Περιάλης Αντώνης – Έχετε ανάγκη υπομονής…  (Μάθημα 18ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έχετε ανάγκη υπομονής… (Μάθημα 18ο)

Τετάρτη – 27/10/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 10:26-39 26 Επειδή, αν εμείς αμαρτάνουμε εθελούσια, αφού λάβαμε τη γνώση τής αλήθειας, δεν απολείπεται πλέον θυσία για [τις] αμαρτίες· 27 αλλά κάποια φοβερή αναμονή κρίσης και έξαψη φωτιάς, η οποία πρόκειται να κατατρώει τούς ενάντιους. 28 Αν κάποιος αθετήσει τον νόμο τού Μωυσή, με βάση τη μαρτυρία δύο...

Περιάλης Αντώνης – Ας πλησιάζουμε με θάρρος, από νέο δρόμο! (Μάθημα 17ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ας πλησιάζουμε με θάρρος, από νέο δρόμο! (Μάθημα 17ο)

Τετάρτη – 20/10/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 10:15-25 15 Μάλιστα, μας δίνει τη μαρτυρία και το Πνεύμα το Άγιο· επειδή, αφού είπε πρωτύτερα: 16 «Αυτή [είναι] η διαθήκη που θα κάνω σ’ αυτούς ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος: Θα δώσω τούς νόμους μου στις καρδιές τους, και θα τους γράψω επάνω στις διάνοιές...

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός ντύθηκε ανθρώπινο σώμα για την θυσία!   (Μάθημα 16ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός ντύθηκε ανθρώπινο σώμα για την θυσία! (Μάθημα 16ο)

Τετάρτη – 06/10/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 10:1-15 1 Επειδή, ο νόμος, ο οποίος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών, όχι την ίδια την εικόνα των πραγμάτων, δεν μπορεί ποτέ με τις ίδιες θυσίες που προσφέρονται, πάντοτε, κάθε χρόνο, να τελειοποιήσει αυτούς που προσέρχονται. 2 Για τον λόγο ότι, τότε θα έπαυαν να προσφέρονται· δεδομένου ότι, οι...

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός θα φανεί για 2η φορά….  (Μάθημα 15ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός θα φανεί για 2η φορά…. (Μάθημα 15ο)

Τετάρτη – 29/09/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 9:15-28 15 Και γι’ αυτό είναι μεσίτης καινούργιας διαθήκης, ώστε, διαμέσου τού θανάτου, που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη διαθήκη, να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι τής αιώνιας κληρονομιάς. 16 Επειδή, όπου υπάρχει διαθήκη, είναι ανάγκη να υπάρχει ο θάνατος εκείνου που έκανε τη διαθήκη· 17...

Περιάλης Αντώνης – Αιώνιος καθαρισμός με το αίμα του Χριστού! (Mάθημα 14ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αιώνιος καθαρισμός με το αίμα του Χριστού! (Mάθημα 14ο)

Τετάρτη – 22/09/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 9:1-14 1 ΕΙΧΕ μεν, λοιπόν, και η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας, και το κοσμικό άγιο· 2 επειδή, κατασκευάστηκε η πρώτη σκηνή, στην οποία ήταν και η λυχνία, και το τραπέζι, και η πρόθεση των άρτων, που λέγεται Άγια. 3 Μετά το δεύτερο καταπέτασμα, όμως, ήταν η σκηνή που λεγόταν...

Περιάλης Αντώνης – Οι νόμοι Του γραμμένοι στην καρδιά μας! (Μάθημα 13ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Οι νόμοι Του γραμμένοι στην καρδιά μας! (Μάθημα 13ο)

Τετάρτη – 15/09/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 8:1-13 1 Η ΣΥΝΟΨΙΣΗ, όμως, όλων αυτών που λέγονται [είναι τούτη]: Έχουμε τέτοιου είδους αρχιερέα, ο οποίος κάθησε στα δεξιά τού θρόνου τής μεγαλοσύνης μέσα στους ουρανούς, 2 λειτουργός στα άγια, και στην αληθινή σκηνή, την οποία ο Κύριος κατασκεύασε, και όχι άνθρωπος. 3 Επειδή, κάθε αρχιερέας εγκαθίσταται για...

Περιάλης Αντώνης – Τέτοιος αρχιερέας μας χρειαζόταν ! (Μάθημα 12ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τέτοιος αρχιερέας μας χρειαζόταν ! (Μάθημα 12ο)

Τετάρτη – 08/09/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 7:17-28 7 Επειδή, δίνει τη μαρτυρία, λέγοντας ότι: «Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ». 18 Επομένως, γίνεται μεν αθέτηση της προηγούμενης εντολής, εξαιτίας τού ότι αυτή ήταν ανίσχυρη και ανώφελη· 19 (επειδή, ο νόμος δεν έφερε τίποτε στο τέλειο), προστέθηκε όμως μια καλύτερη εισαγωγή ελπίδας,...

Περιάλης Αντώνης – Ειρήνης και δικαιοσύνης βασιλιάς! (Μάθημα 11ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ειρήνης και δικαιοσύνης βασιλιάς! (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη – 01/09/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 7:1-16 1 Επειδή, αυτός ο Μελχισεδέκ, βασιλιάς τής Σαλήμ, ιερέας τού Ύψιστου Θεού, ο οποίος συνάντησε τον Αβραάμ, καθώς επέστρεφε από την καταστροφή των βασιλιάδων, και τον ευλόγησε· 2 στον οποίο ο Αβραάμ έδωσε και δέκατο από όλα τα λάφυρα· ο οποίος πρώτα μεν ερμηνεύεται ως βασιλιάς δικαιοσύνης, έπειτα...

Περιάλης Αντώνης – Καταφύγιο και άγκυρα της ψυχής! (Μάθημα 10ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Καταφύγιο και άγκυρα της ψυχής! (Μάθημα 10ο)

Τετάρτη – 25/08/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 6:11-20 11 Επιθυμούμε, όμως, κάθε ένας από σας να δείχνει την ίδια επιμέλεια προς την πλήρη βεβαιότητα της ελπίδας μέχρι τέλους· 12 για να μη γίνετε νωθροί, αλλά μιμητές αυτών που με πίστη και μακροθυμία κληρονομούν τις υποσχέσεις. 13 Επειδή, ο Θεός, δίνοντας υπόσχεση στον Αβραάμ, μια που δεν...

Περιάλης Αντώνης – Τα καλύτερα και τα σχετιζόμενα με τη σωτηρία! (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τα καλύτερα και τα σχετιζόμενα με τη σωτηρία! (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη – 18/08/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 6:4-12 4 Επειδή, είναι αδύνατον αυτοί που μια φορά φωτίστηκαν, και γεύτηκαν την επουράνια δωρεά, που έγιναν μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος, 5 και γεύτηκαν τον καλό λόγο τού Θεού, και τις δυνάμεις τού μέλλοντα αιώνα, 6 και έπειτα, αφού παρέπεσαν, είναι αδύνατον να τους ανακαινίζει κανείς ξανά σε μετάνοια,...