Περιάλης Αντώνης – Ανέβηκα ύστερα από αποκάλυψη! (Μάθημα 3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ανέβηκα ύστερα από αποκάλυψη! (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη 05/07/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 1:18-24, 2:1-10 (Μάθημα 3ο) 18 Έπειτα, ύστερα από τρία χρόνια, ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα, για να γνωρίσω τον Πέτρο προσωπικά· και έμεινα κοντά του 15 ημέρες· 19 άλλον, όμως, από τους αποστόλους δεν είδα, παρά τον Ιάκωβο, τον αδελφό τού Κυρίου. 20 Και όσα σας γράφω, δέστε, μπροστά στον...

Περιάλης Αντώνης – Δεν υπάρχει άλλο ευαγγέλιο! (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δεν υπάρχει άλλο ευαγγέλιο! (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη 28/06/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 1:6-17 (Μάθημα 2ο) 6 Θαυμάζω ότι τόσο γρήγορα μεταφέρεστε από εκείνον, που σας κάλεσε με τη χάρη τού Ιησού Χριστού, σε άλλο ευαγγέλιο· 7 το οποίο δεν είναι άλλο· αλλά, υπάρχουν μερικοί που σας ταράζουν, και θέλουν να μετατρέψουν το ευαγγέλιο του Χριστού. 8 Αλλά, και αν εμείς...

Περιάλης Αντώνης – Ο καταστατικός χάρτης της πνευματικής απελευθέρωσης! (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο καταστατικός χάρτης της πνευματικής απελευθέρωσης! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη 21/06/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 1:1-5 (Μάθημα 1ο) 1 Ο ΠΑΥΛΟΣ, απόστολος όχι από ανθρώπους ούτε διαμέσου ανθρώπου, αλλά διαμέσου τού Ιησού Χριστού, και του Θεού Πατέρα, που τον ανέστησε από τους νεκρούς, 2 και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου, προς τις εκκλησίες τής Γαλατίας· 3 χάρη να είναι σε σας...

  • 1
  • 2