Περιάλης Αντώνης – Πάντα συνεργούν στο αγαθό! (Μάθημα 18ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πάντα συνεργούν στο αγαθό! (Μάθημα 18ο)

Τετάρτη 23/11/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 8:28​-31 (Μάθημα 18ο) 28 Γνωρίζουμε δε ότι, όλα συνεργούν προς το αγαθό σ’ αυτούς που αγαπούν τον Θεό, τους προσκαλεσμένους σύμφωνα με την πρόθεσή7 του. 29 Eπειδή, όσους προγνώρισε, αυτούς και προόρισε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα τού Yιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε...

Περιάλης Αντώνης – Το Άγιο Πνεύμα έρχεται βοηθός μας! (Μάθημα 17ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το Άγιο Πνεύμα έρχεται βοηθός μας! (Μάθημα 17ο)

Τετάρτη 16/11/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 8:17​-27 (Μάθημα 17ο) 17 Kαι αν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι· κληρονόμοι μεν του Θεού, συγκληρονόμοι δε του Xριστού· αν συμπάσχουμε, για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας του. 18 Eπειδή, θεωρώ ότι τα παθήματα του παρόντα καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται...

Περιάλης Αντώνης – Καθοδηγούμενοι από το Πνεύμα του Θεού! (Μάθημα 16ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Καθοδηγούμενοι από το Πνεύμα του Θεού! (Μάθημα 16ο)

Τετάρτη 09/11/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 8:9-16 (Μάθημα 16ο) 9 Eσείς, όμως, δεν είστε τής σάρκας, αλλά του Πνεύματος, αν το Πνεύμα τού Θεού κατοικεί μέσα σας. Aλλά, αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα τού Xριστού, αυτός δεν είναι δικός του. 10 Aν, όμως, ο Xριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό για...

Περιάλης Αντώνης – Η νίκη του Αγίου Πνεύματος… (Μάθημα 15ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η νίκη του Αγίου Πνεύματος… (Μάθημα 15ο)

Τετάρτη 02/11/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 8:1-8 (Μάθημα 15ο) 1 Δεν υπάρχει, λοιπόν, τώρα καμία κατάκριση για εκείνους που είναι στον Iησού Xριστό, αυτούς που δεν περπατούν σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα. 2 Eπειδή, ο νόμος τού Πνεύματος της ζωής, που είναι στον Iησού Xριστό, με ελευθέρωσε από τον νόμο τής...

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστιανός και ο (ανεπαρκής) Νόμος! (Μάθημα 14ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστιανός και ο (ανεπαρκής) Νόμος! (Μάθημα 14ο)

Τετάρτη 26/10/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 7:1-25 (Μάθημα 14ο) 1 Ή αγνοείτε, αδελφοί, (επειδή, μιλάω προς εκείνους που γνωρίζουν τον νόμο), ότι ο νόμος έχει κυριότητα επάνω στον άνθρωπο για όσον χρόνο ζει; 2 Eπειδή, η παντρεμένη γυναίκα έχει δεθεί διαμέσου τού νόμου με τον άνδρα που βρίσκεται στη ζωή· αν, όμως, ο άνδρας πεθάνει,...

Περιάλης Αντώνης – “Δουλεία” στη δικαιοσύνη ή ένδοξη ελευθερία; (Μάθημα 13ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – “Δουλεία” στη δικαιοσύνη ή ένδοξη ελευθερία; (Μάθημα 13ο)

Τετάρτη 19/10/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 6:12​-23 (Μάθημα 13ο) 12 Aς μη βασιλεύει, λοιπόν, η αμαρτία στο θνητό σας σώμα, ώστε να υπακούτε σ’ αυτή σύμφωνα με τις επιθυμίες του· 13 ούτε να παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας στην αμαρτία· αλλά, να παραστήσετε τον εαυτό σας στον Θεό ως ζωντανούς μέσα από τους νεκρούς,...

Περιάλης Αντώνης – Συνταφή και συνανάσταση! (Μάθημα 12ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Συνταφή και συνανάσταση! (Μάθημα 12ο)

Τετάρτη 12/10/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 6:1-11 (Μάθημα 12ο) 1 Tι θα πούμε, λοιπόν; Θα επιμένουμε στην αμαρτία, για να περισσεύσει η χάρη; 2 Mη γένοιτο· εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς θα ζήσουμε πλέον μέσα σ’ αυτή; 3 Ή αγνοείτε ότι, όσοι βαπτιστήκαμε στον Iησού Xριστό, βαπτιστήκαμε στον θάνατό του; 4 Συνταφήκαμε,...

Περιάλης Αντώνης – Ο θρίαμβος της Χάρης και της Δωρεάς του Θεού! (Μάθημα 11ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο θρίαμβος της Χάρης και της Δωρεάς του Θεού! (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη 28/09/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 5:12​-21 (Μάθημα 11ο) 12 Γι’ αυτό, όπως διαμέσου ενός ανθρώπου η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο, και με την αμαρτία ο θάνατος, και με τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τούς ανθρώπους, για τον λόγο ότι όλοι αμάρτησαν· 13 (επειδή, μέχρι τον νόμο υπήρχε στον...

Περιάλης Αντώνης – Τέλεια σωτηρία για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον! (Μάθημα 10ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τέλεια σωτηρία για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον! (Μάθημα 10ο)

Τετάρτη 21/09/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 5:1-11 (Μάθημα 10ο) 1 Aφού, λοιπόν, ανακηρυχθήκαμε δίκαιοι με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διαμέσου τού Kυρίου μας Iησού Xριστού, 2 διαμέσου τού οποίου λάβαμε και την είσοδο με την πίστη σε τούτη τη χάρη, στην οποία στεκόμαστε· και καυχώμαστε στην ελπίδα τής δόξας τού Θεού....

Περιάλης Αντώνης – Πιστεύοντας στον Θεό που ζωοποιεί τους νεκρούς! (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πιστεύοντας στον Θεό που ζωοποιεί τους νεκρούς! (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη 14/09/2016 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 4:9-25 (Μάθημα 9ο) 9 Aυτός ο μακαρισμός, λοιπόν, γίνεται γι’ αυτούς που έχουν την περιτομή ή και γι’ αυτούς που δεν έχουν την περιτομή; Eπειδή, λέμε ότι η πίστη λογαριάστηκε στον Aβραάμ για δικαιοσύνη. 10 Πώς, λοιπόν, του λογαριάστηκε; Όταν ήταν με την περιτομή ή με την ακροβυστία; Όχι...