Περιάλης Αντώνης – Άνθρωποι με ελλείψεις, ήρωες της πίστεως! (Μάθημα 23ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Άνθρωποι με ελλείψεις, ήρωες της πίστεως! (Μάθημα 23ο)

Τετάρτη – 01/12/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 11:32-40 32 Και τι να λέω ακόμα; Επειδή, θα μου λείψει ο καιρός να διηγούμαι για τον Γεδεών, και τον Βαράκ και τον Σαμψών και τον Ιεφθάε, και τον Δαβίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτες· 33 οι οποίοι με την πίστη καταπολέμησαν βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, πέτυχαν τις υποσχέσεις,...

Περιάλης Αντώνης – Με πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ! (Μάθημα 22ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Με πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ! (Μάθημα 22ο)

Τετάρτη – 24/11/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 11:23-31 23 Με πίστη ο Μωυσής, αφού γεννήθηκε, κρύφτηκε από τους γονείς του τρεις μήνες, επειδή είδαν χαριτωμένο το παιδί· και δεν φοβήθηκαν το διάταγμα του βασιλιά. 24 Με πίστη ο Μωυσής, αφού μεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος τής θυγατέρας τού Φαραώ, 25 προκρίνοντας να κακουχείται με τον λαό...

Περιάλης Αντώνης – Νικηφόρα αποτελέσματα της πίστης! (Μάθημα 21ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Νικηφόρα αποτελέσματα της πίστης! (Μάθημα 21ο)

Τετάρτη – 17/11/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 11:12-22 12 Γι’ αυτό, και από έναν, μάλιστα νεκρωμένον, γεννήθηκαν σαν τα αστέρια τού ουρανού κατά το πλήθος, σαν την άμμο που [είναι] κοντά στην άκρη τής θάλασσας, η οποία δεν μπορεί να απαριθμηθεί. 13 Με πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να πάρουν τις υποσχέσεις, αλλά αφού τις είδαν...

Περιάλης Αντώνης – Ο θρίαμβος της πίστης! (Μάθημα 20ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο θρίαμβος της πίστης! (Μάθημα 20ο)

Τετάρτη – 10/11/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 11:7-16 7 Με πίστη ο Νώε, αφού ειδοποιήθηκε από τον Θεό για εκείνα που ακόμα δεν βλέπονταν, φοβήθηκε, και κατασκεύασε μια κιβωτό για σωτηρία τής οικογένειάς του· διαμέσου τής οποίας κατέκρινε τον κόσμο, και έγινε κληρονόμος τής δικαιοσύνης διαμέσου τής πίστης. 8 Με πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε, όταν τον...

Περιάλης Αντώνης – Με την πίστη βλέπουμε τα αόρατα! (Μάθημα 19ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Με την πίστη βλέπουμε τα αόρατα! (Μάθημα 19ο)

Τετάρτη – 03/11/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 11:1-6 1 ΕΙΝΑΙ δε η πίστη, πεποίθηση γι’ αυτά που ελπίζονται, βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπονται. 2 Επειδή, μ’ αυτή απέκτησαν [καλή] μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. 3 Διαμέσου τής πίστης νοούμε ότι κτίστηκαν οι αιώνες με τον λόγο τού Θεού, ώστε αυτά που βλέπονται δεν έγιναν από εκείνα που...

Περιάλης Αντώνης – Έχετε ανάγκη υπομονής…  (Μάθημα 18ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έχετε ανάγκη υπομονής… (Μάθημα 18ο)

Τετάρτη – 27/10/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 10:26-39 26 Επειδή, αν εμείς αμαρτάνουμε εθελούσια, αφού λάβαμε τη γνώση τής αλήθειας, δεν απολείπεται πλέον θυσία για [τις] αμαρτίες· 27 αλλά κάποια φοβερή αναμονή κρίσης και έξαψη φωτιάς, η οποία πρόκειται να κατατρώει τούς ενάντιους. 28 Αν κάποιος αθετήσει τον νόμο τού Μωυσή, με βάση τη μαρτυρία δύο...

Περιάλης Αντώνης – Ας πλησιάζουμε με θάρρος, από νέο δρόμο! (Μάθημα 17ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ας πλησιάζουμε με θάρρος, από νέο δρόμο! (Μάθημα 17ο)

Τετάρτη – 20/10/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 10:15-25 15 Μάλιστα, μας δίνει τη μαρτυρία και το Πνεύμα το Άγιο· επειδή, αφού είπε πρωτύτερα: 16 «Αυτή [είναι] η διαθήκη που θα κάνω σ’ αυτούς ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος: Θα δώσω τούς νόμους μου στις καρδιές τους, και θα τους γράψω επάνω στις διάνοιές...

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός ντύθηκε ανθρώπινο σώμα για την θυσία!   (Μάθημα 16ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός ντύθηκε ανθρώπινο σώμα για την θυσία! (Μάθημα 16ο)

Τετάρτη – 06/10/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 10:1-15 1 Επειδή, ο νόμος, ο οποίος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών, όχι την ίδια την εικόνα των πραγμάτων, δεν μπορεί ποτέ με τις ίδιες θυσίες που προσφέρονται, πάντοτε, κάθε χρόνο, να τελειοποιήσει αυτούς που προσέρχονται. 2 Για τον λόγο ότι, τότε θα έπαυαν να προσφέρονται· δεδομένου ότι, οι...

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός θα φανεί για 2η φορά….  (Μάθημα 15ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός θα φανεί για 2η φορά…. (Μάθημα 15ο)

Τετάρτη – 29/09/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 9:15-28 15 Και γι’ αυτό είναι μεσίτης καινούργιας διαθήκης, ώστε, διαμέσου τού θανάτου, που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη διαθήκη, να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι τής αιώνιας κληρονομιάς. 16 Επειδή, όπου υπάρχει διαθήκη, είναι ανάγκη να υπάρχει ο θάνατος εκείνου που έκανε τη διαθήκη· 17...

Περιάλης Αντώνης – Αιώνιος καθαρισμός με το αίμα του Χριστού! (Mάθημα 14ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αιώνιος καθαρισμός με το αίμα του Χριστού! (Mάθημα 14ο)

Τετάρτη – 22/09/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 9:1-14 1 ΕΙΧΕ μεν, λοιπόν, και η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας, και το κοσμικό άγιο· 2 επειδή, κατασκευάστηκε η πρώτη σκηνή, στην οποία ήταν και η λυχνία, και το τραπέζι, και η πρόθεση των άρτων, που λέγεται Άγια. 3 Μετά το δεύτερο καταπέτασμα, όμως, ήταν η σκηνή που λεγόταν...