρήνη,...

Περιάλης Αντώνης – Χριστιανική συμπεριφορά (χωρίς διακρίσεις)! (Μάθημα 4ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Χριστιανική συμπεριφορά (χωρίς διακρίσεις)! (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη – 09/02/2022 Σειρά Μαθημάτων: Ιακώβου 2:1-13 1 ΑΔΕΛΦΟΙ μου, μη έχετε με προσωποληψία την πίστη τού δοξασμένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 2 Επειδή, αν μπει μέσα στη συναγωγή σας ένας άνθρωπος που φοράει χρυσό δαχτυλίδι, με λαμπρό ένδυμα, μπει όμως μέσα κι ένας φτωχός με ακάθαρτο ένδυμα, 3 και κοιτάξετε με θαυμασμό σ’ αυτόν...

Περιάλης Αντώνης – Είσαι θρήσκος; Για να δούμε… (Μάθημα 3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Είσαι θρήσκος; Για να δούμε… (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη – 02/02/2022 Σειρά Μαθημάτων: Ιακώβου 1:19-27 19 Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι κάθε άνθρωπος γρήγορος στο να ακούει, αργός στο να μιλάει, αργός σε οργή· 20 επειδή, η οργή τού ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη τού Θεού. 21 Γι’ αυτό, αφού απορρίψετε κάθε ρυπαρότητα και περίσσεια κακίας, δεχθείτε με πραότητα τον λόγο που...

Περιάλης Αντώνης – Κάθε δόση αγαθή και δώρο τέλειο … (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κάθε δόση αγαθή και δώρο τέλειο … (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη – 26/01/2022 Σειρά Μαθημάτων: Ιακώβου 1:9-18 9 Ας καυχάται δε ο ταπεινός αδελφός στο ύψος του· 10 και ο πλούσιος, στην ταπείνωσή του· μια που, σαν άνθος χόρτου θα παρέλθει. 11 Επειδή, ο ήλιος ανέτειλε με τον καύσωνα, και ξέρανε το χορτάρι, και το άνθος του ξέπεσε, και η ομορφιά τού προσώπου του αφανίστηκε·...

Περιάλης Αντώνης – Μεγάλη χαρά μέσα στους πειρασμούς! (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μεγάλη χαρά μέσα στους πειρασμούς! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη – 19/01/2022 Περικοπή: Ιακώβου 1:1-8 1 Ο ΙΑΚΩΒΟΣ, δούλος τού Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τις δώδεκα φυλές, που είναι στη διασπορά, χαίρετε. 2 Κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς· 3 γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία τής πίστης σας εργάζεται υπομονή· 4 η δε υπομονή ας έχει τέλειο έργο,...

Περιάλης Αντώνης – Τώρα όλα είναι καλύτερα! (Μάθημα 28ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τώρα όλα είναι καλύτερα! (Μάθημα 28ο)

Τετάρτη – 12/01/2022 Περικοπή: Προς Εβραίους 13:10-25 10 Έχουμε θυσιαστήριο, από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάνε αυτοί που λατρεύουν στη σκηνή. 11 Επειδή, τα σώματα των ζώων, των οποίων το αίμα φέρνεται μέσα στα άγια από τον αρχιερέα περί αμαρτίας, τα σώματά τους κατακαίγονται έξω από το στρατόπεδο. 12 Γι’ αυτό και ο...

Περιάλης Αντώνης – Όχι εφησυχασμός σε λιγότερο Χριστό! (Μάθημα 27ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όχι εφησυχασμός σε λιγότερο Χριστό! (Μάθημα 27ο)

Τετάρτη – 29/12/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 13:1-7 1 Η φιλαδελφία ας μένει· 2 μη ξεχνάτε τη φιλοξενία· επειδή, διαμέσου αυτής μερικοί φιλοξένησαν αγγέλους, μη γνωρίζοντας. 3 Να θυμάστε τούς φυλακισμένους, σαν να είστε φυλακισμένοι μαζί τους· τους ταλαιπωρούμενους, όπως κι εσείς που είστε μέσα σε σώμα. 4 Ο γάμος ας είναι τίμιος σε όλα, και...

Περιάλης Αντώνης – Η ουράνια Ιερουσαλήμ! (Μάθημα 26ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η ουράνια Ιερουσαλήμ! (Μάθημα 26ο)

Τετάρτη – 22/12/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 12:18-29 18 Επειδή, δεν προσήλθατε σε ένα βουνό που ψηλαφείται και καίγεται με φωτιά, και σε ένα μαύρο σύννεφο και σκοτάδι και ανεμοστρόβιλο, 19 και σε ήχο σάλπιγγας, και φωνή λόγων, που, αυτοί οι οποίοι την άκουσαν, παρακάλεσαν να μη τους μιληθεί πλέον ο λόγος· 20 (επειδή, δεν υπέφεραν...

Περιάλης Αντώνης – Η παιδεία του Κυρίου για καρποφορία! (Μάθημα 25ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η παιδεία του Κυρίου για καρποφορία! (Μάθημα 25ο)

Τετάρτη – 15/12/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 12:11-17 11 Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμνασθέντας δι’ αυτής καρπόν ειρηνικόν δικαιοσύνης. 12 Διά τούτο ανορθώσατε τας κεχαυνωμένας χείρας και τα παραλελυμένα γόνατα, 13 και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς, διά...

Περιάλης Αντώνης – Αποβλέποντες στον Ιησού… (Μάθημα 24ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αποβλέποντες στον Ιησού… (Μάθημα 24ο)

Τετάρτη – 08/12/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 12:1-10 1 Κι εμείς, λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας· 2 αποβλέποντας στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή τής πίστης, ο οποίος, εξαιτίας...